Connect with us

Marknadsnyheter

Thérèse Cedercreutz ny Chief Commercial Officer för Scandic Hotels

Published

on

Scandic Hotels meddelar idag att Thérèse Cedercreutz utses till ny Chief Commercial Officer och medlem av bolagets koncernledning. Thérèse har sedan 2021 varit verksam som ledamot i bolagets styrelse och kommer idag att lämna sitt styrelseuppdrag. Hon tillträder sin nya roll i början av januari.

Thérèse Cedercreutz har en lång och gedigen internationell erfarenhet från ledande positioner inom affärsutveckling och andra kommersiella roller. Bland annat har hon haft ledande positioner inom teknik- och mjukvarusektorn där hon lett strategiska transformations- och digitaliseringsprojekt. Närmast kommer hon från rollen som senior rådgivare och managementkonsult på Miltton Group, en av norra Europas mest välrenommerade strategiska kommunikationsbyråer. Sedan ett och ett halvt år har hon även varit verksam som styrelseledamot i Scandics styrelse.

– Jag är mycket glad att Thérèse tackat ja till rollen som Chief Commercial Officer och medlem i koncernledningen. Scandic och hotellmarknaden har återhämtat sig snabbt efter pandemin och med två rekordkvartal bakom oss är det nu dags att accelerera den kommersiella utvecklingen för att ytterligare stärka vår ledande position i Norden. Thérèse strategiska höjd, breda operativa efterfarenhet av affärsutveckling och att etablera internationella varumärken kommer stärka vår kommersiella organisation och erbjudande. Att hon redan känner till Scandic väl och är engagerat i bolaget är mycket positivt och ytterligare en anledning till att hon är ett självklart val, säger Jens Mathiesen, vd & koncernchef för Scandic Hotels Group.

– Jag känner mig hedrad och förväntansfull över att Jens tillfrågat mig om att ta mig an en mer operativ roll. Scandic har ett ledande och väletablerat varumärke i Norden och har kommit ut ur pandemin som ett starkare bolag med en mycket spännande framtid. Jag ser fram emot att bidra till att ytterligare stärka Scandics kommersiella utveckling och att accelerera förändringstakten inom bland annat digitalisering för att skapa ännu bättre kundupplevelser och stärka Scandics varumärke på nya som befintliga marknader, säger Thérèse Cedercreutz.

Thérèse Cedercreutz tillträder tjänsten i början av januari efter Anna Spjuth som lämnar bolaget under våren 2023. 

– Vår kommersiella organisation har under de senaste åren, med Anna Spjuth i spetsen, gjort ett fantastiskt arbete med att optimera våra insatser för att klara oss igenom en svår tid i företagets historia till att leverera ett rekordresultat under hösten. Jag är mycket tacksam för Annas arbete och stora engagemang och önskar henne lycka till framöver, avslutar Jens Mathiesen.

Valberedningen för Scandic Hotels styrelse kommer inom ramen för sitt uppdrag att presentera en ny styrelseledamot att ersätta Thérèse vid nästkommande bolagsstämma. 

För mer information, vänligen kontakta:
Rasmus Blomqvist, Director Investor Relations, Scandic Hotels Group
Email:
[email protected]
Telefon: +46 702 335 367

Elin Westin, Kommunikationsdirektör, Scandic Hotels Group
Email:
[email protected]
Telefon: +46 702 777 526

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med ett nätverk av omkring 280 hotell och 58 000 hotellrum i drift och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer att Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.