Tillväxten för Freja eID fortsätter

| 13 juli, 2021 | 0 kommentarer

Freja eID Group AB (publ) meddelar idag att man under det andra kvartalet 2021 bibehöll en fortsatt hög tillväxt på de fyra nyckeltal som man bedömer vara de viktigaste indikatorerna för Freja eID:s utveckling: antal användare, transaktioner, avtal samt intäkter.

I samband med bokslutskommunikén för 2020 offentliggjorde Freja eID för första gången den kvartalsvisa utvecklingen för de fyra nyckeltalen. Ambitionen är att redovisa dessa nyckeltal regelbundet för att bolagets intressenter bättre ska kunna följa utvecklingen för Freja eID.

Nedan beskrivs utvecklingen för respektive nyckeltal för tjänsten Freja eID under det andra kvartalet 2021, det vill säga mellan den 1 april och 30 juni. För nyckeltal och intäkter för den samlade verksamheten i Freja eID Group AB ber vi att få hänvisa till den delårsrapport som publiceras den 12 augusti 2021. Siffror inom parentes avser motsvarande period 2020.

– Antal registrerade användare uppgick den 30 juni 2021 till 209 000 (47 000) st, vilket är en ökning med 345% jämfört med 30 juni 2020. Under andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2021, ökade antalet användare med 67 000 (11 000) st. Den öppna orderboken uppgick per den 30 juni till 116 000 användare, en ökning med 6000 under det andra kvartalet 2021. Den öppna orderboken avser användare vi avtalat om med kunder i fastprisavtal, men där användaren ännu inte registrerat sig.

– Antalet avtal uppgick den 30 juni 2021 till 325 (190) st, vilket motsvarar en ökning med 71% jämfört med 30 juni 2020 och en ökning med 40st från den 31 mars 2021. 

– Antalet transaktioner uppgick under andra kvartalet till 622 000 (145 000) st vilket är en ökning med 328% jämfört med samma period föregående år. Antalet transaktioner ökade under andra kvartalet med 187 000st eller motsvarande 43% jämfört med första kvartalet 2021. 

– Intäkterna avseende tjänsten Freja eID uppgick under andra kvartalet till 754 000 (273 000) SEK, vilket motsvarar en ökning med 176% jämfört med samma period föregående år. Intäkterna ökade med 20% jämfört med första kvartalet 2021. 

Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:

”Sedan vi satte upp mål och metoder för att fokusera på våra fyra viktigaste nyckeltal har vi arbetat konsekvent med vår plan och jag kan konstatera att vi ser en stabil utveckling över flera kvartal, vilket är ett bra kvitto på vår strategi för att driva tillväxten för Freja eID.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post:
[email protected]

Om Freja eID Group
Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Sverige och Serbien. Freja eID Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Freja eID Groups Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka e-post till [email protected]. För ytterligare information: www.frejaeid.com | 
Finansiell information Freja eID Group AB (publ)

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.