Connect with us

Marknadsnyheter

Unibail-Rodamco-Westfield accelererar sin hållbarhetsagenda med stora besparingar inom energiförbrukning

Published

on

Under rådande energikris accelererar Unibail-Rodamco-Westfield sin ambitiösa hållbarhetsagenda Better Places 2030 genom att höja sitt besparingsmål för energiförbrukning. Investeringar i bland annat nya styrsystem för ventilation och belysning genererar betydande besparingar för fastigheterna, utan att kompromissa på anställdas och besökares säkerhet, likväl som att nästan all belysning nu består av LED.

Genom sin ambitiösa hållbarhetsagenda Better Places 2030 skapar Unibail-Rodamco-Westfield hållbara platser som välkomnar levande möten och upplevelser. Agendan håller höga mål för hur fastigheter inom Unibail-Rodamco-Westfield ska vara en katalysator för de ekonomiska-, sociala- och miljöfokuserade hållbarhetsfrågorna inom de samhällen de verkar.

Under rådande energikris har Unibail-Rodamco-Westfield, inom hållbarhetsagendan, accelererat sitt mål för koncernens minskade energiförbrukning. Målet, som tidigare har varit att koncernen ska nå en minskad energiförbrukning på 30% till år 2030, har nu höjts till att nå 15% under 2022 jämfört med 2019. Lokalt har Unibail-Rodamco-Westfield vidtagit ett flertal åtgärder de senaste åren, där de största energibesparingarna är inom ny teknik för styrning av ventilation och belysning i fastigheterna. Mer investering i ny teknik kommer att genomföras framöver för att uppnå ytterligare besparingar och mer klimatsmarta fastigheter. Smartvatten är en till investering som ger möjlighet att följa vattenförbrukning i realtid och snabbt kunna följa upp eventuella avvikelser, samtidigt som arbetet med att byta ut all belysning till LED pågår för fullt. Samtliga åtgärder genomförs utan att kompromissa på anställdas eller besökares säkerhet.

”Att optimera energiförbrukning är alltid prioriterat för oss i det dagliga arbetet och det är nu ännu viktigare att göra avvägningar givet rådande energikris. Sedan ett par år har vi börjat förnya tekniken bakom styrning av bland annat ventilation och belysning, eftersom vi där har möjlighet att göra stora besparingar. Vi fortsätter investera i ny teknik för att optimera energiförbrukningen, samtidigt som vi skapar förutsättningar för våra besökare att göra hållbara val i vardagen – till exempel genom att utöka antalet laddplatser i garagen”, säger Jimmy Ekström, Head of Project Maintenance Purchasing & Sustainability Northern Europe, Unibail-Rodamco-Westfield
 

”Vi ser det som en självklarhet att vi, som utvecklar städer och platser med stark lokal förankring, tar vårt ansvar och gör skillnad i utvecklingen av hållbara platser. Genom vår ambitiösa hållbarhetsagenda Better Places 2030 har vi en målsättning att kraftigt reducera vår energiförbrukning under 2022 jämfört med 2019, och att även investera i ytterligare åtgärder framöver. Det blir extra viktigt, givet det ekonomiska dagsläget och en europeisk energikris, att vi bidrar med det vi kan till minskat energiberoende och omställning till förnybar elproduktion i Europa”, säger Louise Ryning, Director of Operations Northern Europe, Unibail-Rodamco-Westfield

Lokala åtgärder som Unibail-Rodamco-Westfield har utfört i Sverige, 2022 och tidigare:

Samtliga fastigheter

 • Solcellspaneler på taken: Westfield Mall of Scandinavia, Westfield Täby centrum, Nacka Forum. Totalt beräknas 1 miljon kWh solenergi att produceras, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig förbrukning för ca 300 lägenheter.
 • Utöver elen som produceras genom solceller på taken, kommer 100% från vindkraftverk.
 • Nästan all belysning i fastigheterna är LED, vilket redan har minskat energiförbrukning inom belysning med 25% för respektive fastighet det senaste året.
 • Optimering av styrsystem för klimatet i fastigheterna genom investering i ny teknik för ventilation och belysning.
 • AI-styrd ventilation i delar av fastigheterna, som anpassar ventilation efter besöksflödet.
 • Varje år bidrar fastigheterna med brännbart avfall till el- och värmeverk.
 • Implementering av Smartvatten för att följa vattenförbrukning och identifiera eventuella avvikelser.
 • Totalt erbjuds 362 laddplatser i garagen. Westfield Mall of Scandinavia kommer i slutet av 2022 vara ett av de köpcentrum i Sverige som har störst antal laddplatser med sina 155st.
 • Cykelparkeringar i anslutning till fastigheterna.
 • Minskad användning av bland annat plast och printade produkter vid event och aktiveringar till förmån för digitala plattformar.
 • Samtliga nordiska fastigheter är klassade enligt BREEAM certifiering, världens mest använda certifieringssystem för byggnader.

Utöver ovan, specifikt för respektive fastighet:

Westfield Mall of Scandinavia

 • Implementerad ny teknik inom intelligent belysning för att optimera drifttider och ljusnivåer, vilket har minskat energiförbrukning med 24% de senaste 5 åren. 
 • Överskottsvärme från kylmaskiner till matvarubutiker återanvänds för uppvärmning av varmvatten till centrumets handfat och duschar.
 • Biodling på taket för att öka den biologiska mångfalden i närområdet.

Westfield Täby Centrum

 • Implementerad ny teknik inom intelligent belysning för att optimera drifttider och ljusnivåer, vilket har minskat energiförbrukningen med 16% de senaste 3 åren. 

Nacka Forum

 • Optimering av styrsystem för klimatet i fastigheterna genom investering i ny teknik för ventilation och belysning, samt ett moderniserat ventilationssystem för att få bättre återvinning inklusive energieffektiva fläktar. Detta har lett till en minskad energiförbrukning på 15% de senaste 3 åren.  

Utöver besparingar inom energi, innefattar hållbarhetsagendan även att inkludera hyresgäster med ett hållbart utbud och egen hållbarhetsagenda, samt partnerskap med aktörer som är viktiga för våra lokala kundgrupper och för att skapa betydande möten, till exempel BRIS och Rädda Barnen när det kommer till hälsa och välmående för unga samt Too Good To Go för att minska matsvinnet. Varje år arrangeras även en jobbmässa i samarbete med respektive kommun för att hjälpa unga ut i arbetslivet, samt att vi uppmuntrar entreprenörskap genom att ge stöd till Ung Företagsamhet.

Ta del av vårt fortsatta hållbara utvecklingsarbete på respektive centrums hemsida.

Isabelle Holgård
Communications Manager Nordic

+46 76 525 58 54
[email protected]

Unibail-Rodamco-Westfield är ägare, utvecklare och operatör av hållbara, högkvalitativa fastigheter i de mest dynamiska städerna i Europa och USA.

Koncernen driver 80 köpcentrum i 12 länder, varav 45 bär det ikoniska Westfield-varumärket. Dessa köpcentrum lockar över 900 miljoner besökare årligen och utgör en unik plattform för handlare och varumärken att komma i kontakt med konsumenter. URW har också en kontorsportfölj av hög kvalitet, 10 kongress- och utställningslokaler i Paris och en utvecklings pipeline på 3 miljarder euro med huvudsakligen blandade tillgångar. För närvarande består portföljen på 55 miljarder euro till 87% av detaljhandel, 6% av kontor, 5% av kongress- och utställningslokaler och 2% av tjänster (per den 30 juni 2022).

URW har åtagit sig att delta i större städers stadsförnyelseprojekt, genom bland annat utveckling och anpassning av byggnader till branschledande hållbarhetsstandarder. Dessa åtaganden förstärks av koncernens agenda BetterPlaces 2030, som strävar efter att skapa en positiv miljömässig, social och ekonomisk inverkan på de städer och samhällen där URW är verksam.

URW:s stapelaktier är noterade på Euronext Amsterdam och Euronext Paris (Ticker: URW), med en andra notering i Australien genom Chess Depositary Interests. Koncernen har en BBB+ rating från Standard & Poor’s och en Baa2 rating från Moody’s.

För mer information, besök www.urw.com

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

 • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
 • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
 • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.