Uppdrag att se över om andelen hållbara biobränslen i bensin och diesel behöver öka

| 16 december, 2021 | 0 kommentarer

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att ta reda på om andelen hållbara biodrivmedel i bensin, diesel och flygfotogen behöver ändras för att nå Sveriges klimatmål. Enligt den så kallade reduktionsplikten är alla drivmedelsleverantörer skyldiga att blanda in förnybara och fossilfria bränslen i bensin, diesel och flygfotogen.

– Reduktionsplikten är ett av regeringens viktigaste styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser och nå Sveriges klimatmål. Med reduktionsplikten ger vi långsiktiga förutsättningar att minska klimatutsläppen från väg- och flygtrafik, säger energi- och digitaliseringsminister Kashayar Farmanbar.

Reduktionsplikten innebär en tydlig signal om en stabil och ökande efterfrågan på förnybara och fossilfria drivmedel och ger industrin förutsättningar att investera.

Energimyndigheten får därför i uppdrag att genom en kontrollstation för 2022 analysera de satta reduktions­nivåerna för bensin och diesel i förhållande till elektrifiering- och bränsleutveckling inom transportsektorn, och transportsektorns klimatmål för 2030 och vid behov föreslå förändringar.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 december 2022.

Kontakt:
Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Mobil 073-043 78 85
epost: [email protected]

Fakta om bränslebytet
Reduktionsplikten lanserades av regeringen med satsningen Bränslebytet 2018 och från 2020 inkluderas även flygfotogen i reduktionsplikten. Reduktionsplikten innebär att drivmedelsleverantörer varje år måste minska växthusgasutsläppen från bensin, diesel och flygfotogen genom inblandning av hållbara biodrivmedel. Detta har stor potential att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn och arbetsmaskiner, vilka tillsammans står för nära 40 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Reduktionsplikten ger en tydlig signal om en stabil och ökande efterfrågan på hållbara förnybara drivmedel och ger förutsättningar för industrin att investera i produktionskapacitet.

Länk: Pressmeddelande om reduktionsplikt
Krav på ökad inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel – Regeringen.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.