Abelco Investment Groups styrelse väljer att ställa in den fysiska extra bolagsstämman 22 december 2021

| 16 december, 2021 | 0 kommentarer

Abelco Investment Group ABs (”Abelco”) styrelse har valt att senarelägga den fysiska extra bolagsstämma som skulle hållits den 22 december 2021 på grund av den rådande utvecklingen och de nya restriktionerna av Coronaviruset. 

Abelco Investment Group AB (”Abelco”) har kallat till extra bolagsstämma den 22 december 2021. På grund av rådande utveckling och förväntade nya restriktioner har Abelco valt att ställa in bolagsstämman och återkomma med kallelse inom kort till ny extra bolagsstämma där deltagande enbart kan ske via poströstning.

Oavsett om det vid den extra bolagsstämman endast ska behandlas en enskild punkt, val av revisor, gör Abelco bedömningen att fysisk stämma inte bör avhållas. Ny kallelse till extra bolagsstämma kommer inom kort att offentliggöras.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 5367733

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16-12-2021.
 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.