Connect with us

Marknadsnyheter

Fazers ambitiösa klimatmål har godkänts av Science Based Targets initiative

Published

on

Att minska utsläppen för att motverka klimatförändringarna har varit en viktig del av Fazers hållbarhetsarbete under en lång tid. Nu har Fazers klimatmål validerats och godkänts Based Targets initiative (SBTi). Som en följd av dessa åtgärder med att minska sina utsläpp, stöder Fazer Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 °C.

Den globala livsmedelsindustrin genomgår för närvarande en stor förändring. Den globala klimatkrisen, den allt snabbare utvecklingen av livsmedelsinnovationer och uppkomsten av ny teknologi, samt de snabbt föränderliga konsumenttrenderna, förändrar hur livsmedel produceras, distribueras, konsumeras och uppfattas. Konsumenterna blir allt mer medvetna om vilken inverkan maten har på deras hälsa och på miljön och kräver i allt högre grad att förstå varifrån deras mat kommer och hur den produceras. 

”Fazers ambitiösa hållbarhetsarbete avspeglas i vår mission, Mat med mening. Hållbarhet är i kärnan av vår strategi när vi utvecklar mat som en lösning för en mer hållbar planet och verksamhet. Våra hållbarhetsmål har alltid varit ambitiösa, och våra nu godkända klimatmål visar vårt genuina engagemang i klimatfrågor. Att vidta åtgärder gynnar inte enbart vår planet, utan också konsumenterna och vår verksamhet”, säger Christoph Vitzthum, Fazers koncernchef.   

Fazer vidtar åtgärder för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C 

Att minska utsläppen för att motverka klimatförändringarna har varit en viktig del av Fazers hållbarhetsarbete under en lång tid. Eftersom vetenskapligt baserade mål har blivit en globalt erkänd standard för företag att fastställa mål för minskade koldioxidutsläpp, är åtagandet till SBTi en naturlig fortsättning på Fazers klimatarbete. Fazers nya klimatmål ligger i linje med målen i Parisavtalet, dvs. att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. I och med de nya målen ligger Fazer i framkant bland företag globalt i bekämpningen av klimatförändringarna.    

Fazers ambitiösa mål för minskade utsläpp inkluderar både företagets egen verksamhet och dess värdekedja. Fazer kommer att:  

  • minska sina absoluta utsläpp av växthusgas (CO2e) i scope 1 och 2 med 42 procent senast 2030 jämfört med referensåret 2020 

  • minska de absoluta utsläppen av växthusgas (CO2e) i scope 3 med 42 procent senast 2030 jämfört med referensåret 2020 och 

  • få 53 procent av sina leverantörer i värdekedjan beräknat utifrån utgifterna (inkl. varor, tjänster, logistik och distribution) att anta vetenskapligt baserade klimatmål senast 2025 

Fazers åtgärder för att minska utsläppen  

För att nå målen fokuserar Fazer sina åtgärder på fossilfri energi och energieffektivitet. Fazer har redan i flera år vidtagit åtgärder för att använda energi mer effektivt vid sina produktionsanläggningar och systematisk gått över till att köpa grön el. I Finland, Sverige och Lettland är den köpta elen redan till 100 procent grön från fossilfria källor, medan andelen på koncernnivå var 86 procent 2020.  

Fazer uppdaterade nyligen sin energi- och klimatplan. Planen styr Fazers verksamhet i alla länder och inkluderar bland annat åtgärder som att övergå från naturgas till biogas, öka värmeåtervinningen, förbättra ventilationen, investera i biovärmeanläggningar. 

Eftersom merparten av Fazer-koncernens totala årliga CO2-utsläpp hänför sig till råvaruproduktionen i värdekedjan, kommer samarbete med värdekedjan att ha en fortsatt viktig roll för att minska utsläppen även framöver. Målet är att minska utsläppen både från Fazers egen verksamhet och i hela värdekedjan. Därför har Fazer fastställt att 53 procent av företagets leverantörer beräknat utifrån utgifterna, ska ha vetenskapligt baserade klimatmål senast 2025. 

Fazer följer aktivt den senaste utvecklingen inom vetenskap och teknik. Fazer tror att man kommer att få se nya fossilfria lösningar som har låga koldioxidutsläpp, och tillsammans med sina affärspartner, kunder och leverantörer kommer Fazer att hitta nya sätt att minska utsläppen i framtiden. Fazer rapporterar om framstegen inom klimatåtgärderna varje år.  

”Fazer har haft klimatrelaterade mål i många år. Genom att förbinda oss till vetenskapligt baserade mål kommer vi att fortsätta vårt klimatarbete inom en globalt erkänd referensram tillsammans med våra intressenter. Företagen och deras leveranskedjor har en avgörande roll när det gäller att motverka klimatförändringarna. Genom att sätta upp vetenskapligt baserade mål åtar vi oss att minska utsläppen inte enbart i vår egen verksamhet, utan också i vår värdekedja. Endast genom samarbete och gemensamma åtgärder i hela värdekedjan kommer vi att lyckas minska utsläppen så att vi når målnivån enligt Parisavtalet”, säger Joséphine Mickwitz, EVP, kommunikation och hållbarhet inom Fazer-koncernen.    

Vad är SBTi?  

Science Based Targets initiative är ett samarbete mellan FN:s Global Compact, World Resource Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF) och Carbon Disclosure Project (CDP). Syftet med initiativet är att stötta företag att vidta snabba klimatåtgärder genom att sätta upp ambitiösa mål för att minska utsläppen av växthusgaser. Företagens mål anses vara vetenskapligt baserade då de är i linje med Parisavtalet, vilket innebär att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 °C över den pre-industriella nivån, med ytterligare insatser för att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C.   

Mer information (länk https://sciencebasedtargets.org)  

För ytterligare information, vänligen kontakta:   

Joséphine Mickwitz, EVP, kommunikation och hållbarhet, Fazer-koncernen, tfn +358 400 784 889, [email protected]  

Fazers medietelefon är öppen mån–fre kl. 8.00–16.00 EET, tfn +358 40 668 2998  

Fazer-koncernen  

Med fokus på matupplevelser, gör Fazer det möjligt att njuta av dagens bästa stunder. 1891 öppnade den unge Karl Fazer sitt första konditori, med en mission att skapa mat med mening – och en passion för att skapa stunder av glädje för alla människor runt omkring honom. I sin strävan För perfekta dagar, formar Fazer framtidens smaker, traditioner och matupplevelser. Förankrade i vårt unika arv och baserade på djupa konsumentinsikter, fokuserar vi på innovationer för att skapa hållbara matlösningar för framtiden. Vi vill att människorna skall uppleva den nordiska magi vi skapar. Fazer fokuserar på snabbrörliga konsumentprodukter, har verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazer-koncernens omsättning 2020 uppgick till 1,1 miljarder euro och antalet anställda till närmare 8 500. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact.   

Northern Magic. Made Real.  

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Globala förhandlingar mot plastföroreningar bidrar till klimatomställningen

Published

on

By

Sent fredag kväll, den 2 december, avslutades det första internationella förhandlingsmötet för ett nytt globalt avtal mot plastföroreningar i Punta del Este, Uruguay.  

Över 150 länder har samlats för att delta på det första förhandlingsmötet om ett nytt globalt avtal mot plastföroreningar. Uppmaningen från länderna var tydlig – för att få ett slut på plastföroreningarna behöver vi ett globalt avtal som omfattar hela plastens livscykel. Bland annat diskuterades avtalets övergripande mål och vilka åtaganden avtalet kan komma att omfatta.  

– Utan effektiva åtgärder förutspås den globala plastproduktionen tredubblas till 2060 och stora mängder av plasten hamnar i vår miljö och hav. Att reglera plastföroreningar på global nivå är därför ett viktigt steg som kan bidra till klimatomställningen, samt skydda haven, miljön och den biologiska mångfalden, säger klimat och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Intresset från näringslivet, miljöorganisationer och forskarsamhället var stort. Inför mötet genomfördes också ett endagsmöte med dessa aktörer. Rundabordssamtal hölls för att medlemsländer och aktörer skulle kunna utbyta erfarenheter och lärdomar från varandra.     

Sverige deltog i förhandlingarna som EU-ordförande och har drivit EU:s position och prioriteringar på mötet. Detta var det första av fem planerade förhandlingsmöten. Nästa internationella förhandlingsmöte ska hållas i Frankrike under våren 2023.     

För mer information, kontakta:
Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister
Romina Pourmokhtari
Tel. 070-250 59 40

Miljödepartmentet
Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

A-kassornas system är fortsatt stängda

Published

on

By

A-kassornas system som stängdes under fredagen är fortsatt stängda över helgen. Utredning och analys av den säkerhetsrelaterade incident som upptäcktes tidigare i veckan fortsätter i oförminskat tempo.

– Vi fortsätter arbetet med att utreda och ta reda på incidentens omfattning, vad som har hänt, hur och varför. Stängningen av systemen har gjorts för att i allra största utsträckning minimera risken för konsekvenser och skador på systemen, säger Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor.

Planen är att kunna öppna a-kassornas system igen så fort som möjligt för att bland annat säkerställa kommande utbetalningar av arbetslöshetsersättning.

För mer information, v. v. kontakta:
Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor, 070-583 19 37 eller [email protected]

Johan Ahlgren, kommunikationschef Sveriges a-kassor, 076-304 72 86 eller [email protected]

Fakta om a-kassan
– Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
– Alla som har jobbat kan vid arbetslöshet ha rätt till grundersättning, oavsett medlemskap i en a-kassa eller inte.
– Den som är medlem i a-kassan kan ansöka om ersättning som baseras på inkomst.
– I Sverige finns 24 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
– A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Eriksson
Kanslichef Sveriges a-kassor
070-583 19 37
[email protected] 

Johan Ahlgren
Kommunikationschef Sveriges a-kassor
076-304 72 86
[email protected] 

Sveriges a-kassor är service- och intresseorganisation för 24 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling. Läs mer på www.sverigesakassor.se.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

ABB slutför överenskommelsen för Kusile-projektet

Published

on

By

  • Överenskommelsen på 327 miljoner USD har tidigare kommunicerats och redovisats i ABB:s finansiella rapport för tredje kvartalet 2022

ABB har nått en slutgiltig överenskommelse med riksåklagaren i Sydafrika, United States Department of Justice, United States Securities and Exchange Commission och Office of the Attorney General of Switzerland kopplat till det gamla Kusile-projektet i Sydafrika som tilldelades 2015. ABB hoppas kunna nå en slutgiltig överenskommelse med tyska myndigheter inom kort.

Överenskommelsen uppgår till 327 miljoner USD. Den har tidigare redovisats i ABB:s finansiella resultat för tredje kvartalet 2022 och inkluderar den förväntade exponeringen i den tyska processen. Motsvarande negativa kassaflödeseffekt förväntas delas upp med cirka tre fjärdedelar under fjärde kvartalet 2022 och resten under första kvartalet 2023.

ABB:s VD Björn Rosengren: ”Vi tar Kusile-ärendet på största allvar. Sedan det uppmärksammades har ABB samarbetat fullt ut med alla myndigheter och lagt ner mycket tid och ansträngning för att förhindra att något liknande händer igen – inklusive lansering av en ny uppförandekod, utbildning av anställda och implementering av ett förbättrat kontrollsystem. Vi har en tydlig nolltolerans för oetiskt beteende inom vårt företag.”

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat
2 december 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

För mer information kontakta:

Media Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: [email protected]

Investor Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: [email protected]

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.