Uttalande från Nordic Micromobility Association med anledning av rapporteringen av en ny olycksstudie i Norge

| 17 augusti, 2022 | 0 kommentarer

En norsk studie av cykel- och elsparkcykelolyckor som publicerades i dagarna har rapporterats i nordiska medier.1 Studien jämför skador från olyckor med de båda transportslagen och varför de uppkommer. Med anledning av rapporteringen vill vi göra följande uttalande:

Nordic Micromobility Association (NMA) är nordisk branschorganisation för mikromobilitetsföretag, främst elsparkcykeloperatörer. Både NMA och dess medlemmar Bird, Bolt, Dott, Lime, Superpedestrian, TIER och Voi – arbetar för att öka trafiksäkerheten för våra kunder.

Vi tar all olycksstatistik på stort allvar då varje olycka är en för mycket. Det är viktigt att lära av forskning och därför fortsätter vi att prioritera säkerhetsarbete kring våra fordon och dess användande – inklusive att utbilda våra användare i trafikregler och risker förknippat med att exempelvis resa utan hjälm. i behöver dock hjälp av beslutsfattarna. Därför har vi under en längre tid efterfrågat en utbyggnad av infrastrukturen för oskyddade trafikanter. Vi har också uppmuntrat dem att införa tydligare regler mot framförande av elsparkcykel, elcykel och cykel under alkoholpåverkan, vilket skedde nyligen i Norge där en tydlig promillegräns infördes från och med 15 juni i år. Detta är något som även föreslagits i Finland varför vi hoppas att även Sverige skall följa denna utveckling mot alkohol i trafiken oavsett fordonstyp.

Den absolut viktigaste åtgärden för att öka trafiksäkerheten för elsparkcyklister, cyklister och andra så kallade oskyddade trafikanter är att bygga ut och bygga om infrastrukturen i städerna. I takt med att fler väljer andra transportsätt än bilen behöver det skapas plats för dessa transportsätt. Bättre cykelinfrastruktur kan göra mycket för att såväl öka säkerheten som den upplevda säkerheten att resa med cykel, elcykel och elpsparkcyklar, vilket främjar hållbart resande i städer och tätorter.2

På de få år som delad mikromobilitet har funnits i Norden, har trafiksäkerhetsarbetet utvecklats snabbt. Vi i branschen har utvecklat säkrare fordon och teknik för att påverka användarna att göra säkrare val, och förhindra olämplig körning. I våras kunde NMA visa att olycksrisken i Sverige minskar när hänsyn tas till den stora ökningen av antalet resor med elsparkcyklar. Under 2020 var olycksrisken motsvarande 0,005 % per resa, det vill säga 1 på 13 000 resor. Under perioden januari till och med augusti 2021 hade denna siffra sjunkit till 0,004 % per resa, motsvarande 1 på 14 000 resor.3

Under förra året genomfördes fler än 26 miljoner resor med elsparkcyklar i Sverige, vilket motsvarar närmare 48 miljoner resta kilometrar. Utvecklingen av mikromobilitet är en viktig del i den gröna omställningen av städerna i Norden. Dessa städer har alla målsättningar om att minska biltrafiken som skapar miljöproblem oavsett drivmedel. För att detta ska lyckas behöver elsparkcyklar, cyklar och annan mikromobilitet så snabbt som möjligt ges det utrymme i stadsmiljön som speglar ökningen av dess trafikanter.
 

1 se t.ex. https://www.svd.se/a/dnoL4q/varre-ansiktsskador-med-elsparkcykel-an-cykel
2 https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/reversing-car-dependency.pdf
https://www.di.se/debatt/debatt-vi-har-en-nollvision-for-elsparkcykelolyckor/

Bird
Klara Seving-Broms, Policychef Norden
+46 708 96 32 78
[email protected]
[email protected]
 

Bolt
Jens Öhgren, PR Officer
+46 705 97 84 44
[email protected]

 

Dott
Philippe Fernström, Policychef Norden
+46 725 32 87 04
[email protected]
[email protected]
 

Lime
Fredrik Timell, Public Affairs Sr. Manager – Nordics
+46 70 288 05 92
[email protected]
[email protected]
 

Superpedestrian
Oras Al-ebeyawi, Country Manager
[email protected] 
+46734213413
 

TIER Mobility
Dan Nerén, Senior Public Policy Manager Nordics
+46 708 830 127
[email protected]
[email protected]
 

Voi
Kristina Hunter Nilsson
Vice President Communication
+46 73 6911413
[email protected]

 

Om Nordic Micromobility Association:
Nordic Micromobility Association (NMA) är ett gemensamt initiativ av mikromobilitetsföretag, främst elsparkcykeloperatörer. Föreningen arbetar för att främja branschen, uppmuntra konkurrens och fortsätta att etablera dialog med städer och regeringar i hela Norden. Vårt primära mål är att upprätthålla höga standarder för mikromobilitetstjänster i Norden i linje med våra befintliga avtal i städer. NMA är en organisation öppen för alla mikromobilitetsaktörer som följer det gemensamt framtagna “Code of Conduct”. Medlemmar är Bird, Bolt, Dott, Lime, Superpedestrian, TIER och Voi. 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.