Valberedningen presenterar förslag till ny styrelse i Ecoclime Group

| 10 november, 2022 | 0 kommentarer

Inför den extra bolagsstämman den 11 november presenterar valberedningen följande förslag till nya ledamöter i styrelsen.

Styrelseordförande 

Lennart Olofsson 75år, Grundare och huvudägare i Ecoclime föreslås till ordförande intill nästa ordinarie stämma vid vilken Per Aspegren kommer att föreslås bli ny ordförande. 

Lennart är ingenjör vid tekniska gymnasiet i Skellefteå.  Han har tidigare grundat Nasdaqnoterade Duroc AB samt grundat och varit VD och huvudägare i ytterligare ett 40-tal-bolag inom industri, tjänsteproduktion och IT. Därtill som VD och ägare genomfört framgångsrika förvärv och rekonstruktioner av flera bolag med verksamheter i Sverige och även globalt.

Ledamöter

Per Aspegren 63år, Civilekonom som närmast kommer från Swedbank AB, där han arbetat i många chefsbefattningar inom kapitalförvaltning, finansförvaltning (Treasury), handel i finansiella instrument (Trading), nationellt affärsansvar för storkundsektor inom Large Corporates & Institutions, samt de senaste åren som Chief Risk Officer för affärsområdet Large Corporates & Institutions.  

Claes Valentin 61år, har arbetat i chefsbefattningar inom internationell marknadsföring och försäljning på ett flertal teknikbolag i Sverige och Europa, samtidigt som han som Managing Partner driver tjänsteföretaget CVC Revenue Solutions baserat i Tyskland. Claes har examina från Handelshögskolan i Stockholm (Civilekonom) och från universitetet i Bonn (MSc i Datalogi).

Tomas Kindstedt, 56 år, teknisk gymnasieexamen som har arbetat drygt 25 år i chefs- & ledar-befattningar i globala IT bolag: ICL, Fujitsu, Nokia, Ericsson, CSC, DXC. Erfarenheterna omfattar områden inom stora delar av produktlivscykeln som till exempel: kvalitetssäkring, projekt & program-ledning, produktion, sälj, eftermarknad. Sedan 2014 har Tomas varit engagerad nu som VD med att etablera cleantech bolaget Nordic Energy Audit, en avknoppning från Linköpings Universitet.
 

Peter Nygårds, valberedningens ordförande och styrelseordförande
Tel: 070-690 16 00
E-mail: [email protected]

Ecoclime Group är en koncern som erbjuder ledande produkter och tjänster inom molnbaserad automation, cirkulär energi, ventilation och elteknik för fastigheter. Vi hjälper fastighetsägare att framtidssäkra sina fastigheter genom att göra dem smarta, återvinna och utvinna förnybar energi, optimera energianvändning samt skapa en bättre komfort för hyresgäster.

Ecoclime Group förvärvar, driver och utvecklar ledande bolag i branschen och verkar i hela värdekedjan från innovation och tillverkning av produkter, till installation, drift- och servicetjänster. 

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *