Vänsterpartiet Malmö presenterar 10 förslag för nolltolerans mot sexuella trakasserier i skolan

| 8 november, 2017 | 0 kommentarer

on, nov 08, 2017 11:00 CET

Den internationella #Metoo-kampanjen har synliggjort många miljoner kvinnors erfarenheter av sexuella trakasserier och sexuellt våld. Det är extremt viktigt att lyssna på kvinnors erfarenheter och nu behövs det politiska beslut för förändring. I Brottsförebyggande rådets senaste skolundersökning anger 24 procent av tjejerna i nionde klass och 6 procent av killarna i nionde klass att de varit utsatta för sexualbrott under det senaste året. Skolan är den plats där flest unga drabbas av sexuella trakasserier och många upplever att de inte får det stöd av skolan som de hade behövt. Bara i år har Diskrimineringsombudsmannen fått in 97 anmälningar gällande sexuella trakasserier i skolan och sexuellt ofredande, förövare har varit klasskamrater eller personal. Malmö stad, med nästan 30 000 grundskolelever, har ett stort ansvar i att motverka sexuella trakasserier.

Vänsterpartiet Malmö presenterar nu 10 förslag som inbegriper såväl det förebyggande arbetet, åtgärder när kränkningen inträffar samt stöd till de som blivit utsatta. 

Ett aktivt jämställdhetsarbete är bland de viktigaste insatserna för att förebygga sexuellt våld. Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är risken för att ha utövat våld 4,4 gånger större för killar som instämmer i stereotypa påståenden om könsroller.

– Kampanjen #Metoo visar att nästan alla kvinnor har blivit utsatta för sexuella trakasserier. Mäns våld och makt är ett enormt samhällsproblem. Många unga vittnar om att de främst blir utsatta i skolan. Vi har därför tagit fram 10 förslag för nolltolerans mot sexuella trakasserier i skolan,
säger Martina Skrak (V), oppositionskommunalråd och vinnare av Svenska jämställdhetspriset 2016.

– Samhället måste ta ansvar för alla de unga som blivit utsatta. I Vänsterpartiet Malmös budget för 2018 avsätter vi 10 miljoner kronor för att utöka antalet kuratorer på skolorna, så att de som utsätts får möjlighet till professionellt stöd så länge de behöver under sin skolgång,
säger Martina Skrak.

För mer information, kontakta:

Martina Skrak, 0708-161709

10 punkter mot sexuella trakasserier

Förebyggande arbete:


         
Feministiskt självförsvar i Malmös grundskolor från årskurs 7, som valbar kurs på gymnasiet.


         
Skärpt och utökat uppdrag gällande genuspedagogik i skola och förskola.


         
Tydligt uppdrag kring sexualundervisningen i Malmös skolor där normkritik är väsentligt.


         
Samarbete med organisationer som arbetar förebyggande mot sexuellt våld t.ex. trans- och tjejjouren. Civilsamhället är ett viktigt komplement till skolan.


         
Malmös skolförvaltningar ska ha tydliga mål för hur de arbetar förebyggande mot sexuellt våld.

När någon blivit utsatt:


         
Tydliga rutiner och handlingsplaner i skolan för hur man upptäcker sexuellt våld, trakasserier och utnyttjande, det ska tillhöra rutinerna vid elevernas hälsosamtal. Elevhälsan ska förstärkas.


         
Skolan har en absolut skyldighet att direkt agera. Precis som vid kränkande behandling ska misstanke om sexuella trakasserier leda till direkt utredning där bevisbördan ligger på skolan, inte på den utsatta.


         
Den som är utsatt ska omedelbart tilldelas vuxenstöd som inte direkt lyder under skolledningen (t.ex. elevhälsan).

Efterarbete:


         
Kraftig förstärkning av antalet skolkuratorer i skolan så att den som behöver kan få stöd så länge hen behöver under sin skoltid.


         
Personal som gjort sig skyldig till sexuella trakasserier ska omedelbart skiljas från arbetet.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *