VD-byte i Syncro Group – ”helt enligt styrelsens utstakade plan och tajmingen kan inte vara mer rätt än just nu” Invest Talks i Dagens industri 17.e dec.

| 17 december, 2021 | 0 kommentarer

Bolagsbygget har nu nått den storlek och struktur där ett nytt ledarskap behövs och där Claes Persson som grundare och största ägare kommer att lägga all sin energi på Bolagets fortsatta affärsutveckling och internationalisering. Som ny VD tar tidigare chefen för Syncro Groups Investor Relations, Magnus Winterman, över med effektiv start den 1 januari 2022.

Snabbväxande Syncro Group har gått från klarhet till klarhet med sin tillväxtstrategi. Det senaste året har Syncro Group förvärvat två bolag som utvecklat självförsörjande SaaS-plattformar med potential att ta en marknadsledande position i respektive segment. Syncro Group arbetar nu konsekvent vidare med att utveckla synergieffekterna mellan bolagen samt att maximera affärsmöjligheterna i respektive dotterbolag. Det berättar Claes Persson. Dessutom har vi förvärvat CUBE-koncernen som levererar tjänster på vår Influencer marketing plattform.

Din resa har ju gått från att ta Syncro Group AB (tidigare namn Gigger Group AB) som mer eller mindre var en vecka från konkurs till att tre år senare nå en marknadsnotering av Bolagets aktier. Det är ingen hemlighet att du som person har varit helt avgörande på den imponerande resan. Hur tror du att Syncro Group kommer att klara sig på den fortsatta resan utan att du står vi rodret?

– Det har aldrig varit min ambition att vara VD för Syncro Group, det var ett önskemål från bolagets styrelse för drygt ett år sedan då tidigare VD valde att lämna sin roll av personliga skäl. Mina starka sidor är att ta ett bolag
från start-up till som nu ett bolag som omsätter nära 200 msek, och med det menar jag att jag är en doer som ofta ser affärsmöjligheter som andra antingen har missat eller inte haft en aning om att de ens är genomförbara. Som grundare och största ägare valde jag att ta positionen som tillförordnad VD för att kunna bygga bolaget till den nivån vi befinner oss idag. Nu känner jag mig väldigt trygg i att lämna över till Magnus och det enormt kompetenta ledningsteam som vi har byggt upp under min tid.

Vem är Magnus Winterman och varför föll valet på honom som VD?

– Magnus är en affärsdriven ledare med gedigen erfarenhet från både start-ups och scale-ups. Han har bland annat varit VD för SIX i Norge, grundare och VD för TeleComputing (nu Visolit) i Sverige, Business Unit Hosting Manager NasdaqOMX, IR och Sverige- chef för TMG International samt VD för Sitecore i Sverige. Styrelsen i Syncro Group valde genom en omfattande rekryteringsprocess att erbjuda Magnus rollen som VD. Han är ett väl genomtänkt val som under sin tid i bolaget har gått sida vid sida med mig och delar mina och  bolagets värderingar samt förstår och bidrar till Syncro Groups strategi. Jag är väldigt nöjd med att styrelsens val föll på Magnus.

Så nu när kan du koncentrera dig på att mer helhjärtat kunna ägna dig åt bolagets affärsutveckling och internationalisering, vad kan Syncro Groups aktieägare förvänta sig då?

– Syncro Group är nu ett etablerat bolag i marknaden och har byggt upp en stabsfunktion som stöttar och supporterar de förvärvade bolagen som ingår i gruppen. Det handlar om att se över och genomföra synergier både mellan våra förvärvade bolag och att tillföra dem resurser i form av marketing, IT-utveckling och Finance. Alla dessa funktioner finns i Syncro Group AB.
Mina fortsatta insatser i bolaget kommer att koncentreras till affärsutveckling som stödjer vår förvärvsstrategi samt vår uttalade internationalisering. Som ett led i den satsningen kommer jag att under våren 2022 att flytta till London för att ytterligare speeda på vår etablering på i Storbritannien. Det är en marknad som är nästan 17 gånger större än den svenska och med den genomtänkta etableringen i Sverige i ryggen är jag övertygad att vi ska lyckas minst lika bra i Storbritannien, jag kommer att jobba lika hårt där men med ett ännu tyngre fokus på affären än någonsin tidigare. Vi redan har anställt nya medarbetare i England och arbetet med att anställa fler pågår. I tillägg kommer jag givetvis fortsätta att vara delaktig i verksamheten tillsammans med Magnus och vårt ledningsteam.

Ni inledde er förvärvsresa med att förvärva och utveckla Gigger AB och har det senaste året förvärvat ytterligare tre bolag varav två medbefintliga SaaS-plattformar: Collabs AB och Happyr AB, samt CUBE AB. Berätta om dessa bolag och hur de bidrar till Syncro Groups tillväxt.

– Vi förvärvar hållbara SaaS-bolag med förutsättningar att bli marknadsledande inom sina respektive nischer, för att förädla dem och göra dem marknadsledande. Varje bolag har delats in i divisioner och har som gemensam nämnare att de är SaaS-företag, eller företag vars tjänster kan appliceras på redan befintliga SaaS-plattformar. Happyr är en marknadsplats där arbetssökande giggare blir validerade utifrån bolagets intelligenta AI-baserade plattform. Collabs är en innovativ influencer marketing-byrå med fokus på 360-strategier där micro-influencers är basen i uppläggen. Via ett AI-drivet verktyg ger Collabs sina kunder även möjligheten att samla allt administrativt på ett ställe. CUBE kommer att leverera specialisttjänster ovanpå Collabs, precis i enlighet med vår fastställda plan. Vår ambition är att varje enskilt bolag inom Syncro Group ska stå på egna ben och generera tillväxt på egen hand.

Att du flyttar till London och stöttar lanseringen av dotterbolaget Gigger UK i England är en rejäl satsning för Gigger och Syncro Group, ni blir därmed ett internationellt företag. Vi har även fått läsa om ett helt nyligen ingått intentionsavtal med ECV (Emerging Classified Ventures) där Giggers plattform i samarbete med ECV avses bli tillgänglig på ett stort antal marknader internationellt i tillägg till satsningen i England. Kan du beskriva mer vad detta avtal innebär för Gigger och Syncro Group och hur det är tänkt att fungera?

– Vi avser att sätta upp ett joint venture, ett samägt riskminimerande bolag. ECV är verksamma i drygt 100 länder med god lokal marknadskännedom och lokal närvaro. Vi tillhandahåller en teknisk plattform som kan rullas ut land för land. Vi inleder med att lansera i Australien, Nya Zeeland och Kenya, tre länder med samma skattesystem som Storbritannien. Dessa länder kompletterar den brittiska marknaden på ett bra sätt och ger oss en flygande start på marknader som är avsevärt mycket större och mer snabbväxande än den svenska. Vi betraktar ECV som marknadens mest kompetenta partner. Vi har dessutom en revenue share lösning som innebär att vi delar på intäkterna, men där ECV tar merparten av risken.

Vi har sett att ägarna till Influencer Marketing-bolaget Cure Media som i år omsätter 65Mkr sålde 50% av bolaget till den norska tillväxtinvesteraren Equip Capital för 200mkr. Värderingen på hela bolaget sattes till ca 500mkr. Syncro Group äger Collabs och CUBE som är två bolag verksamma inom Inluencer Marketing-industrin. Omsättningen för CUBE förväntas under 2021 uppgå till ca 80 mkr och tillsammans med Collabs hamna på ca 110 mkr. Enbart Collabs, som ju har en väldigt modern och automatiserad SaaS-plattform, borde ju då värderas till ca 250mkr, och tillsammans med CUBE borde de ha en sammanlagd värdering på ca 800mkr minst. Vad säger det om den satsning och strategi ni har med Syncro Group?

– Professor Robert Shiller, som är Nobelpristagare i ekonomi och lärare på Yale, säger att marknaden alltid har rätt, oavsett hur fel den har. Vi har möjlighet att väsentligt öka omsättningen i CUBE, vilket innebär att bolaget borde vara värderat till 500 mkr. Hur Syncro Group då kan vara värderade till 300 mkr kan tyckas märkligt men det är så marknaden fungerar. Det är svårt att få marknaden att ta till sig det här eftersom man i dagsläget köper mycket på rykten och säljer på nyheter. Jag är övertygad om att marknaden kommer att komma ikapp vår tillväxt genom att sätta sig in i fakta om oss snarare än att fokusera på förväntningar eller ickeförväntningar.

Vad kan aktieägare förvänta sig av Syncro Group under de kommande åren?

– Med omfattande marknadsförståelse och god planering har vi sett till så att våra tre första förvärv är framtidssäkrade SaaS-bolag som vi valt att bygga våra divisioner utifrån. Det är grunden i bygget som bara har börjat resan mot ökad tillväxt, en resa som är på god väg att nå målen. Nu fokuserar vi på att maximera synergieffekterna mellan våra divisioner och tillväxtpotentialen i varje enskilt SaaS- bolag i vår portfölj.

FAKTA

Syncro Group är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Syncro Group är noterat på Spotlight, kortnamn SYNC B.

Läs mer på: syncro.group/investor-relations

Invest Talks ”Sektor: Tech” publiceras Fredag 17.e Dec i Dagens industri & di.se – Nordens största affärstidning 290 000 läsare.

Skribent: Annika Wihlborg ⎮Invest Talks 
Filmproducent: Sokol Vjerdha ⎮Invest Talks 
Distribution: Dagens Industri & Di.se
Projektledare: Andreas Hörlin⎮Invest Talks
Studio: Studio⎮Invest Talks Regeringsgatan 29, Stockholm

Om Invest Talks:
Invest Talks är en oberoende plattform för börsbolag, intressenter & aktieägare. Vi bevakar noterade och onoterade företag. Följ oss på LinkedIn eller vårt nyhetsrum på Cision. Distributionspartner: Dagens Industri.
Friskrivning från ansvar:
Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *