Wallenstam AB fastställer avstämningsdag för aktiesplit

| 11 maj, 2022 | 0 kommentarer

Vid årsstämman i Wallenstam AB (publ) den 26 april 2022 beslutades om en uppdelning av bolagets aktier så att varje nuvarande aktie delas upp i två aktier av samma slag (aktiesplit 2:1). Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för genomförande av aktiespliten ska vara den 24 maj 2022.

Sista dag för handel i Wallenstam AB:s aktier före split är den 20 maj 2022. Första dag för handel i Wallenstam AB:s aktier efter split är den 23 maj 2022. Till följd av spliten kommer aktierna i Wallenstam AB att handlas under nya ISIN-koder från och med den 23 maj 2022. Den nya ISIN-koden för A-aktien är SE0017780125 och den nya ISIN-koden för B-aktien är SE0017780133. I samband med spliten kommer B-aktien att överta befintlig handelsplats på Nasdaq Stockholm. A-aktien kommer att förbli onoterad.

Spliten av bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd. Det nya antalet aktier förväntas registreras på respektive aktieägares VP-konto den 25 maj 2022.

Efter spliten kommer det totala antalet aktier i bolaget uppgå till 660 000 000, varav 69 000 000 A-aktier och 591 000 000 B-aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB, 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 34
www.wallenstam.se

Denna information är sådan som Wallenstam är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2022 kl. 08:00 CEST.

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 64 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 11 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar elenergi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.