#21-20 Företrädesemission i Coegin Pharma AB

| 2 mars, 2021 | 0 kommentarer

Styrelsen i Coegin Pharma AB (”Bolaget”) har beslutat att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande som erhölls från årsstämman den 2 april 2020.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 mars 2021. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 mars 2021. Avstämningsdag är den 5 mars 2021.

En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Företrädesemissionen. Teckningskursen är 0,32 SEK per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter (TR) ska ske under perioden från och med den 9 mars 2021 till och med den 23 mars 2021. Handel i teckningsrätter äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 9 mars 2021 till och med den 18 mars 2021. Handel i betalda tecknade aktier (BT) äger rum på Nordic SME från och med den 9 mars 2021 fram till dess att emissionen registreras hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 3 mars 2021.

Information om berörda instrument:

 

Listningsnamn: Coegin Pharma TR

Kortnamn: COEGIN TR

ISIN-kod: SE0015660154

FISN-kod: COEGINPHAR/SUBS RTS NL PO

CFI-kod:  RSSXXR

Första dag för handel: 2021-03-09

Sista dag för handel: 2021-03-18

Instrument-ID: 7P1N                 

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 513 436 363

Marknad: NSME

Segment: NSSE

 

Listningsnamn: Coegin Pharma BT

Kortnamn: COEGIN BT

ISIN-kod: SE0155660162

FISN-kod: COEGINPHAR/SH

CFI-kod: ESNUFR

Första dag för handel: 2021-03-09

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 7P1M                

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till [email protected] alternativt

08-566 390 55.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *