Connect with us

Marknadsnyheter

5 frågor till Joakim Strand, Säkerhetssamordnare, Region Sörmland

Published

on

Joakim Strand arbetar som säkerhetssamordnare inom Region Sörmland. Joakim är också med i programgruppen för Kunskapsnätverket Hot och våld som under våren arrangerar fyra seminarier med olika fokus på hot- och våldproblematiken inom Vårdsverige.   

Vilken fråga inom området hot och våld engagerar dig mest just nu? 

– Något som vi ser en ökning av är andelen patienter i somatisk vård som lider av psykisk ohälsa och som hamnar mellan ”stolarna”, alltså mellan somatik och psykiatri. Detta har ökat sista året. Detta skapar problem inom den somatiska vården då man inte alltid är klädd för att hantera dessa patienter samt att de tar stora resurser.  

– Sen arbetar vi med en arbetsgrupp i Region Sörmland med fokus på en annan patientgrupp som vi ser ökat och som vi bedömer kommer öka mera framöver är äldre personer med akut konfusion (förvirring) som leder till kraftigt utåtagerande. Även denna patientgrupp hamnar mellan ”stolarna” så därav arbetar vi aktivt med denna fråga för att hitta gemensamma lösningar. 

Trenden i samhället pekar uppåt – vad ser ni för trender inom er region?

– Till att börja känner jag att man måste landa i vad vi pratar om, det som vi ser är ökning av dåligt bemötande mot personal i vården. Konkreta hot och våldssituationer ligger ganska lika över tid men andelen patienter och anhöriga som är otrevliga och har ett dåligt bemötande mot personal ser vi ökar, man drar sig inte för att ställa krav och man accepterar inte personalens beslut. Allmänt skulle jag säga att tonen mot vårdpersonalen har blivit hårdare ”jag vet mina rättigheter och du ska inte säga vad jag ska göra” har blivit vanligare kommentarer.  

Vilka verksamhetsområden inom din region är mest drabbade av hot och våldssituationer i dag?

– Med utgångspunkt i det jag nämnde tidigare skulle jag säga att alla våra verksamheter drabbas på olika sätt. När det gäller dåligt bemötande sker det överallt men om vi tittar på de två patientgrupper som jag nämner tidigare är det våra akutmottagningar som blir första ledet men även resten av den somatiska slutenvården samt inom psykiatrin ser vi detta. 

– Vi ser även att våra verksamheter som arbetar utanför sjukhusen blir drabbade med tanke på det som sker i samhället med ökad oro i visa områden relaterat till exempelvis gängkonflikter. Enkelt sammanfattat skulle jag säga att vi har bekymmer i princip alla verksamheter men att det ser olika ut utifrån verksamhetens karaktär.   

Vad kan man ställa för krav på en regionanställd gällande att kunna hantera en hotfull eller våldsam situation?

– Spontant skulle jag vilja svara att en medarbetare i vården inte ska behöva tänka på detta men med tanke på verkligheten är mitt svar.  

– Att känna till hur vi i vår verksamhet arbetar med personsäkerhet och hur olika tekniska lösningar (bråklarm, låsning av dörrar, larmnummer) fungerar hos oss. 

– Att rapportera när det händer saker men också när det är nära att hända. Det är vårt absolut bästa verktyg för att få en bild av hur det ser ut men tyvärr ser vi en underrapportering av dessa händelser.  

– Att känna till hur jag som medarbetare bäst agerar vid mötet med en upprörd, arg eller förbannad person för att minska risken för en upptrappning samt att jag som medarbetare aktivt tänker säkerhet i mitt arbete för att minska riskerna.   

Om vi tittar framåt, vilken tror du är regionens största utmaning i frågan?

– Då hälso- och sjukvården är en öppen verksamhet, vilket jag tycker att vi ska fortsätta vara, är vår största utmaning hur vi gör det och samtidigt får till säkra lokaler. Vi arbetar väldigt mycket med olika uppdelningar av lokalerna, allmän-, mottagnings- och personaldel men att få till det byggnadstekniskt ser jag som en utmaning.  

– Jag ser även en utmaning i att allmänt öka personalens säkerhetsmedvetenhet för i slutänden är det den enskildes riskbedömning som förhindrar att händelser uppstår, larm och tekniska lösningar är en hjälp men det kommer inte förhindra situationen.  

– Sen tror jag tyvärr att personer med psykisk ohälsa kommer att öka vilket kommer att ställa andra krav per personalen i den somatiska vården.  

– Jag skulle också vilja lyfta att det är lätt att se allt detta som dystert men jag skulle även vilja lyfta det positiva i att frågorna lyfts upp och synliggörs samt att vi tillsamman i vårdsverige kan göra väldigt mycket.  

———————————————————————————————————————————————————-

Kunskapsnätverket Hot och våld kommer under våren att arrangera fyra seminarier med lite olika fokus på hot och våld-problematiken inom Vårdsverige. Nätverket är öppet för alla som arbetar med arbetsmiljö och säkerhet i Vårdsverige.  

Medlemskapet är gratis och som medlem blir du inbjuden till våra seminarier! 

Anmäl dig här

KONTAKT:
Patrik Hammar, produktansvarig
patrik.hammar@peritum.se
010-333 38 21

SÄKER VÅRDMILJÖ arbetar för ett säkrare Vårdsverige. Vi samlar kunskap och erfarenheter från svenska regioner och utvecklar tjänster som skapar handlingskraft och trygghet. Tillsammans driver vi utvecklingen framåt och gör skillnad.
En del av Peritum AB.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Tre abstrakt om OXC-101 utvalda för posterpresentationer på AACR 2023

Published

on

By

Oxcia AB (publ) rapporterar idag att tre abstrakts om OXC-101, Oxcias kliniska kandidat för cancer, har valts ut för posterpresentationer vid American Association for Cancer Research (AACRS) årsmöte i Orlando, Florida, 14-19 april, 2023 . Abstrakten rör den första rapporten om OXC-101 kliniska säkerhet, ytterligare förståelse av den breda anti-cancereffekten och verkningsmekanismen och kommer att publiceras online i Proceedings-tillägget till AACR-tidskriften Cancer Research.

Många cancerformer lider av oxidativ stress och höga nivåer av endogen oxidativ DNA-skada. Enzymet MTH1 skyddar cancerceller från oxidativ DNA-skada genom att förhindra inkorporering av oxiderade DNA-baspar. OXC-101 är en dubbelverkande mitotisk hämmare och MTH1-hämmare, det vill säga en mitotisk MTH1-hämmare, som stoppar cancerceller från att dela sig, orsakar mer oxidativ stress och oxidativ DNA-skada, och dödar därigenom cancerceller. OXC-101 utnyttjar effektivt den höga nivån av oxidativ DNA-skada i cancerceller.

Det första abstraktet sammanfattar rapporten om den gynnsamma säkerhetsprofilen för OXC-101 i MASTIFF-studien (MTH1, A Phase I, Study on Tumors Inhibition, First-in-Human, First in Class) (Titel: (fruitt översatt från engelska) OXC-101 visar gynnsam säkerhetsprofil i First-in Human fas 1-studie av patienter med avancerad solid cancer Författare: Jeffrey Yachnin, Lars Ny, Teresa Sandvall, Kumar Sanjiv, Martin Scobie, Björn Platzack, Pawel Baranczewski, Olof Breuer, Vassilis Gorgoulis, Ioannis S Pateras , Maria Klockare, Austin Smith, Ulrika Warpman Berglund, Thomas Helleday). MASTIFF är en First-in-Human fas 1-studie, med det primära syftet att utvärdera säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik för OXC-101 hos patienter med avancerade solida maligna tumörer. Alla patienter hade progressiv, stadium 4 sjukdom med palliativ vård eller deltagande i kliniska prövningar som enda behandlingsalternativ. AACR-posterpresentationen äger rum tisdagen den 18 april 2023, kl. 9.00–12.30. Abstraktet (nummer CT182) kommer att publiceras online i Proceedings-tillägget till AACR-tidskriften Cancer Research fredagen den 14 april 2023.

Det andra abstraktet är relaterat till den ytterligare förståelsen av den underliggande verkningsmekanismen för OXC-101 och de breda och cancerspecifika effekterna i solida cancerformer. (Titel (fritt översatt från engelska): OXC-101 dödar cancer genom att störa mikrotubulus polymerisation och hämma MTH1. Författare: Ulrika Warpman Berglund, Helge Gad, Ann-Sofie Jemth, Oliver Mortusewitz, Lars Brautigam, Kumar Sanjiv, Juha Rantala, Thomas Helleday). AACR-posterpresentationen äger rum måndagen den 17 april 2023, kl. 9.00-12.30. Abstraktet (nummer 1569) kommer att publiceras online i Proceedings-tillägget till AACR-tidskriften Cancer Research fredagen den 31 mars 2023.

Den tredje presentationen stödjer den föreslagna verkningsmekanismen för OXC-101 och visar en förbättrad effekt av OXC-101 i kombination med andra föreningar som stoppar cancercellscykelprogression och DNA-reparation, såsom DNA-PK-hämmare (Titel (fritt översatt från engelska): DNA-PK-hämning ökar den cancerspecifika cytotoxiciteten hos MTH1-hämmare och mikrotubulitoxiner  Författare: Akhilesh Nagesh Danda, Helge Gad, Martin Scobie, Thomas Helleday, Ulrika Warpman Berglund, Kumar Sanjiv). AACR-posterpresentationen äger rum onsdagen den 19 april 2023, kl. 9.00–12.30. Abstraktet (nummer 6204) kommer att publiceras online i Proceedings-tillägget till AACR-tidskriften Cancer Research fredagen den 31 mars 2023.

”Vi är mycket glada över att kunna presentera kliniska First-in-Human säkerhetsdata för OXC-101 samt nya prekliniska data som stödjer OXC-101 unika dubbla verkningsmekanism och breda anti-cancereffekt vid AACRs årliga möte, en av de största konferenserna för cancerforskning.” säger Ulrika Warpman Berglund, vd på Oxcia.

Ulrika Warpman Berglund, CEO

Telefon: +46 (0) 73 270 96 05

Email: ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

Kort om Oxcia AB

Oxcia AB bedriver nydanande forskning genom sitt unika sätt att utnyttja oxidativa DNA-skador och DNA Damage response(1) och på så sätt utveckla nya säkra behandlingar behandlingar för patienter som lider av cancer eller kronisk inflammation. Oxcia har för närvarande två läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 befinner sig i tidig klinisk utveckling mot solida och hematologiska cancrar. OXC-201 utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

(Note (1): DNA Damage Response, DDR– kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA)

Continue Reading

Marknadsnyheter

Vd-brev mars 2023

Published

on

By

Bästa aktieägare,

Vi har ett intressant 2023 framför oss! Fokus för bolaget har under de senaste åren varit att följa och leverera utefter den tillväxtagenda som formades under 2019. Under pandemin och efterföljande orostider har vi tvingats till att anpassa oss, men vi har varit måna om att inte släppa taget om den plan som tillväxtagendan legat till grund för.

Under hösten 2022 har vi byggt upp en stabil orderbok. Riktigt bra och nödvändigt för att vi ska få en god organisation som möjliggör vår planenliga produktivitet och förbättrad omsättningshastighet av inkomna ordrar. Till detta har vi format en projektstruktur som arbetar nära marknad och sälj. Vi har också en bra balanserad produktportfölj som formas och anpassas i våra strategiska affärsprojekt. Orderingången och ordervärdet har under de inledande månaderna legat i linje med våra prognoser. Historiskt vet vi att de inledande månadernas orderingång är något lägre då flera offerter omsätts till ordrar sent under fjärde kvartalet och skapar orderbok för det nya året. Vi ser en successiv ökning av offertstocken och jag hoppas skapa en stark orderingång kommande period.

Som jag tidigare skrivit så betraktas det omfattande AVINOR-projektet numer som en potentiell affär där vi förväntar oss en upphandling. I SOLAS-projektet tar vi viktiga kliv framåt och trots att det kan uppfattas ta tid så ligger ambitionen fast, att lyckas med den viktiga pusselbiten att nå en certifiering och därigenom kunna nå en större marknad.

I våra nära distributörssamarbeten ser vi nu fram emot att lansera nytt marknadsmaterial för våra senaste plattformar ElEcoRunner (ElEcoDrive) och SeaRanger. Marknaden visar ett stort intresse för dessa produkter och vi skapar bästa möjliga förutsättningar för vårt distributörsnätverk att komma till avslut i affärer. Vi har till följd av omvärldsläget sett ett ökat intresse för våra X-plattformar (GuardRunner X och SeaRanger X), SeaRanger skapar även inom detta segment ett unikt erbjudande då plattformen möjliggör ökad lastkapacitet med samma flexibilitet, manövrerbarhet och framkomlighet som våra mindre plattformar. Vi tar även inom detta segment initiativet med intressanta samarbeten och marknadsmaterial.

Under andra kvartalet kommer vi lansera våra produkter i både Filippinerna och Malaysia. I Filippinerna pågår planering för demo- och marknadsaktiviteter i samband med att vi är på plats för uppstart och utbildning. I Malaysia kommer det under våren genomföras viktiga demoaktiviteter med den GuardRunnerX-enhet som är på väg till vår distributör. Även i Malaysia kommer vi närvara med personal i samband med uppstart.

Med en stabil orderbok, dimensionerade produktionsresurser och kontinuerlig orderingång så ser 2023 onekligen intressant ut.

Henrik Hartman, CEO

För mer information:                               

Telefon +46 (0)303-23 07 00
info@safeatsea.se

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Solwers Oyj publicerar årsredovisning och -rapport för 2022

Published

on

By

Solwers Oyj publicerar årsredovisning och -rapport för 2022 

Solwers Oyj pressmeddelande 31 mars 2023

Solwers Oyj:s har publicerat årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2022 på finska och engelska. Dessutom har en digital årsrapport publicerats på svenska, engelska och finska.

Materialet bifogas i detta pressmeddelande och finns även på Solwers webbplats på engelska https://solwers.com/for-investors/reports-and-presentations/. Den svenska årsrapporten finns på solwers.com/se/om-solwers/.

Solwers Oyj
Styrelsen

 

Om Solwers

Solwers erbjuder mångsidiga planerings- och projekthanteringstjänster via sina 24 operativa bolag i Finland och Sverige, och sysselsätter nästan 600 specialister. Bolagen är specialiserade på arkitektur, teknisk konsultation, logistikkonsultation, miljötjänster, projektledning och -övervakning samt tillhandahållande av digitala lösningar och lösningar för cirkulär ekonomi. 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.