Connect with us

Marknadsnyheter

90 % av managementkonsulttjänster fokuseras på ledning och chefer – så kan hela personalstyrkan få samma stöd betydligt mer kostnadseffektivt

Published

on

Howwe Technologies har utfört en undersökning bland vd:ar på medelstora till stora bolag i Sverige. Den visar att konsultstöd för strateginära tjänster, som utveckling och effektivt strategigenomförande, främst stöttar vd, ledning och till viss mån även chefer. Bara hos 9,4 % av bolagen når konsultstödet förbi ledarskiktet. Detta är inte överraskande då höga konsultkostnader gör det mer eller mindre omöjligt för bolag att erbjuda samma stöd för alla anställda. Men modern teknologi, AI och integrerat affärsstöd skapar nya förutsättningar. SaaS-lösningen Howwe skapar möjligheten att erbjuda roll- och situationsanpassade råd genom hela genomförandet av ett bolags affärsplan eller strategi, till en bråkdel av kostnaden. Ökat stöd på medarbetarnivå minskar även risken för arbetsrelaterad stress.

Störst resurser läggs på att ta fram strategi – inte genomföra

Tittar man på var ledarna i undersökningen distribuerar sina resurser för strategirelaterade managementkonsulttjänster är det främst för framtagande av strategin. Resurserna för framtagande står för 40,9 % jämfört med konsultledda satsningar för att förankra och genomföra strategi som ligger ungefär hälften så lågt. 

En tidigare upplaga av Howwe Technologies vd-undersökning visade att 70 % av ledarna aldrig når igenom ledningsskiktet med sina prioriterade mål. Om varken de prioriterade målen eller tjänsterna för att stötta genomförandet når medarbetarna ökar risken för hämmad tillväxt och underutnyttjande av medarbetarnas potential.

Med modern teknologi och ett anpassat systemstöd för genomförande kan medarbetare på alla nivåer av bolaget involveras och få möjligheten att bidra till att målen i bolagets strategi uppnås vilket skapar ökade förutsättningar för accelererad tillväxt. 

Ökat stöd på medarbetarnivå kan minska arbetsrelaterad stress

Endast 9,4 % av de deltagande vd:arna uppgav att konsulttjänster kopplade till strategiarbetet även berörde anställda på medarbetarnivå. Med ett ökat stöd för fler nivåer inom bolagen skulle den arbetsrelaterade stressen kunna minskas.

Arbetsrelaterad stress har utvecklats till en av vår tids stora folksjukdomar. Otydliga mål till följd av otillräcklig förankring och bristande uppföljning i genomförandet av det målrelaterade arbetet är enligt forskning de främsta orsakerna till stress*. Modern teknologi skapar möjligheter att minska den arbetsrelaterade stressen genom att göra medarbetarnas arbetsuppgifter tydligare och samtidigt ge dem en möjlighet att positivt påverka sin roll, vilket gör resultaten i undersökningen kring hur konsultstödet distribueras högst aktuell.

Med anpassat systemstöd blir medarbetare mindre stressade och upplever en större tillfredsställelse genom att de förstår sin roll och förstår hur deras insats bidrar till företagets framgång. Vardagen blir roligare, mer strukturerad och arbetet skiftar från att reaktivt släcka bränder till att proaktivt arbeta med prioriterade arbetsuppgifter kopplade till de viktigaste målen. Strukturerad uppföljning säkerställer utveckling mot målen och ger medarbetaren en viktig bekräftelse som leder till mätbart ökad prestation och förhöjt nökt medarbetarindex. 

Fakta om Howwe

Utvecklingen av SaaS-tjänsten Howwe har skapat ett nytt arbetssätt och nya förutsättningar för vd:n och alla anställda att mätbart genomföra och accelerera tillväxten inom en satt tidsram med hjälp av erfarenheter och best practice från tusentals team i en gemensam plattform. Forskningen inom psykologi, ekonomi, ledarskap och målstyrning har kombinerats med individanpassade och agerbara insikter baserade på hur framgångsrika ledare driver sina organisationer. Kunskapen är paketerad i en digital produkt som stöttar hela organisationen från vd till yttersta frontlinjen för planering, förankring och genomförande av strategin.

Det här är den första delen i en serie med resultaten i Howwe Technologies vd-undersökning. Följ Howwe Technologies för att ta del av de kommande nyheterna. Tidigare resultat från Vd-undersökningen nås via Pressrummet

Howwe Technologies skapar en hållbar tillväxt och transformation för några av världens ledande bolag med sin marknadsledande mjukvara Howwe. Howwe möjliggör ett proaktivt arbetssätt och exekvering av strategiska initiativ på alla nivåer i bolagen, med bevisbara finansiella resultat.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) offentliggör resultatet från återköpserbjudandet avseende bolagets obligationslån med ISIN SE000017769060

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Den 4 juni 2024 offentliggjorde Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) ett återköpserbjudande till innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda gröna obligationer med löpande ränta och utestående volym om 400 000 000 kronor med ISIN SE0017769060 (”Obligationerna” och ”Återköpserbjudandet”). Återköpserbjudandet löpte ut idag kl. 12:00 CEST. Bolaget har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett nominellt belopp om 76,25 miljoner kronor.

 

Emilshus avser att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 101,3125 procent av nominellt belopp. Bolaget kommer även erlägga upplupen och obetald ränta för Obligationerna på likviddagen för Återköpserbjudandet i enlighet med villkoren för Obligationerna. Likviden för Återköpserbjudandet förväntas betalas ut den 26 juni 2024.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

 

Emil Jansbo, CFO
E-post: emil.jansbo@emilshus.com
Telefon: 072 243 30 88

 

Om Emilshus

Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per 31 mars 2024 till 820 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 139 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Compactor emitterar obligationer om 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK

Published

on

By

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ett icke säkerställt obligationslån på den svenska obligationsmarknaden (”Obligationslånet”). Volymen på Obligationslånet uppgår till 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 3,00 procentenheter och har slutligt förfall i juni 2027. Bolaget kommer att ansöka om notering av Obligationslånet på Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kommer att användas till återbetalning av utestående obligationslån samt till allmänna verksamhetsändamål inklusive förvärv.

Arctic Securities och Pareto Securities har agerat arrangörer i samband med emissionen av Obligationslånet och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2024 kl. 17:15.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Market Notice 123/24 – Vadsbo SwitchTech Group AB changes name to Lightning Group AB

Published

on

By

The change affects the company name, instrument name, short name and FISN. The shares will be traded under the new name as of June 18, 2024. 

Information about the share: 

New company name: Lightning Group AB 
Previous Company name Vadsbo SwitchTech Group AB  
LEI (unchanged): 549300EI0J8FQT84ED43 
Company registration number (unchanged): 556476-0782 
New instrument name: Lightning Group 
Previous instrument name: Vadsbo Switchtech 
New short name: LIGR 
Previous short name: VADS 
ISIN-number (unchanged): SE0007980362 
Orderbook ID (unchanged): 303157 
CFI (unchanged): ESVUFR 
New FISN: LIGHTNINGGR/SH  
Previous FISN: VADSBO/SH 
First date of trade with new name: June 18, 2024 

Stockholm June 12, 2024 

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000   
backoffice@spotlightstockmarket.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.