90 % av managementkonsulttjänster fokuseras på ledning och chefer – så kan hela personalstyrkan få samma stöd betydligt mer kostnadseffektivt

| 8 juni, 2022 | 0 kommentarer

Howwe Technologies har utfört en undersökning bland vd:ar på medelstora till stora bolag i Sverige. Den visar att konsultstöd för strateginära tjänster, som utveckling och effektivt strategigenomförande, främst stöttar vd, ledning och till viss mån även chefer. Bara hos 9,4 % av bolagen når konsultstödet förbi ledarskiktet. Detta är inte överraskande då höga konsultkostnader gör det mer eller mindre omöjligt för bolag att erbjuda samma stöd för alla anställda. Men modern teknologi, AI och integrerat affärsstöd skapar nya förutsättningar. SaaS-lösningen Howwe skapar möjligheten att erbjuda roll- och situationsanpassade råd genom hela genomförandet av ett bolags affärsplan eller strategi, till en bråkdel av kostnaden. Ökat stöd på medarbetarnivå minskar även risken för arbetsrelaterad stress.

Störst resurser läggs på att ta fram strategi – inte genomföra

Tittar man på var ledarna i undersökningen distribuerar sina resurser för strategirelaterade managementkonsulttjänster är det främst för framtagande av strategin. Resurserna för framtagande står för 40,9 % jämfört med konsultledda satsningar för att förankra och genomföra strategi som ligger ungefär hälften så lågt. 

En tidigare upplaga av Howwe Technologies vd-undersökning visade att 70 % av ledarna aldrig når igenom ledningsskiktet med sina prioriterade mål. Om varken de prioriterade målen eller tjänsterna för att stötta genomförandet når medarbetarna ökar risken för hämmad tillväxt och underutnyttjande av medarbetarnas potential.

Med modern teknologi och ett anpassat systemstöd för genomförande kan medarbetare på alla nivåer av bolaget involveras och få möjligheten att bidra till att målen i bolagets strategi uppnås vilket skapar ökade förutsättningar för accelererad tillväxt. 

Ökat stöd på medarbetarnivå kan minska arbetsrelaterad stress

Endast 9,4 % av de deltagande vd:arna uppgav att konsulttjänster kopplade till strategiarbetet även berörde anställda på medarbetarnivå. Med ett ökat stöd för fler nivåer inom bolagen skulle den arbetsrelaterade stressen kunna minskas.

Arbetsrelaterad stress har utvecklats till en av vår tids stora folksjukdomar. Otydliga mål till följd av otillräcklig förankring och bristande uppföljning i genomförandet av det målrelaterade arbetet är enligt forskning de främsta orsakerna till stress*. Modern teknologi skapar möjligheter att minska den arbetsrelaterade stressen genom att göra medarbetarnas arbetsuppgifter tydligare och samtidigt ge dem en möjlighet att positivt påverka sin roll, vilket gör resultaten i undersökningen kring hur konsultstödet distribueras högst aktuell.

Med anpassat systemstöd blir medarbetare mindre stressade och upplever en större tillfredsställelse genom att de förstår sin roll och förstår hur deras insats bidrar till företagets framgång. Vardagen blir roligare, mer strukturerad och arbetet skiftar från att reaktivt släcka bränder till att proaktivt arbeta med prioriterade arbetsuppgifter kopplade till de viktigaste målen. Strukturerad uppföljning säkerställer utveckling mot målen och ger medarbetaren en viktig bekräftelse som leder till mätbart ökad prestation och förhöjt nökt medarbetarindex. 

Fakta om Howwe

Utvecklingen av SaaS-tjänsten Howwe har skapat ett nytt arbetssätt och nya förutsättningar för vd:n och alla anställda att mätbart genomföra och accelerera tillväxten inom en satt tidsram med hjälp av erfarenheter och best practice från tusentals team i en gemensam plattform. Forskningen inom psykologi, ekonomi, ledarskap och målstyrning har kombinerats med individanpassade och agerbara insikter baserade på hur framgångsrika ledare driver sina organisationer. Kunskapen är paketerad i en digital produkt som stöttar hela organisationen från vd till yttersta frontlinjen för planering, förankring och genomförande av strategin.

Det här är den första delen i en serie med resultaten i Howwe Technologies vd-undersökning. Följ Howwe Technologies för att ta del av de kommande nyheterna. Tidigare resultat från Vd-undersökningen nås via Pressrummet

Howwe Technologies skapar en hållbar tillväxt och transformation för några av världens ledande bolag med sin marknadsledande mjukvara Howwe. Howwe möjliggör ett proaktivt arbetssätt och exekvering av strategiska initiativ på alla nivåer i bolagen, med bevisbara finansiella resultat.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.