Connect with us

Marknadsnyheter

A Statement from Former Financial Hearings Owner, Per-Erik Holmström

Published

on

Finnish company Inderes acquires Financial Hearings’ event business and their partner Streamfabriken. Former Financial Hearings owner Per-Erik Holmström will remain focused on henceforth independent FH Award and FH Ranking brands. Holmström is also moving forward to support the developments in the global financial presentations structure with the IR Global League.   

After 30 years in business with financial presentations, Per-Erik Holmström will continue working on the international standardization of financial events with the IR Global League, linking to the global investor relations community and former IIRF. Per-Erik will continue working with FH Ranking and FH Award brands, henceforth independent from Financial Hearings and the event business. Inderes plans to maintain the Financial Hearings brand and work with it as it is: an open and independent platform for events – with many similarities to their own highly successful investor content channel, InderesTV.

For those of you with a will to work with Per-Erik, who by 2004 had already done over 1000 analyst meeting events, “there will be some possibilities to do things until the end of 2022, but after that it is finally over for me after 30 years as an event manager”,  says Per-Erik Holmström, recently 60 years of age.

Holmström continues: “Inderes gave me an opportunity to proceed with a project that I have worked with for nearly 20 years, the IR Global League. In this project, I can work with giving the financial market and community a more fixed structure around events, where it now seems obvious to everyone that the “airtime” is limited. I think it is incredible that the financial events market still works like a lot of independent drones in the air, especially as I think that the financial presentations is the end product, based on the companies’ performance that splits equity in winners and losers in their gain for capital. I am happy and proud to hand over the event business to Inderes and CEO Mikael Rautanen who has also worked as an entrepreneur with a clear vision of transparent information leading to a more efficient valuation of listed companies, as well as improved liquidity over time. In many ways one of the strongest tools in the Financial Hearings model and brand is the intellectual and valuation support from Research. We also share a common vision of a Nordic network.

Per-Erik and Financial Hearings have been very successful doing the same as what Inderes has done in Finland: democratized investor events by taking them to the digital age. It is an honour for us to continue this company that has, over the past 30 years, been built with a clear long-term vision to benefit the whole capital markets ecosystem in the Nordics,” says Mikael Rautanen, co-founder and CEO of Inderes.

Regarding his next project, IR Global League, Per-Erik says “Currently IR Global League monitors and covers 750 Nordic companies, and from January 1st 2023 it will monitor and cover 250 pan-European companies in one go, making it 1000 companies in total. In December, the release of ‘The Importance of Symbioses Between Financial Presentations, Investor Relations and Equity Research for Optimal Company Valuation’,  a book by Isabelle Boyer de la Giroday and myself, covering interviews with leading IR people in Europe”.

“Finally, thanks to Everyone! I think I have been spoiled during all these years: eating daily at the Opera House, cooking with some of the best chefs in the world like Werner, Erich and Stefano, and having had free access to all the best CEOs, CFOs, IROs, analyst and journalist in the financial market and also having gotten paid for that… It has been an amazing time! I hope I will still be around the Opera House from time to time.

Per-Erik (Perka) Holmström
+46707704581
[email protected]
 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.