Connect with us

Marknadsnyheter

ABB Formel E gör lysande framsteg i Diriyah

Published

on

  • ABB FIA Formula E World Championship återvänder till Saudiarabien
  • ABB:s teknik för energihantering hjälper startup-företag med banbrytande och hållbart jordbruk i Mellanöstern för ökad effektivtet
  • Den senaste videon i ABB:s serie om FIA Girls on Track finns här

ABB FIA Formula E World Championship återvänder till Diriyah, Saudiarabien till helgen med nattävlingar.

Den 2,49 km långa banan löper i 21 kurvor runt de historiska murarna till Diriyah, som är upptagen på UNESCO:s världsarvslista, och belyses med det senaste inom energisnål LED-teknik. De 22 förarna ställs inför utmaningar som energihantering och strategier förbi en rad snabba kurvor och en lång raksträcka.

ABB Saudi Arabia har sitt huvudkontor i Riyadh och driver flera tillverkningsanläggningar, serviceverkstäder och säljkontor. Företaget har funnits i landet i över 70 år och spelar en viktig roll i stora industri- och infrastrukturprojekt.

Shurjil Husain, kommunikationschef, ABB Saudiarabien, säger: ”På ABB arbetar vi kontinuerligt för att hjälpa landet att uppnå målen i Vision 2030 genom att implementera våra hållbara tekniklösningar i en rad projekt. En nyckelfaktor för att uppnå dessa mål är energieffektivitet, vilket kräver en förmåga att effektivt övervaka och hantera energi.”

ABB samarbetar med Pure Harvest Smart Farms, ett startup-företag med banbrytande och hållbara smarta jordbruk i Mellanöstern, för att tillhandahålla den hårdvara och digitala infrastruktur som behövs för energiresurshanteringen. ABB AbilityTM Energy Manager hjälper till att optimera Pure Harvests IoT-klimat och säkerställer att växthusen drivs kontinuerligt och kostnadseffektivt. Systemet övervakar hela spektrat av energiförbrukning och eldistribution på jordbruksanläggningen, och ger insikter i realtid samt identifierar optimeringsmöjligheter.

För att digitalt ställa om driften har Saudiarabiens största privata gruvbolag Al Masane Al Kobra Mining Co (AMAK) valt ABB för att tillhandahålla sofistikerade elektrifierings- och processtyrsystem vid koppar- och zinkgruvan Moyeath. ABB:s lösningar bidrar till att minska energiförbrukningen samtidigt som koldioxidutsläppen avsevärt minskas, och dessutom säkerställs maximal tillgänglighet och tillförlitlighet av energi för att bedriva en hållbar gruvdrift.

Användningen av elfordon är också ett centralt element i Saudi Green Initiative 2030, som syftar till att säkerställa att 30 procent av alla fordon i Riyadh drivs på el. ABB E-Mobility försåg den saudiarabiska e-mobilitetsleverantören Electromin med elfordonsladdare för installation vid 100 bensinmackar runt om i Saudiarabien för att leverera landets första nationella laddnätverk.

En annan viktig fråga för Saudiarabien är vattenbristen, där mer än 60% av dricksvattnet i landet kommer från avsaltning. ABB har konstruerat och tillverkat en elektromagnetisk flödesmätare i superstorlek som ska installeras i projektet Yanbu – ett avsaltningsprojekt för havsvatten som kommer att förse staden Medina och dess omgivningar med dryckesbart vatten för mer än 1,5 miljoner människor.

ABB stöttar också hållbarhet i Saudiarabien genom satsningen på sociala framsteg. ABB Saudi Arabia sponsrade nyligen ett projekt att utbilda 40 saudiska kvinnor med funktionsnedsättningar som dövhet, blindhet och motoriska funktionsnedsättningar. Kvinnorna rustas med grundläggande arbets- och livskunskaper tillsammans med ett ökat självförtroende så att de kan klara sig på den lokala arbetsmarknaden.

Som en spegling av denna satsning stöttar ABB eventet FIA Girls on Track som äger rum på racerbanan. Eventet erbjuder flickor i åldern 12 till 18 år möjlighet att utforska de olika aspekterna av motorsportindustrin genom ett antal olika aktiviteter och workshops. För andra året i rad håller företaget en workshop som fokuserar på ABB:s robotteknik där man lyfter fram en av de mest innovativa kollaborativarobotarna – YuMi. Under den här säsongen lägger ABB, i egenskap av officiell laddleverantör för tävlingarna, också till ytterligare en workshop från affärsområdet Electrification som ska lyfta fram ABB:s laddteknik.

ABB har släppt en ny video i serien om FIA Girls on Track som presenteras av Hankook, en av ABB:s globala partners. Videon presenterar den saudiska racerföraren Reema Juffali, som berättar om sin karriär hittills, vilka utmaningar hon ställts inför och vikten av initiativ som FIA Girls on Track.

Efter tävlingarna i Diriyah fortsätter serien till Hyderabad i Indien den 11 februari för landets första E-Prix-tävling. Hyderabad är, tillsammans med Kapstaden, São Paulo och Portland, en av fyra nya värdstäder i säsong 9-kalendern som innehåller 16 tävlingar på 11 ställen runt om i världen.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen.  www.abb.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 25 januari 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

 Formel E och ABB FIA Formula E World Championship:

Världens första helt eldrivna tävling FIA World Championship, och den enda sport som certifierats för nettonoll-utsläpp sedan början, innebär att ABB tar de dramatiska tävlingarna till stadskärnorna i världens mest ikoniska städer. Det ger världens ledande biltillverkare en elitmotorsportsplattform i syfte att accelerera innovationen för elfordon.

Formel E-nätverket för team, tillverkare, partners, tv-bolag och värdstäder förenas av en passion för sporten och en tro på potentialen att accelerera en hållbar utveckling och skapa en bättre framtid för människor och planeten. www.FIAFormulaE.com

För mediefrågor om Formel ber vi er kontakta media@fiaformulae.com

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 22.09.2023

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier 22.09.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 22.09.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

42 611

10,35

440 836,36

CEUX

103 710

10,38

1 075 995,64

XSTO

42 089

10,38

436 836,18

XCSE

9 758

10,35

101 013,69

Summa

198 168

10,37

2 054 681,87

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,8532 och DKK till EUR 7,4570
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 2 292 844 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

S2Medical AB (publ) återtar överklagan och inlämnar ny rekonstruktionsansökan

Published

on

By

S2Medical AB (publ) meddelar idag att Bolaget har återtagit sin överklagan av Göta hovrätts beslut till Högsta domstolen beträffande Bolagets rekonstruktionsansökan. Anledningen är den förväntade långa handläggningstiden kopplat till Högsta domstolens höga arbetsbelastning. Av strategiska skäl har Bolaget i stället valt att inlämna en ny ansökan om företagsrekonstruktion till Linköpings Tingsrätt för att snabbare kunna adressera företagets nuvarande utmaningar.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-22 20:49 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Continue Reading

Marknadsnyheter

Moody’s ändrar Intrums kreditbetyg

Published

on

By

Moody’s Investors Service (”Moody’s”) har idag meddelat att de nedgraderar Intrum ABs kreditbetyg (corporate family rating) från Ba3 till B1, med stabila utsikter.

Att minska skuldsättningen och riskerna i balansräkningen är Intrums främsta prioritet, vilket betonades på kapitalmarknadsdagen tidigare i september.

Intrums diskretionära kassagenerering är fortsatt stark och alla lån med förfall fram till slutet av 2025 täcks av organisk kassaflödesgenerering samt intäkter från marknader där verksamheten avyttras samt portföljförsäljningar som för närvarande undersöks.

”Vi har en välbalanserad och väl diversifierad verksamhet, som kompletteras av en självlikviderande investeringsportfölj. Tillsammans genererar investeringsportföljerna och serviceverksamheten betydande kassaflöden under många år framöver. Vår kommunicerade strategi att minska riskerna och skulden på vår balansräkning, stöttas av en växande serviceverksamhet och plan för att utvinna värde från investeringsverksamheten med hjälp av en stark kassaflödesgenerering. Sammantaget gör det mig trygg med vår likviditetssituation och övergripande finansiella ställning. Vi har lagt upp en detaljerad plan med tydliga målsättningar som vi nu genomför steg för steg, vilket skapar en god plattform för framgång. Vi kommer att fortsätta att arbeta med Moody’s, liksom med alla andra intressenter, för att säkerställa att de förstår de positiva egenskaperna i verksamheten och de framsteg som görs för att minska risker och skuldsättning”, säger Michael Ladurner, CFO, Intrum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Folkesson, Head of CFO Office & Investor Relations Director
+46 70 744 69 82

ir@intrum.com

Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 september 2023 kl. 19.30.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 20 marknader i Europa. Genom att hjälpa företag att få betalt och stötta människor med deras sena betalningar, leder Intrum vägen till en sund ekonomi och spelar en viktig roll i samhället i stort. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2022 hade bolaget intäkter på 19,5 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.