Acosense erhåller order till ett värde om 710 000 sek från befintlig kund i Chile.

| 14 september, 2022 | 0 kommentarer

Med tanke på storleken på den sydamerikanska pappers- och massaindustrin blir denna region allt mer betydande för Acosense framtida strategiska plan och genom denna order stärks Acosense närvaro på den chilenska marknaden ytterligare.

Slutkunden har sedan tidigare tre operationella instrument med tillhörande service- och licensavtal (SLA) och efter installationen kommer kunden i fråga bli den kund som har flest antal instrument i drift. Installationen förväntas ske senare under året.

”I och med vårt nya affärsmässiga fokus är det extra kul att få ytterligare order till en redan befintlig kund. Detta påvisar vikten av långsiktighet tillsammans med våra kunder i syfte att bevisa det värde som kommer med att nyttja Acosense lösningar och kompetens.

Vi arbetar mot en bransch där man behöver ett stort förtroende för att få ordentligt genomslag vilket gör att det tar tid att komma in på ett bruk. Fördelen är att när man väl nått denna punkt finns det stor potential för att skala upp. Att vi nu fått en uppföljningsorder på inte bara ett, utan fyra instrument, påvisar att vi närmar oss denna uppskalningsfas vi länge eftersträvat. Vi kommer självklart att fortsätta vårt arbete med denna kund för att hitta ytterligare applikationer för Acosense samtidigt som vi arbetar vidare med övriga befintliga samt nya kunder för att uppnå samma effekt hos dem.” säger Anders Toftmark, VD för Acosense

För ytterligare information
Anders Toftmark, VD
Acosense AB
Telefon: 0705 59 98 52
E-post: [email protected]

Kort om Acosense
Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån två aspekter. Dels genom Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som sådan. Då teknikplattformen är så kallad ickeinvasiv, alltså inte är i kontakt med själva vätskan, kan kunder enkelt nå helt nya nivåer av processoptimering, helt utan ingrepp i processen. Kunderna kan således på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer, vilket leder till drastiskt sänkta kostnader, ökad kvalitet,  ökat råvarutnyttjande samt minskad energi- och miljöbelastning.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.