Connect with us

Marknadsnyheter

AirForestry får stort anslag från Energimyndigheten för att effektivisera skogsbruket

Published

on

UPPSALA, 17 november 2023 – AirForestry har beviljats ett bidrag på 31 827 200 SEK från Energimyndigheten. Anslaget stödjer AirForestrys vision om ett mer skonsamt, hållbart och elektrifierat skogsbruk.

Gallring spelar en viktig roll i skogsbruket. Med sin innovativa drönarteknologi syftar AirForestry till att göra denna process mer effektiv och miljövänlig. I samarbete med skogsindustrin  och Skogforsk lanserar AirForestry ett projekt för att modernisera gallringsmetoderna med användning av drönare istället för markgående maskiner.

Projektets totala finansiering uppgår till 31 827 200 SEK, varav 30 874 500 SEK tilldelas AirForestry och resterande summa går till Skogforsk. Projektet pågår från 2023 till 2025.

Energimyndigheten bedömer att AirForestrys teknik för gallring av skog med drönare har potential att varamer energieffektiv än konventionell teknik med markgående maskiner. Bland fördelarna märks möjligheten att utföra gallring i flera omgångar, ett minskat behov av stickvägar, samt att markskador undviks. Dessa fördelar bidrar också till att stärka skogens roll som en CO2-sänka. Projektgruppen bakom AirForestry besitter omfattande kunskap inom skogsvård, automation och andra relevanta områden. Skogsindustrins intresse framgår av Billeruds och Skogforsks deltagande samt genom skogsbranschens tidigare ekonomiska stöd till AirForestrys projekt.

Olle Gelin, VD och medgrundare för AirForestry, uttryckte: ”Vi är tacksamma och hedrade över att Energimyndigheten har sett potentialen i vår teknik. Denna investering är central i vår strävan att förbättra skogsbruket i Sverige och globalt.”

Kontakt 

För vidare frågor om AirForestry kontakta bolaget på telefon +46 70-049 78 47 eller press@airforestry.com

Om AirForestry 

AirForestry gör det möjligt att gallra skog på ett helt nytt sätt, nämligen från luften. Genom vår innovativa gallring bidrar vi till att minska koldioxidutsläppen från skogsarbete samtidigt som vi ökar skogens förmåga att binda kol. Genom att skapa bättre skogar bidrar vi till ett mer hållbart samhälle – såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt. Det är inte bara vårt främsta mål utan också vår främsta drivkraft. 

Läs mer på www.airforestry.com, se våra filmer här och följ oss på LinkedIn för det senaste. 

AirForestry – Vi bygger framtidens skogsbruk  # Reinventing Forestry

Gör: Skogsgallring från ovan med eldrivna autonoma drönare, för mer produktiva, resilienta och vackra skogar.
Grundare: Olle Gelin, Mauritz Andersson, Markus Romar, Caroline Walerud.
Vd: Olle Gelin
Ort: Uppsala
Anställda: 24

Startår: 2020
Nettoomsättning: totalt 1,5 MSEK från start

Finansiering: totalt 65 MSEK fördelat på riskkapital, bidrag, lån, och kundintäkter

Huvudägare: Grundarna samt Walerud Ventures.
Milstolpar och Innovation: Vi har byggt världens lättaste skördaraggregat, som hänger från drönaren och kvistar av och sågar trädet. Vår drönare är optimerad för att lyfta 200 kg (gallringsträd väger 40-140 kg). Beviljat flygtillstånd från Transportstyrelsen. 

Konkurrens: Sveriges gallring görs främst med markgående skogsmaskiner. De väger upp till 30 ton, skadar marken, kräver 5 meter breda stickvägar för att nå träden som ska gallras, är en dålig arbetsmiljö och bränner 200L diesel per dag (3.5 miljarder diesel globalt per år). 

Priser: Norrsken Impact/100 winner of Public Vote, World Economic Forum Top Innovator, Techarenan Business Award, 33-listan, osv. 

Samarbetspartners och sponsorer: Sveaskog, Tele2, Vattenfall, Vinnova, SkogForsk, Energimyndigheten, osv.   

Jobba här! Se https://careers.airforestry.com/

Continue Reading

Marknadsnyheter

Sedana Medical publicerar sin årsredovisning för 2023

Published

on

By

Sedana Medical AB (publ) publicerar sin årsredovisning för 2023. Årsredovisningen beskriver väsentliga händelser och finansiell information för 2023, samt bolagets framsteg på sina strategiska huvudprioriteringar under året.

”Under 2023 tog Sedana Medical flera viktiga steg mot att bli ett långsiktigt lönsamt och välmående bolag. Vi har återgått till en stabil försäljningstillväxt efter den utmanande perioden efter covid, vi har tagit avgörande steg mot att nå lönsamhet i vår verksamhet utanför USA och vi gör framsteg mot lansering i USA – vår enskilt största tillväxtmöjlighet och en avgörande milstolpe för bolaget”, säger Johannes Doll, vd för Sedana Medical.

 

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.sedanamedical.com.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Doll, VD, 076-303 66 66
Johan Spetz, CFO, 0730-36 37 89
ir@sedanamedical.com

 

 

Denna information är sådan information som Sedana Medical är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 april 2024 kl. 21:00 CEST.

 

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på inhalationssedering för att förbättra patientens liv under och efter sedering. Genom kombinationen av den medicintekniska produkten Sedaconda ACD och läkemedlet Sedaconda (isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård.

 

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norden och Spanien. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och Centralamerika arbetar företaget med externa distributörer.

 

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq Stockholm (SEDANA) och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Bio Vitos Pharma meddelar styrelseledamots avgång

Published

on

By

Bio Vitos Pharma meddelar att Igor Lokot avgår som styrelseledamot i bolagets styrelse per idag.

Jag avgår på egen begäran då övriga uppdrag inte gör det möjligt för mig att avsätta nödvändig tid och engagemang som uppdraget kräver, säger Igor Lokot.

Efter Igors avgång består styrelsen av två ledamöter, ordförande Richard Wall och Bo Ziedén. Kallelse till årsstämma den 14 maj är redan utfärdad, där val av ny styrelseledamot ska genomföras.

Bolaget riktar ett stort tack till den tid Igor lagt ned sedan han tillträdde som styrelseledamot för bolaget.

För ytterligare information, kontakta:

Bio Vitos Pharma AB (publ)

Jesper Birgemo, VD

Tel: +46 (0) 70 895 39 34

Om Bio Vitos Pharma AB

Bio Vitos Pharma utvecklar, producerar och kommersialiserar järnsuccinat för behandling av järnbrist inom ramen för moderbolaget samt en tjänst för patientnära upptäckt av hemolys i blodprover inom ramen för ett helägt dotterbolag, Hemcheck Management AB. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB är Certified Adviser till bolaget.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Sensys Gatso Group publicerar årsredovisning för 2023

Published

on

By

Sensys Gatso Group AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har offentliggjort sin årsredovisning för 2023 och denna finns tillgänglig på företagets webbplats:

https://www.sensysgatso.com/se/investors/investors/investors/financial-reports/2023/%C3%A5rsredovisning-2023

Den tryckta versionen av årsredovisningen distribueras med post till aktieägare och andra intressenter som begär att få ett tryckt exemplar.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2024 kl. 19.50.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Saudiarabien, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 302 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.