Connect with us

Marknadsnyheter

AllianzGI: Optimism för ränteprodukter på tillväxtmarknader

Published

on

Allianz Global Investors är optimistiska gällande utsikterna för ränteprodukter på tillväxtmarknader under 2024. Kapitalförvaltaren ger sex skäl till varför de förväntar sig tvåsiffrig avkastning för denna tillgångsklass.

Carlos Carranza, portföljförvaltare för Emerging Markets Debt hos AllianzGI, delar med sig av sin syn:

– Först och främst är vi optimistiska till denna tillgångsklass efter två utmanande år: högre räntor i USA, stigande global inflation, geopolitiska konflikter och avtagande global ekonomisk tillväxt. Alla dessa faktorer har tagit ut sin rätt på tillväxtmarknaderna.

 

Men vi ser att många av dessa faktorer vänder eller mildras och, i kombination med starkare makroekonomisk dynamik, kan detta hjälpa till att förbättra utsikterna för 2024.

 

1. Fed är klar med räntehöjningar

Ett huvudskäl till vår optimism är att USA:s centralbank troligen är färdig med att höja räntorna. Obligationer i tillväxtmarknader presterar vanligtvis bra när centralbanken avslutar åtstramningscykler.

 

Amerikansk arbetsmarknadsdata har ännu inte visat fler tecken på försvagning, men vi tror att Fed redan är vid den så kallade ”pivot”-punkten. Det är den punkten där vi byter från räntehöjningar till räntesänkningar. Om historien är någon vägledning, tenderar statsskuldsvärdepapper i tillväxtmarknader att prestera väl i en sådan miljö.

2. Fallande inflation i tillväxtmarknader

Inflationen i tillväxtmarknader fortsätter att sjunka, en trend som bådar väl för den övergripande investeringsutsikten. En titt på konsumentprisindex för 18 stora tillväxtekonomier visar att 12-månadersnivån faller.

 

I detta avseende fortsätter kärninflationen – exklusive mat och energipriser – att visa tecken på försvagning. En anledning är att centralbanker i tillväxtmarknader generellt sett varit betydligt mer aggressiva i att höja räntorna tidigare och högre som svar på inflationspress. Som ett resultat kan centralbankerna i tillväxtmarknaderna nu börja sänka räntorna.

 

3. Tidigare räntesänkningar i tillväxtmarknader

Fallande inflation gör att många tillväxtmarknader kan sänka räntorna ytterligare, ofta tidigare än i utvecklade marknader.

 

Detta bör stimulera de ekonomiska tillväxtutsikterna och sänka lokala obligationsräntor.

 

4. Större stabilitet i Kina

2023 präglades av avtagande ekonomisk aktivitet i tillväxtmarknader, med några undantag som Brasilien eller Mexiko.

 

I synnerhet bromsade tillväxten i Kina in och oron över fastighetssektorn tyngde sentimentet för tillväxtmarknaderna. I slutet av januari meddelade landets centralbank åtgärder som skulle hjälpa till att öka likviditeten tillgänglig för fastighetsutvecklare.

 

Efter en period av lägre tillväxt har vi sett tecken under de senaste månaderna på att den ekonomiska aktiviteten i Kina stabiliseras. Vi tror att denna stabilitet tar bort ett viktigt motvind för obligationer i tillväxtmarknader.

 

5. Begränsad påverkan av geopolitiska risker

Vi förväntar oss begränsad påverkan på ränteprodukter i tillväxtmarknader från de tre huvudsakliga geopolitiska riskerna 2024:

 

          Konflikt i Mellanöstern: obligationer i tillväxtmarknader har inte sett några utflöden som svar på kriget mellan Israel och Hamas, vilket tyder på att konflikten förblir regional.

          Kriget mellan Ryssland och Ukraina: investerares positionering kring konflikten är relativt små, eftersom kapitalflöden redan har justerats för de sanktioner som införts i efterdyningarna av konflikten.

          Spänningar mellan USA och Kina: det nyligen genomförda mötet mellan USA:s president Biden och Kinas president Xi tyder på en upptining i relationerna mellan de två mest kraftfulla ekonomierna.

 

6. Makrosiffror ser hälsosamma ut

I genomsnitt har de offentliga underskotten i tillväxtmarknaderna minskat sedan de steg i kölvattnet av Covid-19-pandemin. Relativt sett är förbättringen större än i utvecklade marknader. Ett genomsnittligt offentligt underskott på 2,8 % av BNP 2023 är ner från det genomsnittliga underskottet i utvecklade marknader. Bytesbalanserna förblir generellt hälsosamma. Tillväxtmarknader är mindre sårbara för yttre chocker än under tidigare år.

 

Förberedelser för investeringsmöjligheter

Så, hur kan investerare förbereda sig för möjliga investeringsmöjligheter 2024? Vi ser att potentiella taktiska investeringsmöjligheter öppnas under ett hektiskt valår. Utfallet av det amerikanska valet i november kan påverka USA:s politik gentemot viktiga tillväxtmarknader och därmed det övergripande investerarsentimentet för tillgångsklassen. Till exempel kan politik kring handel och invandring lägga till volatilitet i centralamerikanska marknader, och särskilt Mexiko. Val i tillväxtmarknader som Mexiko, Panama och Sydafrika bör också noggrant övervakas.

 

Överlag tror vi att det finns gott om skäl att vara optimistiska om utsikterna för tillväxtmarknader 2024. Kombinationen av förbättrade grundläggande ekonomiska förhållanden och gynnsamma värderingar kan skapa möjligheter för investerare som är villiga att ta en selektiv ansats.

 

Carlos Carranza, portföljförvaltare för Emerging Markets Debt hos AllianzGI

Mikael Zillén
Presskontakt Sverige
mikael.zillen@boxcomm.se

Allianz Global Investors är en ledande global aktiv kapitalförvaltare. Bolaget tillhandahåller produkter inom de flesta tillgångsslag och deras expertis sträcker sig från utvecklade till tillväxtmarknader, från enskilda länder till globala strategier, från tematiska till sektorsportföljer. De har ett särskilt starkt engagemang inom ESG och Impact Investing vilket inte minst visar sig i att de som aktieägare aktivt driver hållbarhetsfrågor och i deras arbete med att ta fram nya standarder inom området.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.