Connect with us

Marknadsnyheter

OssDsign AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2023

Published

on

OssDsign AB (publ) meddelar att delårsrapporten för fjärde kvartalet 2023 nu finns tillgänglig som PDF för koncernens hemsida, www.ossdsign.com/reports. En PDF-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.
 

Delårsrapporten Q4 2023 kommer även presenteras via en livesänd webcast kl 10:00 idag den 6 februari på följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/ossdsign/ossdsign-year-end-report-2023/ och kan även nås via OssDsigns hemsida.  

 

Fjärde kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 34 997 TSEK (19 929), varav OssDsign Catalyst utgjorde 26 827 TSEK (7 534). Det motsvarar 256% i tillväxt.
 • USA levererade 158% i tillväxt, vilket var ännu ett styrkebesked, trots avtagande Cranial PSI försäljning under andra hälften av kvartalet pga avvecklingen. Den starka tillväxtsiffran innebar också det sjunde kvartalet i följd med tresiffrig tillväxt på den amerikanska marknaden.
 • Bruttomarginalen om 73% (64%) påverkades kraftigt av avvecklingsrelaterade kostnader avseende Cranial PSI, såväl som av processtester avseende produktionen av OssDsign Catalyst, vilka resulterade i ytterligare engångskostnader i det fjärde kvartalet. Justerat för nämnda engångskostnader var bruttomarginalen väsentligt högre om 83% för det fjärde kvartalet. Under 2024 förväntar vi oss fortfarande att ligga på 90% eller högre över året.
 • Rörelseresultatet uppgick till 29 101 TSEK (20 790), kraftigt påverkat av Cranial PSI avvecklingen, ovanligt höga försäljningsbonusreservationer och omvärderingar kopplade till tilläggsköpeskilling och nedskrivningstest av goodwill. Justerat enbart för omvärderingarna skulle ge en EBIT förbättring om +9,7 MSEK jämfört med föregående år och tar man hänsyn till den temporära cogseffekten fullt ut, som härrör från underutnyttjande av produktionskapacitet pga avtagande försäljning, ser vi fortfarande en underliggande hävstångseffekt i rörelsen.
 • Kostnader av engångskaraktär om 20 475 TSEK i kvartalet är helt relaterade till Cranial PSI avvecklingen.
 • Periodens resultat uppgick till 53 841 TSEK (31 947), där nämnda engångskostnader var helt drivande för det ökade underskottet.
 • Resultat per aktie var -0,6 SEK (-0,5).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -25 605 TSEK (-25 013), vilket möjliggjordes av den positiva rörelsekapitalutvecklingen, trots de negativa effekterna av engångsposter. Det underliggande nettokassaflödet för perioden fortsätter utvecklas positivt och uppvisar en förbättring om +2,0 MSEK jämfört med föregående kvartal.

 

Helåret i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 112 157 TSEK (56 985), varav OssDsign Catalyst utgjorde 64 610 TSEK (17 041). Det motsvarar 279% i tillväxt, eller 260% vid fasta växelkurser.
 • USA levererade 168% i tillväxt, trots vikande försäljning av Cranial PSI i det fjärde kvartalet, i något som verkar vara en hållbar tillväxttrend med 7 kvartal i följd med tresiffrig tillväxt.
 • Bruttomarginalen utvecklades väldigt bra för helåret och uppgick till 75% (61%), trots de negativa effekterna i det fjärde kvartalet.
 • Rörelseresultatet uppgick till 91 956 TSEK (96 938) och var en förbättring jämfört med föregående år, trots fortsatta investeringar i kliniska program och omvärderingseffekter. Justerat enbart för omvärderingarna skulle öka den förbättringen ytterligare och påvisa fortsatt förbättrad hävstångseffekt i rörelsen.
 • Kostnader av engångskaraktär om 35 673 TSEK omfattar samtliga kostnader kopplade till avvecklingen av Cranial PSI verksamheten, inklusive nedskrivningarna av anläggningstillgångar i Q3.
 • Periodens resultat uppgick till 130 493 TSEK (99 388), där nämnda engångskostnader var helt drivande för det ökade underskottet.
 • Resultat per aktie var -1,6 SEK (-1,7).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -93 958 TSEK (-86 164). Mot bakgrund av den positiva rörelsekapitalutvecklingen så drivs den negativa utvecklingen helt av engångskostnader.

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • OssDsign Catalyst blev allmänt tillgänglig för alla militära vårdinrättningar i USA via ECAT.
 • Extra bolagsstämma hölls i OssDsign AB, där styrelsens beslut om en riktad nyemission godkändes.
 • OssDsign bytte Certified Adviser till Carnegie Investment
  Bank AB.
 • SEB Venture Capital avyttrade sitt innehav i OssDsign.
 • OssDsigns meddelade att bolagets intäkter för det fjärde kvartalet 2023 förväntades överstiga marknadens förväntningar. 

 

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets slut

 • OssDsign rapporterade exceptionella data från den kliniska studien TOP FUSION.
 • Tolvmånadersdata från klinisk studie med OssDsign Catalyst™ publicerad i Biomedical Journal of Scientific & Technical Research.

För mer information, vänligen kontakta:
Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90, email: morten.henneveld@ossdsign.com
 
Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ)

 
Om OssDsign
OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations ortobiologiska produkter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och marknadsför företaget produkter som stödjer kroppens egen läkningsförmåga och ger patienterna det liv de förtjänar tillbaka. Företaget har en stark närvaro på den amerikanska marknaden. OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

 

Denna information är sådan som OssDsign AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-06 07:00 CET.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Speqta utser Gustav Norberg till CFO

Published

on

By

Speqta AB (publ) (”Speqta”) har idag beslutat att utse Gustav Norberg till CFO för Speqta. Han tillträder tjänsten den 29 februari 2024.

 
Speqta har idag beslutat att utse Gustav Norberg till CFO för Speqta. Gustav har sedan januari 2023 ansvaret för ekonomifunktionen på BrightBid och är därmed väl insatt i Speqtas affär. Han har även varit en central del i samgåendet mellan BrightBid och Speqta. Gustav har tidigare erfarenheter från bland annat ICA Gruppen och Nordic Cinema Group inom olika delar av ekonomifunktionen. Gustav har en kandidatexamen i ekonomi från Uppsala Universitet. Avgående CFO Adam Jonsson har på egen begäran valt att lämna sin tjänst i bolaget efter drygt tre år av förändringsarbete och värdeskapande för aktieägare, men finns kvar i bolaget en tid för överlämning. 

 

Speqtas vd Gustav Westman kommenterar:
”Processen att få ihop BrightBid och Speqta har varit ett omfattande arbete där både Gustav och Adam tillsammans varit centrala i genomförandet. När samgåendet nu är på plats är det ett naturligt steg att Gustav tar över som CFO för hela koncernen, detta givet att BrightBids affär nu över 95% av bolagets intäkter. Stort tack till Adam för starka insatser och all lycka till framöver.”

Gustav Norberg, tillträdande CFO, kommenterar:
“Det känns mycket spännande och jag är tacksam över att få förtroendet som CFO för Speqta. Jag ser fram emot att leda bolaget finansiellt under kommande tillväxtresa och att bistå i företagets utveckling med en marknadsledande SaaS tjänst för onlineannonsering. Vi har en stabil grund att stå på och ett fantastiskt team på plats vilket gör oss väl förberedda för framtiden.”

Kort om Gustav Norberg
Född: 1990
Utbildning: Uppsala Universitet
Tidigare uppdrag: Group Business Controller ICA Gruppen och Head of Treasury Nordic Cinema Group
Aktier: 33 736
Optioner: 10 000

Denna information är regulatorisk och lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonen nedan klockan 20.05 CET den 28 februari 2024.
 
För mer information:
Johan Rutgersson
Styrelseordförande Speqta AB (publ)
johan@dewell.se
+46 708157200

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster med hjälp av data och AI. Idag har Speqta två produkter; SaaS-tjänsten Bidbrain och SaaS-tjänsten BrightBid. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lennart Hero avgår som styrelseledamot i Mackmyra på egen begäran

Published

on

By

Lennart Hero har meddelat styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) att han omgående lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl.

Lennart Hero har meddelat styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) att han omgående lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl. 

Informationen i detta pressmeddelanade är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-28 17:45 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Petter Ski, ordförande, 0702-91 40 58, petter@rockfast.se

Patrick Björsjö, VD, 0705-70 12 72, patrick.bjorsjo@mackmyra.se

Om Mackmyra 

Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser, och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Sedan 2017 skapar Mackmyra även gin.

Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Markets Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser

Continue Reading

Marknadsnyheter

Observit (publ) och Corepart, en del av Nordic Level Group (publ), ingår strategiskt samarbete för nordisk transportsäkerhet

Published

on

By

Observit (publ) har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Corepart, en del av Nordic LEVEL Group (publ.). En central del av avtalet är en återförsäljningsrätt för Observits videobaserade säkerhetsplattform anpassad för den kommersiella fordons- och transportsektorn på den nordiska marknaden. Genom en kombination av Obersvits videoplattform och Coreparts omfattande expertis inom rådgivning, och säkerhetsteknik kan kunder inom transportsektorn och andra relevanta områden erbjudas en heltäckande lösning för områdes- och fordonssäkerhet.

Det strategiska samarbetsavtalet ger Corepart återförsäljarrätt av Observits plattform för kommersiell transport inom den nordiska regionen. Partnerskapet stärker Coreparts befintliga erbjudande genom möjligheten att erbjuda kunderna en omfattande och skräddarsydd säkerhetslösning som täcker alla aspekter av deras verksamhet, inklusive fordon, medarbetare och transporter. 

Återförsäljarrätten ger tillgång till Observits expertis inom videoapplikationer för fordon, vilket inkluderar både inbyggda system för passagerar- och lastskydd samt externa system för dokumentation vid eventuella olyckor. Videoplattformen är unik, där kameror med integrerade smarta applikationer utan inspelningsenheter, kommunicerar direkt med molnbaserade lösningar för övervakning och larmhantering. Resulterande videodata, som även kan kombineras med övriga fordonsdata, öppnar upp betydande nya möjligheter för att maximera kundvärdet. Med lång erfarenhet av integration av säkerhetsfunktioner i det egna erbjudandet och konceptet Security-as-a-Service, kan Corepart nu erbjuda en bredare och mer djupgående säkerhetslösning som adresserar kundernas behov inom den kommersiella transportsektorn och andra relevanta områden.

”Partnerskapet ger oss möjlighet att skapa en unik och holistisk säkerhetslösning där Observits videoplattform spelar en viktig roll i vårt tjänsteutbud. Det möjliggör att vi kan adressera varje aspekt av våra kunders verksamhet inom transportsektorn, inklusive säkerheten för fordon och personal. Från skräddarsydd rådgivning och kompetensutveckling för medarbetarna till att säkerställa fysisk säkerhet både på depåer och i fordon samt krishantering. Genom att kombinera mjuka värden med teknologisk innovation stärker vi vårt erbjudande och levererar ett integrerat tillvägagångssätt som kompletterar vår nuvarande satsning inom segmentet på ett mycket värdeskapande sätt,” säger Michael Ekelund, CCO på Corepart.

”Corepart erbjuder redan helhetslösningar som integrerar kamerateknologi med arbetsprocesser för att höja tryggheten för fordonsflottor. Observits specialiserade kamerateknologi kompletterar detta genom att förebygga risker och optimera processer. Med Coreparts expertis inom integration, kan Observits videoapplikation tillföra ytterligare säkerhetstjänster. Genom att införliva kontinuerlig övervakning och inkludera övriga fordonsdata, kan vi effektivt identifiera och förebygga riskfyllda händelser vilket bidrar till att öka säkerhet och trygghet i trafiken och reella kostnadsbesparingar för kunderna”, säger Björn Callenfors, CEO på Observit.

För mer information:

Björn Callenfors, VD
+46 70 535 00 76
Bjorn.callenfors@observit.se

Certified Adviser:
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03

ca@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Om Observit AB

Observit är marknadsledande i Norden när det gäller mobil videoövervakning inom kollektivtrafiken. I kundbasen finns stora välkända bussoperatörer som Nobina, Keolis, Transdev, VR, Vy samt andra transporttunga kunder som Elis. Företaget tillhandahåller programvara som en molntjänst, en SaaS-lösning (Software as a Service), och har för närvarande cirka 40 000 licenser (en licens per kamera) anslutna över hela världen. Observit har huvudkontor i Sundsvall, samt kontor i Malmö och London, Storbritannien. Mer information www.observit.com. Mer information www.observit.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.