Connect with us

Marknadsnyheter

Alltainer AB (Publ): Offentliggör härmed halvårsrapport för perioden juli – december 2023

Published

on

Pressmeddelande 2024-02-06

Alltainer AB (”ALLT”) offentliggör härmed halvårsrapport för perioden juli – December 2023. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Halvårsrapporten finns tillgänglig på Alltainers hemsida (www.alltainer.com/investor) och som bifogad fil.

ANDRA KVARTALET (2023-10-01 – 2023-12-31)

Rörelsens intäkter uppgick till 1 067 KSEK (3 735).

EBITDA uppgick till -1 675 KSEK (-530).

Rörelseresultatet uppgick till – 2 159 KSEK (-802).

Resultatet per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,09).

FÖRSTA HALVÅRET (2023-07-01 – 2023-12-31)

Rörelsens intäkter uppgick till 1 309 KSEK (11 414).

EBITDA uppgick till -4 561 KSEK (943).

Rörelseresultatet uppgick till -5 528 KSEK (395).

Resultatet per aktie uppgick till -0,50 SEK (0,04).

Soliditeten uppgick till 70,7 % (77,3, %).

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden, vilka uppgick till 11 231 155 stycken. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

ALLTAINERS VD Jakob Kesje kommenterar

Hösten 2023 kantades av ett antal utmaningar. Mot bakgrund av de höjda räntorna globalt valde en del av våra kunder att skjuta upp möjliga order till senare, och i Sverige blev projekt stående i avvaktande på aktivering av större fabriksbyggen. Det fanns en del osäkerhet kring både H2GS och Putailai i Timrå, men nu verkar båda projekten röra sig framåt igen. Med denna bakgrund blev omsättningen för halvåret låg och resultatet följaktigen negativt.

Orderingången återhämtades i december 2023 med en beställning på kontorscontainers från amerikanska armén på fyra (4) MSEK. Detta är första återkommande ordern från Pacific Unlimited, vilket bekräftar vår kvalitet och våra konkurrenskraftiga priser. Denna order bäddar för det framtida samarbetet både med vår partner på Guam och med den amerikanska armén, som har många projekt på gång i Stilla Havet.

För att kunna arbeta aktivt mot framtiden har styrelsen beslutat att genomföra en nyemission under februari månad. Emissionslikviditeten hjälper oss i vår resa framåt för att dels bearbeta marknaden, effektivisera produktionen, genomföra viktiga projekt såsom certifiering av boendecontainers i USA samt initiera projektet att ställa upp en containerby i Boden.

I Sverige har vi en rejäl offertstock på arbetarbostäder till en rad orter där större industribyggen eller infrastrukturprojekt är igång eller planerade. Som exempel kan jag nämna ett flertal projekt i Boden inför uppförandet av H2 Green Steel stålfabrik, projekt runt Mariestad inför etableringen av Volvos batterifabrik, och andra orter som Gotland, Timrå, Lysekil, Kiruna mm. Dialoger pågår men vi har ambitionen att flera av projekten ska komma till avslut innan sommaren.

I USA fortgår arbetet med att certifiera våra boendecontainer, vilket för North Carolinas del kan vara klart inom några månader, för att sedan passporteras till de övriga staterna som vi önskar adressera. Här återfinns Alltainers största potential då det säljs hundra tusentals ”Tiny Homes” varje år i USA. Våra övriga återförsäljare av boendeenheter i primärt Texas och Florida börjar få nya förfrågningar efter den trögrörliga hösten – där räknar vi med att försäljningen kommer igång igen under våren.

I USA har vi också våra större slutkunder inom kontorscontainer som börjar röra på sig igen. Här bearbetar vi i första hand kunder i Florida, Texas och Arizona, men alla är kunder som hyr ut över flera stater än där de har sina huvudkontor. För dessa typer av kunder rör det sig inte om enstaka enheter, men alltid om ordernivåer på 2-8 MSEK per ordertillfälle.

Min känsla är att många av höstens utmaningar nu ligger i backspegeln och att vi har möjlighet att kapitalsera på flera av ovanstående möjligheter inom en snar framtid.

Jakob Kesje, VD på Alltainer AB

För fullständig halvårsrapport, se https://www.alltainer.com/investor/

För ytterligare information

Jakob Kesje
VD, Alltainer AB
Telefon: 0763-11 19 11
E-post:
jk@alltainer.com

Kort om Alltainer

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framförallt via försäljningskanaler på den amerikanska marknaden, men även i Afrika, Sverige och övriga Europa.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.