Analysguiden: Intressanta förvärv skapar spännande framtid

| 3 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Infrea redovisade en omsättningsökning om 27,8 procent för andra kvartalet men en svagare marginalutveckling som var präglad av engångskostnader samt sämre försäljningsmix. Analysguiden behåller motiverat värde om 40 kronor men ser god potential i aktien om Infrea visar upp marginalförbättringar kommande kvartal.

God omsättning men svagare marginal
Infrea redovisade en omsättningsökning på 27,8%, varav förvärvad tillväxt stod för 17% för Q2 2021 till 329,3 MSEK upp från 257,7 MSEK jämfört med Q2-20. Resultatet på EBITA-nivå hamnade på 11,7 MSEK (20,6). Bolaget har haft en svagare marginalutveckling under det första halvåret på grund av engångskostnader hänförligt till förvärv och listbyte samt en sämre försäljningsmix.

Mark & Anläggning
Omsättningen Q2-21 för affärsområdet uppgick till 285,5 MSEK, upp från 211,2 MSEK Q2-20 med ett EBITA-resultat om 21 MSEK (23,4). M&A har visat på en god omsättningsökning men en lägre marginal jämfört med Q2 2020 påverkat av sämre tillväxt i de mer lönsamma delarna i affärsområdet.

Vatten & Avlopp
Omsättningen uppgick till 44 MSEK Q2-21 ned från 46,8 MSEK i Q1-20. EBITA-resultat uppgick till -2,9 MSEK Q2-21 jämfört med 1,2 MSEK för Q1-20. Affärsområdet ser en fortsatt avvaktande tillströmning av kunduppdrag och har även belastats med 1,5 MSEK i kostnader för avslut av avtal och personaluppsägningar.

Stark kursutveckling sedan förra kvartalet – behåller
riktkurs men ser god uppsida vid marginalförbättring

Vi prognosticerar både en ökande omsättning för 2021 och en ökande marginal. Vi adderar förvärvet av Jonab Anläggnings AB från och med 1 september 2021 och räknar med en underliggande tillväxt om 9% (4) för året. Vi behåller vår riktkurs på 40 kr per aktie. Vi ser goda tecken på en stadigare marginalförbättring även om det fortfarande återstår åtgärder för att nå bolagets långsiktiga mål om 8% EBITA-marginal.

Marginalförbättringar är något som vi anser är nyckeln till en mer varaktig omvärdering, dessutom kommer bolaget att kunna genomföra förvärv med en större andel eget kassaflöde. Detta skulle också bevisa att man lyckas genomföra lönsamhetsförbättringar vilket sänker risken i bolaget genom en bevisad förmåga att leverera god lönsamhet och ökad finansiell flexibilitet. Vi behåller för närvarande vår riktkurs om 40 kr och visar bolaget upp marginalökningar kommande kvartal ser vi en fortsatt mycket god potential i aktien från dagens nivå.

Läs hela analysen

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *