Andra kvartalet 2022: Stark affärsmässig och finansiell utveckling

| 22 juli, 2022 | 0 kommentarer

Truecaller, den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation, är stolta att kunna rapportera en nettoomsättningstillväxt på 100 procent kombinerat med en justerad EBITDA-marginal på 45,5 procent i det andra kvartalet 2022. 

När det blivit dags att summera årets andra kvartal kan jag konstatera att vår affär fortsätter att utvecklas mycket positivt. Efterfrågan för våra tjänster ökar globalt och genomsnittligt antal månatliga aktiva användare ökade med knappt 42 miljoner jämfört med föregående år och uppgår nu till 321,4 miljoner (279,6). För andra kvartalet i rad var vi en av världens tjugo mest nedladdade appar. Även finansiellt utvecklades vi fortsatt starkt under andra kvartalet. Vår nettoomsättning fördubblades till 480 Mkr med en justerad EBITDA-marginal på 45,5 procent. Samtliga tre intäktsströmmar, annonser, vårt B2B-erbjudande Truecaller for Business och prenumerationer bidrog till omsättningsökningen. Vi fortsätter att ha ett starkt kassaflöde och vi har drygt 2,2 miljarder tillgängliga för investeringar vilket ger goda möjligheter att agera aktivt om attraktiva möjligheter uppstår. Vi grundade Truecaller under finanskrisen 2009 och har sett hur marknadssentimentet snabbt kan växla och då är det viktigt att företaget besitter en god lönsamhet, en stark kassaposition och har ett starkt kassaflöde. Där är vi idag och det är något jag är väldigt stolt över och det är under tider som dessa som ännu fler möjligheter skapas som vi kommer att ta vara på. Vi införde under andra kvartalet även möjligheten att köpa tillbaka våra egna aktier som ytterligare ett potentiellt verktyg i vår verktygslåda framöver.

 

Sedan börsnoteringen i oktober 2021 så har vi kunnat redovisa en hög användar- och intäktstillväxt kombinerad med en god lönsamhet och ett starkt kassaflöde. Grunden för att ha lyckats med det är att ha en riktigt bra produkt som uppskattas av våra användare. Jag är därför också extra stolt över att vi under kvartalet nådde en ny rekordnotering i våra kundundersökningar (NPS) i Indien vilket bekräftar vår position som ett av landets mest omtyckta varumärken. Vi fortsätter arbetet med att utveckla våra tjänster, vilket i kombination med en fortsatt positiv trend i antalet smartphoneanvändare skapar förutsättningar för fortsatt stabil och lönsam tillväxt”, säger Alan Mamedi, vd Truecaller.

 

April-juni 2022 (Q2)          

Jämförelsesiffror avser april-juni 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 100 procent och uppgick till 480,4 (240,0) Mkr, jämfört med samma kvartal förra året.
 • Justerad EBITDA uppgick till 218,5 (104,4) Mkr, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 45,5 (43,5) procent. Exklusive kostnader för incitamentsprogram hade ju-sterad EBITDA uppgått till 225,4 (104,4) Mkr, vilket hade motsvarat en EBITDA-marginal om 46,9 (43,5) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 172,7 (74,8) Mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,46 (0,34) kr före utspädning och 0,46 (0,21) kr efter utspädning.
 • Resultatet för kvartalet påverkas inte av några jämförelsestörande poster medan första kvartalet 2021 påverkades med -19,3 Mkr hänförliga till förberedelser för börsnotering om -10,4 Mkr samt syntetiska optioner om -8,9 Mkr.
 • Antalet aktiva användare i genomsnitt per månad (MAU) ökade med 15 procent till cirka 321,4 (279,6) miljoner.
 • Omsättningstillväxten i Indien uppgick till 130 procent, i Mellanöstern och Afrika till 38 procent och i resten av världen till 31 procent. 

Januari-juni 2022            

Jämförelsesiffror avser januari-juni 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 107 procent och uppgick till 878,7 (424,1) Mkr, jämfört med samma period föregående år.
 • Justerad EBITDA uppgick till 399,8 (158,6) Mkr, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 45,5 (37,4) procent. Exklusive kostnader för incitamentsprogram hade justerad EBITDA uppgått till 410,2 (158,6) Mkr, vilket hade motsvarat en EBITDA-marginal om 46,7 (37,4) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 306,4 (117,6) Mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,82 (0,54) kr före utspädning och 0,82 (0,33) kr efter utspädning.
 • Resultatet för kvartalet påverkas inte av några jämförelsestörande poster medan samma period föregående år påverkades med -29,4 Mkr. De jämförelsestörande posterna var då hänförliga till förberedelser för börsnotering om -14,8 Mkr samt syntetiska optioner om -14,6 Mkr.
 • Omsättningstillväxten i Indien uppgick till 133 procent, i Mellanöstern och Afrika till 56 procent och i resten av världen till 46 procent.

 

Presentation av rapporten

Alan Mamedi, CEO och Odd Bolin, CFO presenterar rapporten och svarar på frågor i en webcast och telefonkonferens, idag kl 13.00 CET. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Följ presentationen live:

Länk till webcast

För att lyssna på presentationen via telefon, vänligen ring:

SE: +46850516386
UK: +442031984884
US: +1 4123176300

 

Pin kod:8152846#

 

För mer information, kontakta gärna:

 

Odd Bolin, CFO

[email protected]

 

Andreas Frid, Head of IR & Communication

+46 705 29 08 00
[email protected]
 

Denna information är sådan information som Truecaller är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid offentliggörandet av detta pressmeddelande.

 

Om Truecaller:

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för mer än 320 miljoner aktiva användare, har laddats ned mer än en halv miljard gånger och har identifierat och blockerat omkring 38 miljarder oönskade samtal under 2021. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.