Ändrat antal aktier och röster i Lindab

| 31 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Antalet aktier och röster i Lindab International AB (publ) har ändrats till följd av att 25 000 nya aktier har emitterats under augusti månad, med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner under incitamentsprogrammet antaget vid årsstämman den 3 maj 2018.

Efter utnyttjandet av teckningsoptioner uppgår det totala antalet aktier i Lindab per den 31 augusti 2021 till 78 757 820 och det totala antalet röster till 78 757 820. Totalt antal utestående aktier uppgår per den 31 augusti 2021 till 76 381 982, då Lindab har 2 375 838 aktier i sin ägo.

Ytterligare 85 000 nya aktier är under registrering som del av samma incitamentprogram. Dessa beräknas bli registrerade under första halvan av september månad.

Informationen är sådan som Lindab är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-31 16:00 CET.

Kontakt

Ola Ranstam
Chefsjurist
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0) 431 850 00

Catharina Paulcén
Head of Corporate Communications
E-post: [email protected]
Mobil: +46 (0) 701 48 99 65

Kort om Lindab

Lindab är ett ledande ventilationsbolag i Europa. Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för energieffektiv ventilation och ett hälsosamt inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet och miljötänkande.
 
Koncernen omsatte 9 166 MSEK år 2020 och är etablerad i 24 länder med cirka 5 000 medarbetare. Norden stod för 48 procent av försäljningen 2020, Västeuropa för 32 procent, Central- och Östeuropa för 18 procent och Övriga marknader 2 procent.

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *