Ändring av räkenskapsårets, 2020.04.01-2021.03.31, utfall.

| 27 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Vid pågående revisionsarbete för avslutat räkenskapsår 2020.04.01-2021.03.31 har det uppdagats att det föreligger minskning för balansposten upparbetade ej fakturerade intäkter. Totalt 501 tkr, framförallt på grund av att en kund har försatts i konkurs. Minskning av denna balanspost motsvarar minskning i totala intäkter. Sedan även en nedskrivning av kundfordringar på 13 tkr. Därmed minskas intäkterna för räkenskapsåret med 501 tkr och kostnader ökar med 13 tkr. Detta motsvarar minskning av räkenskapsårets resultatet med 404 tkr. Nytt resultat efter skatt blir istället 3,127 MSEK. Detta påverkar inte tidigare rapporterad kassaflöde. 

Årsredovisning kommer publiceras senast 8 september 2021. 

För ytterligare information

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: [email protected]
 

Denna information är sådan information som Provide IT Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2021.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *