Anova genomför studie av könsbekräftande behandlingar från de senaste 20 åren

| 5 september, 2022 | 0 kommentarer

Vilka olika grupper söker könsbekräftande vård? Vilken vård erhåller de? Hur påverkas vårdutfallet av olika faktorer och utgångspunkter? Bland annat dessa frågor vill man få djupare kunskap om med en studie som görs vid Anova, Karolinska Universitetssjukhusets verksamhet för andrologi, sexualmedicin och transmedicin.

Vissa av behandlingarna som kan användas vid könsdysfori är irreversibla. Studien kommer därför bland annat att undersöka hur många som har sökt mottagningen utifrån att de vill ha hjälp med att återgå till sitt födelsekön.

-Vi har sedan flera år tillbaka sett ett ökat antal sökande som upplever att sitt kön inte stämmer överens med kroppen säger Cecilia Dhejne överläkare och medicinskt ansvarig Anova och fortsätter, både svenska och internationella studier visar att en majoritet av de som genomgått könsbekräftande behandling mår betydligt bättre efteråt och den här studien kommer förhoppningsvis ge oss ännu mer insikt i hur patienterna upplever sin situation.

Studien är retrospektiv och omfattar personer som sökt vård för könsdysfori inom Region Stockholm under åren 2000–2020. Studien baserar sig uteslutande på tillgängliga journaler. Studien, som beviljats tillstånd av Etikprövningsnämnden, är den första av sitt slag i Sverige.

Presstjänsten Karolinska Universitetssjukhuset

08-123 740 10

[email protected]

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.