Arbetslös går miste om arbetslöshetsersättning på grund av åtgärd hos Arbetsförmedlingen

| 5 september, 2022 | 0 kommentarer

Högsta förvaltningsrätten har avgjort ett mål där man anser att Arbetsförmedlingens avregistrering av arbetssökande inte är överklagbart beslut, trots att detta fått till följd att den arbetslöse inte fått arbetslöshetsersättning från sin A-kassa.

Att föra register är ofta att betrakta som ett led i en myndighets faktiska verksamhet och inte ett egentligt beslut, men i detta fall var det fråga om en avregistrering på grund av att den försäkrade misskött sina kontakter med Arbetsförmedlingen och därför ansågs det vara ett förvaltningsbeslut.

Vad gäller frågan om ett förvaltningsbeslut är överklagbart är det allmänt sett avgörande vilka verkningar som detta beslut får.  Det måste vid en objektiv bedömning vara en påverkan av tillräcklig kvalificerande slag.

I detta fall hade avregistreringen av den arbetslöse ingen direkt påverkan inom ramen för Arbetsförmedlingens verksamhet, utan enbart vad gäller dennes rätt till arbetslöshetsersättning.

HFD fann att man vid bedömningen av om ett beslut är överklagbart ska utgå från det uppdrag och det ansvar som den beslutande myndigheten har. Den omständigheten att Arbetsförmedlingen beslut kan få betydelse för annan myndighet eller organisation innebär inte i sig att det ska anses vara överklagbart.

HFD dom 6 juli 2022 i mål nr 1330-21

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.