Connect with us

Marknadsnyheter

APak publicerar årets hållbarhetsredovisning: ”Vi nöjer oss inte med att enbart fokusera på den egna verksamheten”

Published

on

Under 2022 har aPak fortsatt arbeta hårt med att minska sitt eget klimatavtryck, inte minst genom   en utbyggd solcellsanläggning och investeringar i eldrivna fordon. Men det räcker inte för det familjeägda förpackningsföretaget. I sin hållbarhetsredovisning klargör aPak att det är utanför det egna ledet, arm i arm med kunder och leverantörer, som företaget vill och kan göra den verkliga skillnaden. Ett samarbete som aPak gärna tar täten i.

Under tider som präglats av politiska oroligheter och inflation riskerar hållbarhet tappa sin starka position på agendan. Men i sin hållbarhetsredovisning klargör det västsvenska emballageföretaget aPak att de inte kommer tumma på sina klimatmål och värderingar under några förutsättningar. APak har sedan 2021 satt upp målet att nå nettonollutsläpp i den egna verksamheten till 2030 och i hela värdekedjan till 2050, helt utan klimatkompensation. Det är en ambitiös tidplan men aPak är fast beslutsamt om att den är möjlig.

– Det går att vara ambitiös med hållbarhetsarbetet och samtidigt bedriva en lönsam verksamhet, det är aPak ett bevis på. Vi kommer inte kompromissa med vare sig mål eller värderingar baserat på omvärldsläget eller ekonomiska utmaningar. För mig är det inte ett alternativ. Vi gör det här för att det i slutändan handlar om allas vår framtid, säger Evelina Lindgren, vd på aPak.

I årets hållbarhetsredovisning redovisar företaget ökade satsningar för hållbarhet inom flera områden. Under 2022 har aPak bland annat utbildat säljare i att kontinuerligt och utan undantag integrera hållbarhet i samtliga offerter. Företaget har även gjort sig självförsörjande på el i Mölndal samt minskat sitt brännbara avfall. Kärnan i aPaks hållbarhetsarbete bygger dock på samarbete och kunskapsdelning. I linje med det arrangerade aPak under 2022 för första gången ett uppskattat live-webinar för att dela med sig av sitt hållbarhetsarbete, sina värderingar och kunskap till bolagets 144 leverantörer.

– Vi är inte den största aktören, men vi har många kontaktytor gentemot såväl kunder som leverantörer. Det behövs någon som drar i trådarna och som sätter rätt personer i samma rum. Någon som kan driva samarbeten framåt och säkerställa att vi har rätt ambitionsnivå. APak tar mer än gärna på sig den rollen, säger Frida Sidnäs, chief sustainability officer på aPak.

Utöver ett webinar med leverantörerna har aPak under året även bjudit in tre av de största kunderna, tillika tre stora och ledande aktörer inom svensk industri, till en workshop med fokus på hållbarhet. Workshopen syftade till att skapa ett forum för diskussion kring hållbarhetsmål, samarbeten och åtgärder för att gemensamt bli mer hållbara. Det finns inget ekonomiskt incitament för någon av parterna, men samarbeten som detta kan göra stor skillnad för vår gemensamma framtid menar aPak.

– Vår huvudsakliga ambition är att skapa ”den hållbara affären” och i den ingår såväl leverantörer som producenter och kunder. Vi tror att nyckeln till den affären ligger i kunskap och att vi i näringslivet måste bli bättre på att dela den och diskutera den med varandra. Detta skapar också en grund för att vi tillsammans ska kunna nå fler cirkulära lösningar vilket är ett måste, säger Evelina Lindgren.

Några nyheter från aPaks hållbarhetsarbete 2022:

  • 2 700 kvm nyinstallerade solceller. APak är därmed självförsörjande på el i Mölndal och producerar 459 000 kWh om året.

  • En ny eldriven lastbil har beställts tillsammans med sin logistikpartner.

  • Som partner till Göteborgs Stadsmission har aPak länge stöttat verksamheten. Under 2022 ökade aPak sitt bidrag med 20%

  • Under året som gått har aPak lanserat CO2e-värde på bolagets produkter på webben. Genom att påvisa en produkts klimatavtryck kan fler konsumenter fatta egna hållbara beslut.

  • Ett nytt samarbete med Stena Recycling har ingåtts för att förbättra återvinning och minska mängden avfall som går till brännbart.

  • Med förpackningslösningen Turbocharger har aPak vunnit förpackningstävlingarna, Scanstar 2022 och Worldstar 2023.

  • Reverifiering av ISO 26000. APak blev det första företaget i världen som verifierades enligt standarden ISO 26000. En internationell standard som fokuserar på organisationers samhällsansvar.

Kontakt

Frida Sidnäs
CFO/CSO 
031 721 22 25 
frida.sidnas@spack.nu

Peter Borgelöv
Marknadschef
031 721 22 00 
peter.borgelov@apak.se

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Uppdaterad ägarbild i TH1NG efter genomförd företrädesemission

Published

on

By

TH1NG har fått en uppdaterad ägarbild efter genomförd företrädesemission och publicerar nu en uppdaterad ägarlista. Utöver tidigare kommunicerade riktade nyemissionen till Skellefteå Kraft, vilka idag är största aktieägare i TH1NG, har bland annat befintliga ägaren Måns Flodberg ökat sitt innehav i nyemissionen och är nu bolagets fjärde största ägare. Måns Flodberg är en entreprenör och investerare med fokus på primärt mindre och medelstora noterade tillväxtbolag och arbetar i SaaS-bolaget Modular Finance, där han är en av bolagets grundare och huvudägare. 

– Jag har varit ägare i TH1NG sedan 2021 men valde i samband med nyemissionen att rejält öka mitt innehav. Att Skellefteå Kraft, utöver att vara kund, också gått in som största ägare i TH1NG är en kvalitetsstämpel i mina ögon och det validerar verkligen bolaget och dess teknik. Det är kittlande när man tänker på potentialen för olika applikationsområden och kunder för TH1NGs kraftfulla IoT-plattform, säger Måns Flodberg 

 – Det är mycket glädjande att vi genomfört en lyckad emissionsrunda och fått flera nya aktieägare, samt att Måns Flodberg valt att utöka sin investering i TH1NG. Måns har visat ett stort intresse för bolaget, och är mycket kunnig på SaaS lösningar och har bra förståelse för vår affärsmodell, säger Klas Westholm, VD på TH1NG 

Baserad på tillgängliga uppgifter med bearbetning av Monitor by Modular Finance AB
Ägare Antal aktier      Andel Verifierat
Skellefteå Kraft AB 5000000 19,22   2023-03-02
Nils Andersson gm bolag 4834878 18,59 2023-03-02
Westholm Invest AB 2018109 7,76 2023-03-02
Måns Flodberg 2000000 7,69 2023-03-10
Kim Liljegren gm bolag 1180120 6,72 2023-03-02
Miradot AB 1749080 4,54 2023-03-02
Avanza Pension 845756 3,25 2023-03-02
Robert Eklann 457281 1,76 2023-03-02
Eastmountain Invest AB 399000 1,53 2023-03-02
Paul Rundkvist Invest AB 396270 1,52 2023-03-02
Nordea Liv & Pension 320502 1,23 2023-03-02
Mark Hauschildt 318181 1,22 2023-03-02
Nordnet Pensionsförsäkring 306794 1,18 2023-03-02
Silvia Gomes 181818 1,01 2022-12-28
Daniel Källenfors 233100 0,90 2023-03-02
Totalt 15st 20240889 78,12
Övriga ca 1066st  5768807 21,88
Totalt antal aktier 26009696 100

För ytterligare information:
Klas Westholm
VD, TH1NG AB
E-post: klas.westholm@th1ng.se
Mobil: +46 (0)737-45 48 00

TH1NG utvecklar och levererar samhällskritisk digital infrastruktur som möjliggör smarta och hållbara samhällen. Med vår IoT-plattform IoT Open och våra samarbetspartners, kopplar vi ihop alla saker som kommunicerar och skapar framtidens tjänster. TH1NG bildades 2018 och har 20 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet TH1NG. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Continue Reading

Marknadsnyheter

ABB lanserar filmserien Unstoppable för att framhäva kvinnor i industrin och hylla mångfalden

Published

on

By

  • Filmserien ska lyfta fram betydelsen av mångfald och inkludering för att uppmuntra fler kvinnor att välja en karriär inom vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik
  • Tre chefer från Sappi, Copperstone Resources och Tata Steel berättar hur de har rivit barriäer i olika branscher
  • Siffror från en bransch visar att mindre än en fjärdedel av rollerna för närvarande innehas av en kvinna

ABB kan med stolthet lansera sin nya filmserie Unstoppable. Serien syftar till att främja mångfald och visar tre inspirerande kvinnliga chefer inom gruvindustrin, massa och papper och metallindustrin.

Unstoppable lyfter fram dessa tre kvinnors inspirerande berättelser. De har rivit barriärer och betytt mycket för sina respektive branscher. Med denna serie vill ABB fästa uppmärksamheten på betydelsen av mångfald och inkludering och uppmuntra fler kvinnor att välja karriär inom områdena vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik (STEM).

Genom att belysa starka kvinnliga roller i branscher med de största olikheterna vill ABB med Unstoppable inspirera andra att träda fram och spela en roll. Regissörerna för serien hoppas kunna göra en positiv skillnad och överbrygga könsgapen. Enligt World Economic Forum utgör kvinnor endast 22 procent av arbetskraften inom den globala gruvindustrin, vilket understryker vikten av att främja mångfald och inkludering inom denna och många andra traditionellt mansdominerade sektorer.

”Vi gör inte tillräckligt mycket för att säkerställa mångfald i våra branscher, trots att vi vet att det finns många dynamiska karriärvägar som står öppna för kvinnor”, säger Joanne Woo, global kommunikationschef på ABB Process Industries. ”Det är därför som vi är stolta över att presentera filmserien Unstoppable, som lyfter fram kvinnors fantastiska bedrifter inom branschen.”

”Det gamla ordspråket gäller: Om du kan se det kan du besegra det. Att göra kvinnor mer synliga inom branschen är avgörande för att bryta ned könsstereotyper och visa på inspirerande roller. Med vår serie vill vi tända en gnista som ska uppmuntra andra att hoppa på tåget mot en mer inkluderande arbetsplats med större mångfald.”

”Som samhälle måste vi bli bättre på att skapa samma möjligheter för alla. Vi behöver arbeta aktivt för att skapa inkluderande arbetsplatser som värderar mångfald och ger förutsättningar för att lyckas. Det är inte bara det rätta att göra, det är det smarta att göra för våra branscher och för samhället i stort”, säger Torbjörn Ottosson, Local Business Line Manager på ABB Process Industries i Sverige.

Den första filmen i serien handlar om Marjorie Boles, Chief Information Officer på Sappi. Hon är en visionär inom massa- och pappersindustrin som har omvandlat sitt företag genom sin passion för digitalisering.

Den andra filmen visar Tove Thelin Täckdal, anrikningschef på Copperstone Resources, en banbrytare inom gruvindustrin som har ägnat sin karriär åt att främja hållbarhet och innovation inom sektorn. 

”Jag känner mig hedrad över att få medverka i serien Unstoppable och dela med mig av min berättelse. Jag hoppas att vi genom denna serie kan inspirera och uppmuntra fler kvinnor att välja en karriär inom gruvindustrin och driva på hållbara innovationer. Jag anser att mångfald är nyckeln för att släppa fram potentialen i alla branscher, och jag är stolt över att vara en del av ett företag som värderar och främjar inkludering”, säger Tove Thelin Täckdal, anrikningschef på Copperstone Resources.

I den sista filmen ser vi Chithra Sharma, Chief Commercial, Engineering and Projects for Capital Procurement på Tata Steel, ett ledande företag inom metallindustrin som har förflyttat gränser och utmanat status quo för att driva på tillväxt och konkurrenskraft.

För mer information om ABB och filmserien Unstoppable, besök landningssidan.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ~ 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen.

ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt # 1 distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning- och analys, marin. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter. go.abb/processautomation

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 20 mars 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Konkurrenskraftig klinisk forskning ett av målen när ALF-avtalet utreds

Published

on

By

Landskapet för både klinisk forskning och svensk sjukvård har förändrats under de senaste åren. Regeringskansliet har tillsatt en utredare som ska biträda Utbildningsdepartementet med att ta fram ett underlag inför en omförhandling av ALF-avtalet som reglerar samverkan mellan staten och berörda regioner om läkarutbildning, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Syftet med utredningen är att bistå staten med ett underlag till ett nytt avtal som långsiktigt bidrar till en läkarutbildning av hög kvalitet, internationellt konkurrenskraftig klinisk forskning och utveckling av en kunskapsbaserad, effektiv och modern hälso- och sjukvård.

Staten är ansvarig för läkarutbildningen och för forskningen medan det är regionerna som är huvudmän för hälso- och sjukvården. En utgångspunkt för utredningen är att staten och regionerna har ett gemensamt intresse och ansvar att erbjuda klinisk forskning, utbildning och utveckling för att stärka hälso- och sjukvården i Sverige. Ett nytt ALF-avtal ska också syfta till en god nationell samordning av klinisk utbildning av läkare, forskning och utveckling, inklusive transparens och effektivitet i användning av resurser inom ramen för ALF-samarbetet.

– För att Sverige ska kunna erbjuda en kunskapsbaserad, modern och jämlik vård behöver utbildning, klinisk forskning och utveckling ses som en strategisk resurs. Mot bakgrund av den nya läkarutbildningen, utvecklingen inom klinisk forskning och de stora förändringar som svensk hälso- och sjukvård har genomgått under senare år finns det goda skäl att se över det nuvarande ALF-avtalet, säger utbildningsminister Mats Persson.

Utredare blir Bertil Lindahl som är överläkare och professor i kardiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och vid Uppsala universitet.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2024.

Kontakt

Agnes Eklund, pressekreterare hos Mats Persson, 076-1426378, agnes.eklund@regeringskansliet.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.