AQ Group AB senarelägger årsstämman

| 27 mars, 2020 | 0 kommentarer

Styrelsen i AQ Group AB har, till följd av den stora osäkerhet som finns pga Covid-19, fattat beslut om att skjuta upp årsstämman till ett senare datum. Fram till tiden för årsstämman kommer AQ Groups styrelse att analysera och bedöma situationen för att därefter utvärdera förslaget till utdelning för 2019. AQ Group återkommer med ny kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet.

Årsstämman kommer att hållas senast den 30 juni 2020, i enlighet med gällande lagstiftning.  Årsredovisningen kommer publiceras den 2 april i linje med tidigare information. Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 22 april 2020 på Aros Congress center i Västerås

Kort uppdatering av effekterna från Covid-19 på AQ Group

AQ Group har internationell närvaro och en bred kundbas som verkar inom många olika branscher. Under de senaste veckorna har situationen ändrats fort och på daglig basis. Mycket av vårt fokus har varit på att minska risken för virusspridning, försöka förstå vad som händer och vidta rätt åtgärder för att fortsätta leverera till kunder.  Det här en beskrivning av hur det ser ut idag för koncernen.  

Av AQ Groups 42 tillverkningsenheter är idag 5 stängda enligt myndigheternas beslut i Kanada, USA, Indien och Italien. Utöver detta har vi 9 enheter i Sverige, Estland, Litauen och Polen som påverkas av att några av våra kunder har beslutat att stänga sina verksamheter. Dessa 9 enheter är fortfarande öppna men i mindre omfattning.  Vi har permitterat personal, reducerar våra kostnader och arbetar med kunder, lager och produktionsplanering för att minimera påverkan på vårt kassaflöde.

Vi har 28 enheter utan större störningar i Sverige, Finland, Estland, Polen, Ungern, Bulgarien, Serbien, Kina, Brasilien och Mexico. Här arbetar vi intensivt med att säkerställa att vår personal kan arbeta på ett så riskfritt sätt som möjligt samtidigt som vi gör allt vi kan för att leverera till våra kunder.  Vi har en del problem med transporter och materialförsörjning som vi än så länge har kunnat hantera. Vi hjälper även de enheter inom koncernen som fortfarande har hög beläggning. Glädjande är att våra enheter i Kina är tillbaka i full produktion efter att ha varit stängda några veckor under februari.

Det går i nuläget inte att förutsäga påverkan på AQ Group som helhet. Detta beroende på att situationen snabbt förändras dag för dag och den stora osäkerhet som råder om eventuella myndighetsbeslut i olika länder.  Det är också svårt att bedöma hur länge nuvarande situation kommer att pågå eller om fler kunder kommer behöva stänga sin produktion.

_______________________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, Anders Carlsson, telefon 070-513 42 99

Styrelseordförande, Patrik Nolåker, telefon 070-417 85 01

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Anders Carlssons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2020 kl. 14:00 CET.

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2019 ca 6 300 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Ungern, Serbien, Finland, Kanada, USA, Brasilien och Tyskland.

År 2019 hade AQ en omsättning på ca 5,1 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

www.aqg.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *