Arbetsmarknadsläget ett av de bästa på 10 år – allra ljusast i norr

| 4 januari, 2022 | 0 kommentarer

Trygghetsfonden TSL tog emot 11 500 personer under 2021, 68 procent färre än året innan då 35 000 uppsagda fick hjälp till jobb. Det goda arbetsmarknadsläget avspeglas också i Trygghetsfonden TSL:s omställningskvot som visar att för varje uppsagd som kommer in i stöd går två ut i nytt jobb. Allra starkast är arbetsmarknaden i norra Sverige där de stora nyetableringarna inom industrin skapar stor efterfrågan på yrkesarbetare som maskinförare, elektriker, svetsare, gjutare och plåtslagare.  

Industrietableringarnas gynnsamma effekt på arbetsmarknaden i norra Sverige avspeglas i att en högre andel uppsagda får nytt jobb jämfört med storstadslänen. Industrins stora rekryteringsbehov i norr har medfört att andelen i nytt jobb legat stabilt över 90 procent de senaste tre åren, till synes opåverkat av pandemins effekter. För Norrbotten och Västerbotten har även andel i nytt jobb inom handeln och byggbranschen varit på högre nivåer jämfört med storstadslänen.

  • I vår statistik syns tydligt att de stora industrietableringarna i norr har en mycket positiv effekt på den regionala arbetsmarknaden. Här är det snarare kompetensbrist som är den stora utmaningen. Trygghetsfonden TSL bidrar med kompetensförsörjningen när uppsagda ställer om till andra yrken och branscher, men det krävs också yrkesutbildningsinsatser och inflyttning för att kunna täcka behoven, säger Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL

Jämfört med föregående år har antalet uppsagda personer som beviljats omställningsstöd minskat mest inom hotell- och restaurangbranschen och inom personaluthyrning, med 88 respektive 80 procent. Transportbranschen har 67 procent färre uppsagda personer som beviljats omställningsstöd och industrin har drygt 63 procent färre under denna period. Under 2021 kom nästan tre av fyra uppsagda personer från industrin, handeln, bygg- och transportsektorn. 2021 sjönk även antalet konkurser som inkom till Trygghetsfonden TSL till 232, vilket är det lägsta antalet sedan mätningarna startade i inledningen av 2018.

  • Det vi ser är en normalisering av arbetsmarknaden där antalet uppsagda från kontaktnära branscher som hotell- och restaurang är nere på normalt låga nivåer samtidigt som situationen även normaliserats för övriga branscher. Trots en osäker omvärld med bland annat komponentbrist och smittspridning visar hela arbetsmarknaden tecken på stabilitet och efterfrågan, konstaterar Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL 

Med 35 000 uppsagda som beviljades omställningsstöd under 2020 innebar starten på 2021 att väldigt många personer samtidigt skulle ut på arbetsmarknaden efter avslutat jobbstöd. Trots detta blev nedgången i andelen som hittar nytt jobb mindre än vad som kunde befarats och nära 9 av 10 fick ett nytt jobb under 2021, tecken både på en stark arbetsmarknad och att Trygghetsfonden TSL:s omställningsstöd levererar stabilt.

Johan GrauersKommunikationschef070-672 52 [email protected]

Trygghetsfonden TSL – hjälp till jobb. Vårt omställningsstöd omfattar 2 miljoner yrkesarbetare inom privat sektor och är en del av kollektivavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO. Vi erbjuder hjälp till den som blivit uppsagd att snabbt hitta ett nytt kvalificerat jobb. För arbetsgivare och fack stöttar och underlättar vi arbetet under hela omställningsprocessen.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *