Arbetsrättsexperten angående vaccinkrav på jobbet

| 9 januari, 2022 | 0 kommentarer

Arbetsrättsexperten konstaterar att ökade krav på vaccination för arbetstagare från arbetsgivares sida har orsakat oro för många arbetstagare, som av olika anledningar inte vill eller kan vaccinera sig. För vissa yrkesgrupper, framför allt inom vårdsektorn, har det gått så långt att arbetsgivare hotar med uppsägning för den arbetstagare som vägrar att vaccinera sig. Vissa arbetsgivare har redan börjat att säga upp personal. Arbetsrättsexpertens chefsjurist Bo Villner är kritisk till kraven och hoten om uppsägning, och uttalade sig nyligen i ett uppmärksammat inslag i TV4 Nyheterna i slutet av december, om de nya vaccinkraven. 

En av Sveriges mest erfarna arbetsrättsexperter
Bo Villner är chefsjurist på Arbetsrättsexperten och en av Sveriges mest erfarna arbetsrättsjurister. Han har varit jurist i ungefär 50 år och varit verksam på arbetsrättens område i stort sett hela sitt yrkesliv, med många uppmärksammade och prejudicerande domar från AD på sitt CV deltog han nyligen som expert vid TV4 Nyheterna där han berättade om hans syn på vaccinkraven på den svenska arbetsmarknaden, och om hur han ser framför sig att utvecklingen i rättspraxis kan bli i dessa frågor.

Andra åtgärder än uppsägning i första hand
Arbetsrättsexperten Chefsjurist Bo Villner ställer sig där kritisk till att arbetsgivare hotar att säga upp arbetstagare som inte vaccinerar sig, istället anser han att arbetsgivare bör se över andra alternativ.

  • Jag bedömer att arbetsgivaren i första hand bör försöka vidta andra åtgärder än uppsägning, såsom exempelvis omplacering, menar Arbetsrättsexpertens chefsjurist Bo Villner.

Lätt för arbetsgivare att göra övertramp
Skälet till att arbetsgivarna i många fall går ut hårt mot arbetstagare i dessa frågor kan handla om allt ifrån att visa upp en ansvarsfull bild gentemot bland annat kunder, menar Bo Villner, men samtidigt måste arbetsgivare beakta de arbetsrättsliga reglerna som de har att följa. I Sverige har arbetstagare ett relativt starkt anställningsskydd.

  • Jag tror att det kan vara lätt att göra övertramp, när arbetsgivaren tar lite för stor hänsyn till hur kunderna uppfattar situationen, att man vill göra ett gott intryck och visa sig omsorgsfull när det kommer till att ta hänsyn till hälsorisker och sådant. Men man får samtidigt inte driva detta för långt.

Påverkan på andra branscher
Det är hittills framför allt vårdbranschen som drabbats av de hårda kraven på vaccination och uppsägningshot för ovaccinerade arbetstagare, en bransch som med tanke på riskerna med smittspridning kan behöva ta särskilda hänsyn jämfört med andra branscher, både till hälsoaspekterna och till personalens anställningsskydd och detta har också i stor utsträckning varit fokus för debatten. Frågan blir dock om de hårdare kraven och uppsägningshoten riskerar att spilla över på andra branscher, till exempel restaurangbranschen.

  • Det som kan påverka andra branscher är om det kommer en dom i den riktningen, som motsäger vad jag säger nu, då är det möjligt att andra branscher skulle kunna åberopa detta. Men inte inom restaurangbranschen, det tror jag inte, säger chefsjurist Bo Villner till TV4.

Arbetsrättsexperten

Johannes Merbom
VD

Arbetsrättsexperten är sveriges största arbetsrättsbyrå med ca 35 jurister och en årsomsättning om ca 70 miljoner kronor. Byrån hanterar 1750 ärenden per år åt såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.