Avstämningsdag för aktieuppdelning (split) i Skåne-möllan fastställd till 11 maj 2022

| 4 maj, 2022 | 0 kommentarer

Vid Skåne-möllans årsstämma den 27 april 2022 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om uppdelning av bolagets befintliga 1 100 000 aktier, så att varje befintlig aktie delas upp i tio nya aktier (split 10:1). Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen.

Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för uppdelningen ska vara onsdagen den 11 maj 2022, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före uppdelningen är måndagen den 9 maj 2022. Första dag för handel med uppdelade aktier är tisdagen den 10 maj 2022.

Uppdelningen sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

I samband med uppdelningen har bolagets aktier fått en ny ISIN-kod: SE0017885338.

Efter genomförd uppdelning kommer det totala antalet aktier och röster i bolaget att uppgå till 11 000 000 aktier.

Informationen lämnades för offentliggörande 2022-05-04 15:40 CET

Skåne-möllan AB
Silosgatan 5
268 75 Tågarp
Tel: 0418-50102 eller 070-5304883
www.skane-mollan.se

Kontaktperson för information: Anders Persson, VD
[email protected]

Elisabeth Nilsson, Ekonomiansvarig
[email protected]

Skåne-möllan är en innovativ kvarn belägen i Tågarp utanför Landskrona. Vår affärsidé är enkel. Att med hög servicegrad, yppersta kunskap och en flexibel produktionsapparat vara ett intressant alternativ till de större mjölleverantörerna. Skåne-möllans Certified Adviser på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550, [email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.