Balco Group tar stororder på 103 MSEK samt skriver samarbetsavtal om cirka 250 MSEK

| 16 december, 2021 | 0 kommentarer

Balco Group har fått en order på 103 MSEK kring balkong- och fasadrenovering samt åtgärder för energibesparing av en bostadsrättförening i Västerås. Dessutom har Balco Group skrivit två samarbetsavtal med liknande åtgärder som totalt kan uppgå till cirka 250 MSEK. Samarbetsavtalen bedöms påverka Balco Groups orderingång under 2022.

Alla tre affärerna handlar om så kallad ”grön omställning” (”green transformation”) av fastigheter, det vill säga energibesparande åtgärder som bidrar till att fastigheterna kan minska användningen av energi med mer än 30 procent. Ordern i Västerås inbegriper samarbete mellan bolagen Balco AB, TBO-Haglinds och Stora Fasad inom Balco Group och i samarbetsavtalen ingår förutom balkong- och fasadrenovering även åtgärder som installation av solceller.

– Det är mycket glädjande att vårt långsiktiga arbete kring hållbarhet och energibesparing ger resultat med den här typen av stora order, säger Kenneth Lundahl, vd och koncernchef för Balco Group. Ordern i Västerås är vår enskilt största order hittills som totalentreprenör inom åtgärder som bidrar till fastigheters gröna omställning.

Balkongrenovering med en inglasad balkong är ett utmärkt tillfälle att inleda en omställning till gröna fastigheter, och Balco kan nu bistå som totalentreprenör. Som en grund ger Balcos inglasade standardbalkonger en energibesparande effekt på 15 till 30 procent. Genom att se över fastighetens energideklaration kan Balco föreslå och genomföra olika åtgärder för ytterligare energibesparing, till exempel fasadrenovering, installation av solceller, takisolering och återvinning av värme. Med energibesparingar på över 30 procent kan kunden erhålla så kallade gröna lån, vilket ger lägre ränta och möjlighet att omförhandla övrig finansiering till mer förmånliga villkor.

Denna information är sådan som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-16 11:28 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Kenneth Lundahl, vd och koncernchef
Tfn: 070-630 20 57
[email protected]

Michael Grindborn, CFO och IR-chef
Tfn: 070-670 18 48
[email protected]

Balco är ett tillväxtbolag som erbjuder innovativa, patenterade och energibesparande balkonglösningar av hög kvalitet. Bolagets kundanpassade produkter bidrar till en ökad livskvalitet, trygghet och värdeökning till boenden i flerbostadshus. Balco kontrollerar, genom en decentraliserad och effektiv försäljningsprocess, hela sin värdekedja – från produktion till leverans. Företaget, som grundades i Växjö 1987 och har cirka 500 anställda, är marknadsledare i Norden och är verksam på ett flertal marknader i norra Europa. Omsättningen under 2020 uppgick till 1 200 MSEK. Balco är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *