Connect with us

Marknadsnyheter

Bästa månaden på många år för erfaren ränteförvaltare

Published

on

Oktober utvecklades till en månad med en väntad räntehöjning från ECB och en lägre höjning än väntat från den kanadensiska motsvarigheten, Bank of Canada. Räntefonden Carlsson Norén Macro Fund från Carlsson Norén Asset Management, som startade 2008, hade sin bästa enskilda på månad på över tio år.

 

Den 26 oktober höjde den kanadensiska centralbanken, Bank of Canada, sin styrränta med 50 punkter, mot förväntade 75 punkter, till 3,75 procent. I samband med höjningen skrev banken i ett uttalande att inflationsutsikterna gör att räntan kommer att behöva stiga ytterligare.

 

Dagen efter var det dags för den europeiska centralbanken, ECB, att höja sin styrränta. ECB höjde som väntat med 75 punkter till 2,0 procent. Under den efterföljande presskonferensen sjönk räntorna, särskilt de korta , sedan marknaden tolkade ordförande Christine Lagardes tal som ett försök att dra ned förväntningarna om framtida höjningar. Nya inflationssiffror dagen efter visade dock på högre prisökningar än väntat vilket fick räntorna att åter vända upp.

 

          Generellt indikerar nuvarande statistik på en inbromsning i många ekonomier trots detta tror vi på fler höjningar från centralbankerna efter årsskiftet, men då i mer normala steg än vi sett hittills, säger Fredrik Carlsson, vd på Carlsson Norén Asset Management.

 

Carlsson Norén förvaltar fonden Macro Fund som är en kassaförvaltning utan kreditrisk med målsättningen att skapa positiv avkastning till låg risk oavsett om räntorna faller eller stiger. Fonden används ofta av investerare för den delen av portföljen där det är viktigt att kapitalet bevaras. Sedan start har fonden dessutom levererat positiv avkastning under finanskrisen, Greklandskrisen, Brexit, covid-19-utbrottet samt under den senaste inflationskrisen.

 

Oktober var den bästa månaden för fonden under en enskild månad på mer än 10 år och avkastningen landade på +1,85 procent. Fonden har hittills i år levererat en avkastning på +2,33 procent.

 

          Under fondens livstid har förvaltningsstrategin varit densamma och under denna period levererat sju gånger så hög avkastning som den riskfria räntan med endast AAA-klassade obligationer i botten. Man ska vara ödmjuk som förvaltare men vi tror på att hålla förvaltningen tydlig och konsekvent och vår strategi mår bäst av ränterörelser så den marknad vi nu går in i ger oss goda möjligheter att leverera positiv avkastning, säger Fredrik Carlsson.

 

Carlsson Norén förvaltar även kreditfonden Yield Opportunity som investerar i så kallade hybridinstrument, som befinner sig mellan obligationer och aktier i ett bolags kapitalstruktur. Yield Opportunity hade en avkastning på –2,03 procent under månaden. Under senare tid har risken sänkts genom att välja instrument med en högre senioritet. Trots att risken har sänkts är den förväntade ”yielden” i portföljen nu uppe i hela 13 procent.

 

För mer information, kontakta

Vd Fredrik Carlsson, 0706-929045 eller [email protected]

 

Carlsson Norén Asset Management är en svensk AIF-förvaltare som erbjuder fondförvaltning genom AIF-fonderna Macro Fund och Yield Opportunity samt kundanpassad diskretionär förvaltning. Finansinspektionen beviljade fondbolaget tillstånd att bedriva fondverksamhet 2007 och tillstånd som AIF-förvaltare 2014. Bolagets fonder finns tillgängliga hos Nordnet och Handelsbanken (Yield Opportunity) samt via din bankkontakt på Carnegie, Coeli, Consensus Asset Management, Danske Bank, Nordea och SEB.

 

För mer information om bolaget, besök www.carlssonnoren.se
 

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.