Connect with us

Marknadsnyheter

BeMakers skakar om den globala dryckesindustrin med innovativ plattform för distribution och försäljning över landsgränserna

Published

on

Det danska dryckes-Tech-företaget BeMakers lanserar en marknadsledande lösning för bryggerier och dryckestillverkare som vill nå nya kunder på den internationella marknaden.

BeMakers mål är att minska administration och låta producenter av alkoholhaltiga drycker fokusera på det de gör bäst – producera unika och högkvalitativa produkter. BeMakers plattform ger tillgång till den europeiska marknaden och tar bort internationella barriärer genom automatiserad hantering av skatter, tullar och frakt.

Morten Stengaard, VD och en av grundarna av BeMakers, har själv upplevt hur komplext och tidskrävande gränsöverskridande försäljning kan vara för en dryckesproducent. När han själv var med och startade upp ett företag som producerade och saluförde vin blev utmaningarna uppenbara.

Särskilt mindre bryggerier och dryckestillverkare är begränsade till att arbeta med indirekt distribution via lokala importörer och har ofta inte resurserna eller egen kunskap för att hantera försäljning, skatter och regler i andra länder – vi vill ändra på detta, säger Morten Stengaard.

Under de senaste åren har antalet bryggerier och dryckestillverkare i Europa fördubblats, och konsumenternas efterfrågan på unika och mindre varumärken har drivit marknaden till att komma med nya erbjudanden. BeMakers är nu i perfekt position och redo att hjälpa producenter av alkoholhaltiga drycker att expandera och börja sälja sina produkter över gränserna.

BeMakers slutförde sin startfinansiering i juli i år och har hittills fått in 3 miljoner euro till företagets tillväxtresa. Gruppen av investerare består av en gedigen mix av privata investerare, inklusive ledande industrinamn som Mervyn Davies, tidigare vice styrelseordförande i Diageo, Future Five, flera europeiska grundare av techbolag samt grundarna av Convelio.com, Jobandtalent.com och Primer.io.

Det finns så mycket outnyttjad potential hos tusentals bryggerier och dryckesproducenter som var och en producerar blandningar av unik flytande passion. Det är på tiden med att vi som aktör skakar om branschen och hjälper den att utvecklas, säger Mervyn Davies, tidigare vice ordförande för Diageo.

Boka demo av BeMakers plattform

Om bemakers
BeMakers är en teknisk plattform för distribution av drycker som ger dryckestillverkare tillgång till internationella företag och konsumenter. BeMakers effektiviserar den administrativa processen genom att automatisera EMCS-kompletteringar (Excise Movement and Control System), frakt och logistik, vilket gör det möjligt för tillverkare av dryck att öppna och växa när det kommer till lokala e-handelsbutiker för D2C- och B2B-försäljning på flera marknader. BeMakers samarbetar redan med fler än 30 varumärken för drycker och expanderar kontinuerligt till nya länder. 

Se den aktuella listan över länder

För mer information, besök www.bemakers.com, följ oss på Linkedin, Instagram eller Facebook.

Presskontakt
Marcus Årskog
Yearwood PR & Productions AB
070-758 57 78
marcus@yearwoodpr.com

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Större ras på E6 vid Stenungsundsmotet

Published

on

By

Ett större ras har inträffat på E6 i höjd med Stenungsundsmotet, raset är enligt uppgift cirka 150 meter långt. Larmet inkom till räddningsjänsten 01:48.

Ett antal personer och fordon samt byggnader är drabbade. Skadeläget är i nuläget oklart. Räddningstjänst är på plats med ett flertal enheter liksom polis och ambulans.

Vägen är avstängd i både riktningar och bedöms vara avstängd under en längre tid. Risk för ytterligare skred kan inte uteslutas. Trafikanter och allmänhet ombeds undvika området.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 22.09.2023

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier 22.09.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 22.09.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

42 611

10,35

440 836,36

CEUX

103 710

10,38

1 075 995,64

XSTO

42 089

10,38

436 836,18

XCSE

9 758

10,35

101 013,69

Summa

198 168

10,37

2 054 681,87

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,8532 och DKK till EUR 7,4570
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 2 292 844 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

S2Medical AB (publ) återtar överklagan och inlämnar ny rekonstruktionsansökan

Published

on

By

S2Medical AB (publ) meddelar idag att Bolaget har återtagit sin överklagan av Göta hovrätts beslut till Högsta domstolen beträffande Bolagets rekonstruktionsansökan. Anledningen är den förväntade långa handläggningstiden kopplat till Högsta domstolens höga arbetsbelastning. Av strategiska skäl har Bolaget i stället valt att inlämna en ny ansökan om företagsrekonstruktion till Linköpings Tingsrätt för att snabbare kunna adressera företagets nuvarande utmaningar.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-22 20:49 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.