BICO har förvärvat HUREL fokuserade på mikroleverteknik för att erbjuda marknadens mest omfattande in vitro-tjänster för lever

| 15 september, 2021 | 0 kommentarer

BICO, ledande inom biokonvergens, har ingått ett avtal om att förvärva tillgångarna och verksamheten i HUREL Corp. (HUREL), ett ledande amerikanskt life science företag som fokuserar på att förse kunderna med tvådimensionella leverodlingsmodeller och analystjänster. HURELs förvärvade tillgångar och verksamhet kommer att integreras i Visikol, ett dotterbolag till BICO.

Additionen av HURELs leverodlingsmodeller innebär marknadens mest omfattande leverrelaterade erbjudande inom in vitro kultivering och analys för att möta kundernas olika behov. BICO har förvärvat tillgångar och verksamhet i HUREL för en köpeskilling om cirka 2,5 miljoner USD. Visikol som företag är övertygade om att kunderna alltid har ett behov av skräddarsydda lösningar för in vitro-modeller och att varje in vitro-analys är en avvägning mellan kostnad, resultat och in vivo-relevans beroende på en kunds behov och den fas de befinner sig i processen för att utveckla läkemedel. Tillägget av HURELs portfölj av 2D leverodlingsmodeller innebär att koncernen nu erhåller en enklare, men väldigt relevant, 2D-cellodlingmodell som i fackgranskade studier visat sig producera de mest uthålliga, fenotypiskt stabila och metaboliskt kompetenta 2D cellodlingsmodeller av de avancerade levervävnadskonstruktioner som hittills utvecklats i världen.  

HURELs 2D cellodlingsmodeller har nyttjats för preklinisk bedömning av ”clearing” hastighet av metaboliskt stabila föreningar, metabolitbildning och –identifiering, induktion och inhibering av enzymatisk verkan, gallflöde av kemiska föreningar; förutsägelse av allmän cytotoxicitet och hepatoxicitet, mitokondriell toxicitet, kolestatisk effekt, hepatotoxicitet som härrör från bildandet av reaktiva metaboliter; och läran om viral replikation, som ligger till grund för leverrelaterad sjukdom.

HURELs produkter och tjänster används av högt rankade läkemedels- och bioteknikföretag i USA, Europa och runt om i världen. HURELs sortiment av produkter och tjänster kommer nu säljas av Visikol, med HUREL-teamet integrerat i Visikol. BICO ser synergier mellan HURELs avancerade produktportfölj och andra delar av koncernen, till exempel för MatTeks kunder.

HUREL är ett företag vi haft ögonen på länge då de har en otroligt väl validerad levercellodlingsmodell som hjälper till att tillgodose ett kundbehov som vi tidigare inte kunnat matcha. Deras modeller och tjänster passar perfekt in i vår portfölj och vi är otroligt glada över att de blir en del av Visikol”, säger Visikols VD Michael Johnson, PhD.

Förvärvet av HUREL och deras levermodeller ger koncernen ytterligare ett verktyg att hjälpa forskare att påskynda sina läkemedelsupptäckter och sina utvecklingsagendor. Mer specifikt passar modellerna väl med koncernens befintliga portfölj som består av avancerade cellodlingsprodukter och -tjänster för att leverera på bolagets mission att hjälpa forskare i deras läkemedelsutveckling samt minska antalet försöksdjur som används under processen.

För mer information vänligen kontakta:

Isabelle Ljunggren, KommunikationschefTelefon: 070 830 08 90 E-mail: [email protected]    

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september kl. 20:00 (CEST).

Om BICO

Det världsledande biokonvergensföretaget BICO (tidigare CELLINK), grundades 2016 och kombinerar olika teknologier såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi för att möjliggöra för våra kunder att kunna förbättra människors hälsa och liv till det bättre.

Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. Vi skapar framtidens hälsa.

Koncernens produkter används i fler än 2 000 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 9 000 publikationer. BICO är noterat på Nasdaq Stockholm, BICO. www.bico.com

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *