Bokslutskommentar från Setra Q2 2021

| 12 juli, 2021 | 0 kommentarer

Träindustriföretaget Setra redovisar för andra kvartalet 2021 ett rörelseresultat på 442 (47) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 1 529 (1 109) Mkr.

Setra redovisar en betydande resultatförbättring på 560 Mkr under det första halvåret 2021 jämfört med föregående år. Förbättringen förklaras huvudsakligen av höga försäljningspriser till följd av en stark marknadsutveckling.

­­­Det är ett mycket speciellt skeende just nu i och med den mycket starka efterfrågan på trävaror. Att tillgodose kundernas behov är mer utmanande än vanligt, säger Katarina Levin, Setras VD.

Under våren har Setra framgångsrikt fortsatt leveranserna av hyvlat konstruktionsvirke till USA. Efterfrågan på högkvalitativt virke är stark på andra sidan Atlanten och marknaden blir ett viktigt komplement för Setra. Det är Setras nya hyvleri i Hasselfors som gör exporten möjlig. Där tillverkas nu bland annat hyvlade konstruktionsreglar, anpassade för amerikanska byggsystem. Även timmerleveranserna har anpassats till de specifika längder som efterfrågas i USA och produktionen sker enligt det amerikanska certifieringssystemet för hållfasthet.

Setras nystartade komponentfabrik i Långshyttan har på kort tid näst intill lyckats tredubbla produktionstakten. Nu står en ny investering för dörren som ytterligare höjer förädlingsvärdet på den färdiga produkten.

Industriell röntgenutrustning för mer precis sortering av timmer kommer att installeras på furusågverken Kastet, Malå och Skinnskatteberg under hösten. Detta ger fördelar i att skapa kundspecifika kvaliteter samt ett högre resursutnyttjande av råvaran.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för årets två första kvartal uppgick till 438 (403) Mkr. Den finansiella nettoskulden uppgick till -5 (143) Mkr vid periodens utgång, vilket motsvarar en nettoskuldsättningsgrad om 0 (10) procent.
 

Nyckeltal* apr-jun (3 mån) jan-jun (6 mån)
2021 2020 2021 2020
Nettoomsättning, Mkr 1 529 1 109 2 713 2 203
Rörelseresultat, Mkr 442 47 619 59
Resultat efter skatt, Mkr 348 33 485 36
Rörelsemarginal, % 28,9 4,2 22,8 2,7
Avkastning på operativt kapital, %, RTM 39 -2,9
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr 523 373 438 403

*Setra redovisar ingen fullständig bokslutskommuniké.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Katarina Levin, VD och koncernchef, telefon 08-705 03 10, mobil 070-594 92 54                   
Johanna Gydingsgård, CFO, telefon 08-705 03 03, mobil 072-453 85 41

På Setra vill vi vara grönsamma. När en verksamhet är lönsam för alla, kallar vi det för Grönsamhet. Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar till klimatvänliga produkter såsom limträ, hyvlat, komponenter, KL-trä och sågade trävaror. Vi säljer även bioprodukter som bark, flis och spån till kunder inom pappers- och massaindustrin samt till energiframställning. Våra kunder finns globalt. Läs gärna mer på setragroup.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.