Bra skördar – lantbrukssverige beskriver läget

| 6 september, 2022 | 0 kommentarer

Generellt ser årets skörd bra ut i Sverige. Men det har också varit stora regionala skillnader. Kraftiga prissvängningar skapar osäkerhet. Landshypotek har gjort en sammanställning av känslan i lantbrukssverige.

Landshypotek har de senaste veckorna pratat med lantbrukare, regionchefer och kundansvariga runtom om i Sverige för att få en samlad bild av skördeläget. Från flera delar av landet rapporteras att skörden överlag ser bra ut. Detta märks bland annat i Sveriges två största jordbruksregioner – Skåne och Västra Götaland – samt också Örebro län, Sörmland, Gävleborg och Dalarna.

Norr om Skövde i Västra Götaland hörs väldigt positiva tongångar och det finns lantbrukare som här talar om rekordskörd:

– Vi har haft en mycket god skörd på samtliga grödor av spannmål. Det är faktiskt den högsta volymen jag haft under mina 33 år som bonde. På grund av torka under sommaren hade vi en något låg andraskörd på vallen, säger Anders Wallskog, lantbrukare i Moholm, norr om Skövde.

Bra skördeläge i stora delar av landet
Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank, välkomnar att skörden ser lovande ut för många lantbrukare runt om i landet, även om det som vanligt är stora regionala skillnader.

– På det stora hela ser det lovande ut för många lantbrukare runt om i landet, men vi ser också regionala skillnader där det nyckfulla vädret har gjort det svårare en del. Framåt är makrobilden svårbedömd med risk för brist på gödsel, reservdelar och kraftiga prissvängningar.

En bra vår – men stora regionala skillnader
I stora delar av Sverige har vädret varit gynnsamt. En tidig och mild vår bidrog i flera delar av landet dels till att de grödor som såddes i höstas klarade vintern bra; dels att vårsådden kunde komma igång tidigt.

Men på flera håll har det varit problem med för kallt vinter med konsekvensen att höstsådda grödor har utvintrat, dvs. förstörts. Sedan har en alltför torr och varm sommar på vissa håll, i synnerhet i de sydöstra delarna av landet, lett till stora svårigheter, särskilt på Öland. Dessutom drabbades lantbrukare på Öland hårt av de kraftiga skyfall och översvämningar som slog till där i slutet av augusti.

Väderleken har också bjudit på skarpa skillnader i en och samma region. I bland annat Skåne, på Gotland och i Uppland, Örebro och Värmland rapporteras om att vissa lantbrukare har fått lagom med nederbörd medan det på andra håll i länet varit för torrt.

I mitten av augusti berättade några av lantbruksföretagarna att de upplevde en viss stress över att väderläget hade blivit mer instabilt, vilket gjorde det fortsatta skördearbetet mer osäkert.

Prisvolatiliteten oroar, men odlingsstrategin ligger fast
Det finns en fortsatt genomgripande oro för prisvolatilitet på såväl insatsvaror som avsalu. Samtidigt rapporterar flera bönder att de inte ser några tecken bland kollegorna att bromsa den stundande höstsådden; planerna att köra på med höstsådden verkar ligga fast.

Robert Ihrsén, som är ekologisk lantbrukare i Uppland, beskrev läget så här:

– Om man som jag har förbundit sig att leverera en viss volym spannmål i fastprisavtal måste man ju leverera det man har lovat, annars kommer en faktura på det som inte har levererats.
 

Regionala skörderapporter

Här kan du ta del av de regionala sammanställningar av skördeläget som Landshypotek gjort under augusti 2022:

Skåne
Jönköpings län 
Kalmar län
Kronobergs län
Gotland
Västra Götaland
Halland
Värmland
Dalarna
Gävleborg
Sörmland
Uppland
Örebro län

Kontakta för ytterligare information:
Vi kan hjälpa er komma i kontakt med lantbrukare som kan berätta mer om läget kring skörden.

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, [email protected] 

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Landshypotek Bank ägs av dess cirka  36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare, över 100 förtroendevalda och finns över hela landet.

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.