Connect with us

Marknadsnyheter

Calmark publicerar lägesrapport

Published

on

Med tanke på den senaste tidens förändringar i Calmarks organisation och distributörsnätverk samt dagens pressrelease om uppdaterad strategi för Kina publiceras nedanstående intervju med bolagets tf. vd Camilla Arneving. 

Ni har idag skickat ut en pressrelease om uppdaterad strategi för Kina, varför har ni ändrat er när det gäller att skapa ett Joint Venture?

Den kinesiska regimen har på senaste tiden tydligt visat sin ambition att stärka staten och öka dess kontroll över invånarna. Även de internationella företag som etablerat sig i landet har fått känna på regimens påtryckningar. Kina är idag en osäker investering och många företag flyttar sina produktionsanläggningar till andra länder. Calmark omprövar därför strategin och dotterbolaget i Wuxi, som skulle ligga till grund för att skapa ett Joint Venture-bolag, kommer att avvecklas. Liksom i resten av världen, kommer försäljningen i Kina baseras på samarbete med distributörer. Calmarks dotterbolag i Hongkong kvarstår och utgör navet i Kina.

 

Nu är Neo-instrument registrerat i Indien men ännu inte testkassetterna. Varför har det tagit så lång tid med registreringen?

Det är svårt att råda över utländska myndigheters handläggningstider. Det sista steget är normalt att skicka in alla legaliserade underlag, dvs bestyrkta av Notarius Publicus, vilket vi gjorde redan i slutet av november. Sedan fick vi trots detta ytterligare frågor av administrativ karaktär. Vi vände dessa frågor direkt och skickade kompletterande underlag veckan före jul. Nu har instrumentet blivit godkänt och vi har fått besked om att testkassetten också snart blir registrerad. För testkassetterna är dokumentationen mer omfattande och det är därför naturligt att det tar lite längre tid än med instrumentet. Dock hade vi ju önskat att det redan varit klart.

 

Försäljningen i Indien då, när tror du den kommer att kunna ta fart?

Så fort registreringen är helt på plats kommer vi att skeppa den order på 50 instrument och 2000 testkassetter som vår distributör lade redan i augusti. I och med att vår säljchef Magdalena Tharaldsen gjorde en rundresa i Indien nyligen så har många sjukhus redan förstått att vår produkt finns. Men landet är stort och det finns en naturlig tröghet i att införa nya produkter. Det finns också en skepsis mot PNA-lösningar pga tidigare erfarenheter av diagnostik med låg kvalitet från framför allt Kina så det kommer att krävas ett idogt arbete av vår distributör r2 Hemostasis Diagnostics. Vi kommer att stötta dem på alla sätt vi kan med t.ex. material, argument, fakta och tekniska data. Indien är ju också på väg att gå om Kina som det land i världen som har störst befolkning och med tanke på att det föds 75.000 barn om dagen så behövs inte särskilt stor marknadsandel för att det ska märkas på intäkterna.

 

Hur går det med er satsning på Mellanöstern? Ni har ju sagt upp flera av de distributörsavtal som tidigare signerats, har du någon förhoppning om att det ändå kommer gå framåt?

Vi har absolut en förhoppning om att länderna i Mellanöstern också kommer att börja beräkna de effektivitetsvinster som uppnås med vår produkt. Dock har kombinationen av flera ofördelaktiga faktorer såsom en ovilja att betala för effektivitetshöjande diagnostikutrustning av högre kvalitet, korruption inom sjukvården och krångliga registreringsförfaranden i flera av dessa länder gjort att vi prioriterat ner bearbetningen av Egypten och Irak. Istället lägger vi våra ansträngningar på de marknader som kommit lite längre, framförallt Vietnam, Indien och vissa länder i Afrika där vår produkt verkligen behövs och det finns ett stort intresse.

 

Ni var ju också med i en upphandling här i Stockholmsregionen i Sverige som ni inte fick tilldelning i, hur kunde det komma sig? Borde ni inte ha vunnit denna upphandling på hemmaplan?

Ja här blev vi besvikna. Vår bilirubinmätare behöver inte kalibreras utan har enbart kostnader i form av inköp av instrument och testkassetter medan den mätare som vann upphandlingen kräver tilläggsprodukter för kalibrering och rengöring. Vi gjorde således en felberäkning då vi i efterhand förstod att beräkningsunderlaget endast omfattade kostnad för instrument och tester. Om totalkostnaden hade beräknats så är vår uppfattning att Calmark vunnit upphandlingen.

 

Nu drar ni ner organisationen och pausar nyutvecklingen ett tag, varför det?

Lågkonjunkturen närmar sig och vi ser många startup-bolag som faller. Möjligheterna att attrahera investerarkapital till bolag som ännu inte har positivt kassaflöde ser helt annorlunda ut idag jämfört med bara för något år sedan. Vi har nyligen tagit in pengar och är mycket tacksamma för våra investerares fortsatta förtroende samt att vårt första test är färdigutvecklat. Nu behöver vi fokusera våra resurser på sälj och att stödja införandet av produkterna på sjukhus och i vården så att kunskap och uppmärksamhet sprids till fler distributörer i fler länder. Sedan kan vi starta upp utvecklingsprojekten igen och bygga ut produktportföljen med fler tester. Just nu anpassar vi verksamheten till det nya världsläget och fokuserar på kostnadskontroll i kombination med snabb försäljningstillväxt!

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Camilla Arneving, tillförordnad VD
Tel: +46 (0)10 204 01 50
E-post: [email protected] 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som tillverkar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Det första testet, Neo-Bilirubin, är CE-märkt och mäter bilirubinnivån i helblod för att upptäcka gulsot hos nyfödda. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 03.02.2023

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
03.02.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 03.02.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

116 024

10,99

1 275 301,00

CEUX

122 285

10,96

1 340 516,73

TQEX

15 578

10,95

 170 545,48

XSTO

112 772

10,93

1 233 081,42

XCSE

13 337

10,99

 146 614,91

Summa

 379 996

10,96

4 166 059,54

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,3935 och DKK till EUR 7,4438

** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 607 850 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ovzon – Preliminära finansiella siffror för fjärde kvartalet 2022

Published

on

By

Ovzon AB kommunicerade idag en försening avseende färdigställande och uppsändning av bolagets första satellit Ovzon 3 samt hur man avser att finansierafärdigställandet och lanseringen av satelliten. I samband härmed har bolaget även beslutat att i förtid publicera den preliminära övergripande finansiella utvecklingen för det fjärde kvartalet 2022. Utvalda nyckeltal redovisas nedan med jämförelsesiffror för motsvarande period under 2021 inom parentes. Ovzon offentliggör den fullständiga finansiella rapporten för det fjärde kvartalet och helåret 2022 den 21 februari 2023.

Oktober–december 2022 

  • Försäljningen uppgick till 101 (73) MSEK 

  • Rörelseresultatet uppgick till -9 (-29) MSEK 

  • Totalt kassaflöde uppgick till -57 (-59) MSEK 

Januari–december 2022 

Vi kan nu se resultat av vår strategi, att driva en accelererande lönsam tillväxt under 2022. Enligt dessa preliminära siffror levererar vi vårt starkaste fjärde kvartal någonsin, med en försäljningstillväxt 38 procent och ett förbättrat rörelseresultat på -9 MSEK. Vi förnyade kontrakt med nyckelkunder, tecknade kontrakt med nya kunder och tog oss in på nya geografiska marknader. Under kvartalet har vi lyckats utnyttja all satellitkapacitet samt nyttjat vårt lager av mobila satellitterminaler på ett effektivt sätt. Jag är mycket stolt över vad vårt team, i nära samarbete med våra partners och kunder har åstadkommit för att leverera dessa resultat,” säger Per Norén, vd för Ovzon. 

Webcast

Ovzons verkställande direktör Per Norén och finansdirektör Noora Jayasekara svarar på frågor vid en webbsänd telefonkonferens den 6 februari 2023 kl. 10.00.

Webbsändningen nås via följande länk: https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=4FB13E88-D87F-4115-ADB0-02C89FAC4F45

För att delta via telefonkonferens, vänligen registrera dig via följande länk och följ instruktioner: https://register.vevent.com/register/BI01396d5bcd6b42338d133b1197f150fb

Denna information är sådan information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ovzon AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Norén, Verkställande Direktör, [email protected], +1 206 931 7232
Noora Jayasekara, Finansdirektör, [email protected], +46 70 318 92 97

Om Ovzon 
Ovzon erbjuder världsledande mobila satellitkommunikationstjänster, SATCOM-as-a-Service, till kunder i hela världen. Tjänsterna kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Ovzon’s SATCOM-as-a-Service uppfyller den växande efterfrågan på global uppkoppling för kunder med höga krav på prestanda och säkerhet såsom försvar, räddningstjänster, NGO:s, media och kommersiella organisationer. Ovzon grundades 2006 och har kontor i Stockholm, Sverige, Herndon, VA och Tampa, FL i USA. Ovzon är börsnoterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information besök www.ovzon.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ovzon säkrar ytterligare finansiering genom lån och bekräftat intresse för nyemission

Published

on

By

Ovzon AB har säkrat ytterligare finansiering, för att färdigställa och genomföra uppsändningen av Ovzon 3, genom att öka den nuvarande lånefaciliteten med P Capital Partners från 60 miljoner USD till 65 miljoner USD och genom att ett flertal av Bolagets större aktieägare, däribland Öresund, Bure, Handelsbanken Fonder, Fjärde AP-fonden och AFA Försäkring, har bekräftat intresse att teckna aktier motsvarande 200 miljoner SEK vid en nyemission.

Ovzon meddelade idag i ett separat pressmeddelande förseningen av satelliten Ovzon 3 och det därav följande skiftet till SpaceX som launchpartner. Som en konsekvens därav uppskattar Ovzon ökade kostnader för Ovzon 3-projektet med cirka 25 miljoner USD. Ovzon har därför säkrat finansiering genom att (i) öka den nuvarande lånefaciliteten med P Capital Partners från 60 miljoner USD till 65 miljoner USD och (ii) ett flertal av bolagets större aktieägare, däribland Öresund, Bure, Handelsbanken Fonder, Fjärde AP-fonden och AFA Försäkring, har bekräftat intresse att teckna aktier vid en nyemission om upp till 200 miljoner SEK. Bolaget förväntas delge mer information om nyemissionen i närtid och har utsett Carnegie Investment Bank till finansiell rådgivare. 
 
Lånet från P Capital Partners är denominerat i USD, återstående löptid för faciliteten är cirka tre år (förfaller 31 december 2025) med en ränta på 3M USD LIBOR + 10%. Lånevillkoren inkluderar sedvanliga kovenanter och åtaganden med ett uttryckligt villkor för lånefaciliteten att Ovzon genomför en nyemission, före utgången av maj 2023. Då 45 miljoner USD av faciliteten redan avropats innebär det justerade avtalet att ytterligare 20 miljoner USD kan ropas av vid behov. 

”Tack vare starkt engagemang och långsiktigt stöd från våra aktieägare och vårt utmärkta samarbete med P Capital Partners, är det fortsatt möjligt för bolaget att infria löftet om att färdigställa och lansera Ovzons unika första egna satellit – Ovzon 3”, säger Per Norén, VD för Ovzon. 
 

Webcast

Ovzons verkställande direktör Per Norén och finansdirektör Noora Jayasekara svarar på frågor vid en webbsänd telefonkonferens den 6 februari 2023 kl. 10.00.

Webbsändningen nås via följande länk: https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=4FB13E88-D87F-4115-ADB0-02C89FAC4F45

För att delta via telefonkonferens, vänligen registrera dig via följande länk och följ instruktioner: https://register.vevent.com/register/BI01396d5bcd6b42338d133b1197f150fb

Denna information är sådan information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ovzon AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Norén, Verkställande Direktör, [email protected], +1 206 931 7232
Noora Jayasekara, Finansdirektör, [email protected], +46 70 318 92 97

Om Ovzon 
Ovzon erbjuder världsledande mobila satellitkommunikationstjänster, SATCOM-as-a-Service, till kunder i hela världen. Tjänsterna kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Ovzon’s SATCOM-as-a-Service uppfyller den växande efterfrågan på global uppkoppling för kunder med höga krav på prestanda och säkerhet såsom försvar, räddningstjänster, NGO:s, media och kommersiella organisationer. Ovzon grundades 2006 och har kontor i Stockholm, Sverige, Herndon, VA och Tampa, FL i USA. Ovzon är börsnoterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information besök www.ovzon.com.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.