Cantargia anordnar FoU-dag på nadunolimabs kombinationssynergi i bukspottkörtelcancer och icke-småcellig lungcancer

| 9 juni, 2022 | 0 kommentarer

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) meddelade idag att en FoU-dag anordnas torsdagen 16 juni 2022 kl. 09:00 EDT (15:00 CET) som kommer fokusera på Cantargias huvudkandidat, den IL1RAP-bindande antikroppen nadunolimab, och dess synergi i kombination med cellgifter i bukspottkörtelcancer (PDAC) och icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Under mötet deltar två framstående experter inom onkologi, Prof Eric Van Cutsem och Dr Luis Paz-Ares, som kommer att diskutera de lovande interimsresultaten för nadunolimab i PDAC och NSCLC från kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR, som presenterats på konferensen ASCO 2022.  

De nya interimsdata som presenterats på ASCO 2022 visar att nadunolimab i kombination med cellgifter för behandling av PDAC eller NSCLC ger effekter som är betydligt starkare jämfört med historiska kontrolldata. I de 73 PDAC-patienter som fått nadunolimab med gemcitabin/nab-paclitaxel var medianöverlevnad (OS) 12,7 månader och progressionsfri överlevnad (iPFS) 7,2 månader. I de 30 NSCLC-patienter som fått nadunolimab med cisplatin/gemcitabin var responsfrekvensen 53%, OS 13,7 månader och PFS 6,8 månader i median, med de starkaste resultaten i patienter med icke-skivepitel NSCLC. Säkerheten var god och hanterbar.

Under FoU-dagen kommer Prof Van Cutsem och Dr Paz-Ares även diskutera det medicinska behovet och de behandlingar som idag finns tillgängliga för PDAC och NSCLC. Deltar gör även Sudheer Doss, Chief Business Officer på Pancreatic Cancer Action Network (PanCAN), som kommer ge en inblick i PanCAN:s fas II/III-kliniska studie i PDAC, Precision Promise℠, där nadunolimab kommer ingå. Cantargias ledning kommer också ge en projektuppdatering med hänsyn till de nya data från ASCO, samt en genomgång av kommande steg i utvecklingen av nadunolimab. Varje presentation följs av en frågesession.

Nadunolimab är en first-in-class anti-IL1RAP-antikropp som utvärderas med cellgifter eller checkpointhämmare i fem fas I/II-kliniska studier med primärt fokus på PDAC och NSCLC. Nadunolimab ger upphov till ADCC och blockerar signalering via IL-1α och IL-1β och motverkar därmed den immundämpning som IL-1 orsakar i tumörmiljön, samt resistents mot cellgifter.

Anmälningsinformation
En föranmälan krävs för att delta i webbsändningen och görs här. Möjlighet finns även att lyssna på sändningen i efterhand genom att klicka här. Om frågor önskas ställas under frågesessionen, skickas dessa in på [email protected]

För ytterligare information kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: [email protected]

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab, studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Om nadunolimab (CAN04)
Antikroppen CAN04 binder starkt till dess målmolekyl IL1RAP och fungerar genom inducering av ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 kan därmed motverka IL-1-systemets bidrag till en immunsuppressiv mikromiljö i tumörer liksom utvecklandet av resistens mot cellgiftsbehandling. CAN04 undersöks i flertal pågående kliniska studier. I fas I/IIa-studien CANFOUR, undersöks första linjens kombinationsbehandling med standardcellgifter för patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel) eller NSCLC (gemcitabin/cisplatin) (NCT03267316). Positiva interimsdata för kombinations­terapierna visar långvariga responser i 73 PDAC-patienter vilket ger iPFS på 7,2 månader i median och en överlevnad på 12,7 månader i median. Högre effekt observerades även i 30 NSCLC-patienter med en PFS på 6,8 månader i median. En responsfrekvens på 53% uppnåddes, med ännu högre responser i patienter med icke-skivepitel NSCLC som tidigare behandlats med pembrolizumab. Dessa resultat visar högre effekt jämfört med vad som förväntas med enbart cellgifter. CAN04 undersöks med cellgifter även i fas I-studien CAPAFOUR med FOLFIRINOX i första linjens behandling av metastaserande PDAC (NCT04990037), och i två ytterligare kliniska studier, CESTAFOUR (NCT05116891) och TRIFOUR (NCT05181462), i andra cancerformer såsom gallgångscancer, tjocktarmscancer och trippelnegativ bröstcancer. CAN04 utvärderas även med immunkontrollhämmaren pembrolizumab, med eller utan cellgifter, i fas I-studien CIRIFOUR (NCT04452214).

Prof Eric Van Cutsem, MD, PhD
Eric Van Cutsem, MD, PhD, är professor och Division Head vid Digestive Oncology på University of Leuven (KUL) och University Hospitals Gasthuisberg, Leuven, Belgien. 2018 blev han hedersdoktor vid Medical University of Warsaw i Polen. Prof Van Cutsems forskning fokuserar på utvecklingen av nya behandlingsstrategier för cancer i mag-tarmkanalen, såsom läkemedelsutveckling och framtagning av nya biomarkörer och diagnostiska verktyg. Han är medlem i Belgian Royal Academy of Medicine och ordförande i Belgian Foundation against Cancer.

Dr Luis Paz-Ares, MD, PhD
Luis Paz-Ares, MD, PhD är ordförande i Medical Oncology Department på Hospital Universitario 12 de Octubre, docent vid Universidad Complutense, och chef för Lung Cancer Unit vid CNIO (National Oncology Research Center), samtliga i Madrid, Spanien. Dr Paz-Ares forskning fokuserar på lungcancer och nya behandlingsstrategier, både laborativt och kliniskt.

Sudheer Doss, PhD
Sudheer Doss, PhD, Chief Business Officer på Pancreatic Cancer Action Network (PanCAN) ansvarar för affärsutveckling kopplat till PanCAN:s vetenskapliga och medicinska program. Doss har tagit examen vid University of California, Los Angeles, där han har en doktorsexamen inom genetik och bioinformatik och en bachelorexamen inom mikrobiologi och molekylär genetik.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.