Coors styrelse har beslutat att utnyttja återköpsbemyndigande för säkerställande av bolagets åtagande enligt incitamentsprogram

| 12 maj, 2021 | 0 kommentarer

Styrelsen i Coor Service Management Holding AB (”Coor”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2021 beslutat att förvärva Coor-aktier på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpen är att säkra den finansiella exponeringen och efterföljande överlåtelser av egna aktier enligt Coors långsiktiga incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2021.

Styrelsen har beslutat att återköp ska ske under två perioder. Period 1 gäller från och med den 13 maj 2021 till och med den 14 juni 2021 och period 2 gäller från och med den 16 juli 2021 till och med den 13 augusti 2021. Återköpen kommer att genomföras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som, baserat på den handelsorder som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) fått av Coor, fattar sina handelsbeslut vad avser de tidpunkter då återköpen sker oberoende av Coor.

Återköp får ske av sammanlagt högst 680 000 aktier vid ett eller flera tillfällen och ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares, inklusive inom det på Nasdaq Stockholm gällande kursintervallet (som vid var tid gäller och publiceras löpande av Nasdaq Stockholm) och enligt de tillämpliga mängdbegränsningarna. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant. Rapportering kommer att ske via börsen i enlighet med gällande regler.

Det totala antalet aktier i Coor uppgår till 95 812 022 och bolaget innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande 340 000 egna aktier. Vid fullt genomfört återköp kommer bolaget att inneha aktier motsvarande cirka 1,06 procent av bolagets utgivna aktier.

För ytterligare information, kontakta:

Klas Elmberg, CFO och IR-direktör, Coor

+46 10 559 65 80

[email protected]

Magdalena Öhrn, kommunikationsdirektör, Coor

+46 10 559 55 19

[email protected]

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, DNV-GL, E.ON, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagar-myndigheten), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *