Connect with us

Marknadsnyheter

COP27: Fortsatt global passivitet är den bistra verkligheten för samhällen i klimatkrisens frontlinje

Published

on

Sedan det senaste klimatmötet i Glasgow har värmeböljor, torka och översvämningar förvärrats över hela världen – och det är de mest utsatta samhällena, de fattigaste och de som är minst ansvariga för klimatkrisen som betalar det högsta priset. Från COP27 behövs en global handlingsplan för att finansiera och skydda de mest utsatta länderna för klimatkrisens effekter, uppmanar International Rescue Committee. 

Klimarkrisens konsekvenser förvärras år för år. Översvämningarna i Pakistan drabbade 33 miljoner människor, la en tredjedel av landet under vatten och de ekonomiska konsekvenserna uppgår till 30 miljarder dollar. Den extrema torkan i Östafrika, med den femte säsongen utan regn – innebär att över 36 miljoner människor lider av extrem hunger och Somalia står på randen till svält. 

Inför COP27 uppmanar International Rescue Committee världens ledare att besluta om tydliga, tidsbundna handlingsplaner för att förverkliga de ökade ambitionerna när det gäller utsläppsbegränsning, anpassning och finansiering för att hantera klimatkrisen, där människor i sårbara och konfliktdrabbade stater bör prioriteras.   

”Klimatkrisens risker är globala, men motståndskraften mot klimatförändringarna hanteras lokalt. De samhällen som är mest sårbara för de extrema effekterna klimatkrisen är de som redan har drabbats av konflikter, osäker livsmedelsförsörjning och ekonomisk kris – och allt har förvärrats av en global pandemi och kriget i Ukraina, säger David Miliband, global ordförande och vd för International Rescue Committee och fortsätter:  

”Det räcker inte att de rika länderna åtar sig att påskynda utsläppsminskningarna och lovar att hjälpa utvecklingsländerna med koldioxidsnål teknik och kapacitetsuppbyggnad. Det räcker inte att tillgodose behoven hos de mest utsatta människorna genom att koppla samman fattigdomsutrotning och uppbyggnad av motståndskraft. Istället måste alla dessa åtgärder vidtas samtidigt – samtidigt som man lyssnar in behoven från lokalsamhällen och från dem som historiskt sett har marginaliserats, till exempel kvinnor.” 

International Rescue Committee uppmanar världens ledare att vi nu behöver det starkast möjliga resultatet från COP27: En handlingsplan för att se avgörande framsteg när det gäller klimatfinansiering så att sårbara och konfliktdrabbade stater kan få tillgång till medel för att anpassa sig och ta hand om de förluster och skador som drabbat dem. 

Extrem torka och hunger i Östafrika
Shashwat Sharif, chef för International Rescue Committees humanitära insatser i Östafrika, lyfter fram det höga pris som människor just nu betalar i form av torka och hunger.    

Trots data och tidiga varningssignaler har den global passiviteten lett till att miljontals människor har drabbats av extrem hunger:  

”Länderna i Östafrika skapade inte klimatkrisen, men är mycket sårbara för dess effekter. Regionen går på knäna efter 24 månader av torka och höga temperaturer som är kopplade till klimatförändringarna. Vi upplever den längsta torkan på 40 år och situationen är katastrofal, med över 36 miljoner människor som lider av extrem hunger och har förlorat sin försörjning, sina inkomster och sina möjligheter att återhämta sig.”  

Bristen på rent vatten ökar dessutom hotet om kolera och andra sjukdomar i regionen:
 
“Det är oacceptabelt att vi, i denna ”värld av överflöd”, fortsätter att kämpa varje dag för att behandla mer än sju miljoner akut undernärda barn i Östafrika. Situationen fortsätter att försämras, och även den femte och sjätte regnsäsongen beräknas utebli,” säger Shashwat Sharif. 

Förödande översvämningar i Pakistan drabbade 33 miljoner 
Pakistan bidrar med mindre än en procent till de globala utsläppen men är ett av de länder som drabbas hårdast av klimatförändringarnas konsekvenser.  80 procent av befolkningen är beroende av jordbruket för sin försörjning. Landet står också inför en ekonomisk kris med en historisk inflation. Dessa faktorer innebär en utmaning för människor att klara sig och återhämta sig.  
 
“Vid COP27 är det absolut nödvändigt att världen går samman för att ge humanitärt bistånd till de värst drabbade samhällena och för att planera utvecklingen med klimatförändringarna – och människorna i klimatkrisens frontlinje – i åtanke,” säger Shabnam Baloch, chef för International Rescue Committee i Pakistan.  
 
Det är viktigt att lyfta fram lösningarna och att det går att förhindra de enorma förlusterna vi ser runt om i världen. International Rescue Committee har valt att vara en del av lösningen i Pakistan och flera andra sårbara länder, genom att sätta in akuta insatser vid katastrofer och hjälpa samhällen att återhämta sig genom långsiktig utveckling och program för att bygga upp motståndskraft. Till exempel projekt som stöder klimatsmart vatten, sanitet och hygien, motståndskraftig infrastruktur, klimatsmart jordbruk samt flickors utbildning och klimatsmarta system på institutionell nivå och samhällsnivå. 

För mer information eller intervjuer, kontakta: 

Sofia Klemming Nordenskiöld+46 76 858 42 [email protected]

International Rescue Committee (RESCUE) är en humanitär organisation som hjälper människor som drabbats av konflikter och katastrofer att överleva, återhämta sig och bygga upp sina liv igen. Vi arbetar i över 40 av världens svåraste humanitära kriser och har ett särskilt fokus på att skydda flickor och kvinnor. Vi ser till att människor på flykt får tillgång till hälsovård, utbildning, skydd från våld och stöd till ekonomisk försörjning. International Rescue Committee grundades 1933 på initiativ av Albert Einstein och vi är religöst och politiskt obundna. 

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.