Connect with us

Marknadsnyheter

Crown Energy AB: Delårsrapport januari-september 2022

Published

on

Tredje KVARTALET – Juli-SEPTEMBER 2022

       Omsättningen uppgick till 14 361 (4 626) TSEK.

       Rörelseresultatet uppgick till -1 487 (-6 787) TSEK.

       Finansnetto uppgick till 53 964 (8 095) TSEK.

       Resultatet före skatt uppgick till 52 477 (-43 684) TSEK, och resultatet efter skatt uppgick till 66 442 (-38 832) TSEK, motsvarande 0,14 (-0,08) SEK per aktie.

 

 delårsperioden – JANUARi-september 2022

       Omsättningen uppgick till 33 280 (15 188) TSEK.

       Rörelseresultatet uppgick till -16 758 (-18 558) TSEK.

       Finansnetto uppgick till 101 473 (-6 953) TSEK.

       Resultatet före skatt uppgick till 100 965 (-71 643) TSEK, och resultatet efter skatt uppgick till 99 225 (-64 244) TSEK, motsvarande 0,21 (-0,13) SEK per aktie.

 

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER rapporteringsperioden januari-September 2022

       Den 3 mars 2022 meddelade Crown Energy att joint venture Block 2B offshore i Sydafrika har tecknat ett avtal om en halvt nedsänkbar rigg, Island Innovator, för att borra en brunn vid Gazania-1 senast i oktober 2022.

       Crown Energy meddelade den 21 april 2022 att den andra delbetalningen om USD 8 miljoner betalats till Bolagets konto i enlighet med avtalet om avyttring av majoriteten av dess olje- och gastillgångar som undertecknades den 20 oktober 2021. Det totala belopp som erhållits i enlighet med avtalet sedan oktober 2021 uppgår till 83 miljoner USD.

       I september 2022 meddelade Bolaget att riggen Island Innovator är mobiliserad och på väg till borrplatsen.

 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER rapporteringsperioden

       Crown Energy meddelade den 21 oktober 2022 att den tredje delbetalningen om 8 miljoner USD har krediterats Bolagets konto i enlighet med villkoren i Försäljnings- och Köpeavtalet daterat den 20 oktober 2021. Det totala antalet erhållna i enlighet med Avtalet sedan oktober 2021 uppgår till 91 miljoner USD.

       Efter periodens slut meddelade Bolaget att Island Innovator-riggen hade anlänt till Sydafrika och hade påbörjat borrningsaktiviteter på Gazania-1-brunnen på Block 2 B i oktober. Brunnen stötte inte på kolväten i några kommersiella mängder och pluggas och överges som planerat. Operatören bedömer den tekniska information som och kommer att rapportera till det Joint Ventures partners i sinom tid. Operatören ansökte också i november för det gemensamma företaget om att gå vidare till nästa fas av licensen som är produktion.

       Den 29 november meddelade styrelsen för Crown Energy att den inte längre anser att det är fördelaktigt för företaget ur kommersiell eller miljömässig synvinkel att försöka omförhandla och fortsätta med Madagaskarlicensen, så tillgången kommer att nedskrivas under Q4 2022.

 

 

 

 

 

 

VD har ordet

 

BÄSTA AKTIEÄGARE OCH INVESTERARE, 

Crown Energy har under det tredje kvartalet, jobbat med oförminskad styrka, mot bolagets långsiktiga mål att göra en ansvarsfull, och för våra aktieägare ekonomisk fördelaktig, exit från olje- och gasindustrin. 

Crown har en mycket positiv och stark kassaposition med cirka 870 miljoner USD i fritt kassaflöde, 150 miljoner USD i ränteinvesteringar och en säker inkomst på 16 miljoner USD per år i enlighet med vårt försäljnings- och köpeavtal från oktober 2021. Crown är därför mycket väl positionerat ekonomiskt för att driva nya projekt.

Som tidigare kommunicerats ämnar vi att använda denna likvid för att göra investeringar i snabbväxande segment som medicinteknik, telemedicin och CO2-avskiljning. Vi förväntar oss att en första investering inom något av dessa områden kommer ske inom en nära framtid.

 

 

ASSET DEVELOPMENT AND MANAGEMENT

 

Efter ett svårt år för kontorsuthyrning i Angola 2021, där nästan alla företag omförhandlade sina hyror och undvek flyttkostnader, finns det några positiva tecken för marknaden 2022. Det förhöjda oljepriset och inträdet av nya riggar i landet är viktiga faktorer som spelar in i utsikterna för en ljusare framtid.

Även om prispressen kvarstår ser vi låga vakansgrader i våra fastigheter och förväntar oss att efterfrågan förblir stabil med tanke på att dessa fastigheter är attraktivt belägna.

 

Energy

 

Under perioden har fokus framförallt legat på att, tillsammans med våra joint venture partners, påbörja borrningen i Gazania-1 brunnen i Block 2B i Sydafrika. Förberedelserna gick enligt plan med undantag för smärre förseningar på grund av dåligt väder och borrningen kunde påbörjas under den första halvan av oktober. 

Tyvärr blev utfallet inte vad projektets joint venture partners hade räknat med och ingen kommersiell gångbar mängd olja kunde hittas. Efter att operatören tillhandahållit råd och mer information avseende borresultatet kommer vi tillsammans med våra partners utvärdera om och i så fall hur vårt engagemang i detta projekt ska fortlöpa.

Vi vill påminna om att Crown Energy inte belastas med kostnader för detta projekt och att resultatet, även om det var en besvikelse, inte påverkar bolaget och dess finansiella position nämnvärt.

När det gäller vår Manja-licens i Block 3108 på Madagaskar har vi beslutat att inte omförhandla licensen eftersom den inte har kommersiell bärkraft för Crown. Detta är ett direkt resultat av de kraftigt ökade kostnaderna relaterade till projektet och det faktum att vi lämnar projekt som vi tror kommer innebära en negativ miljöpåverkan.

 

 

 

Yoav Ben Eli

CEO, Crown Energy

 

Denna information är sådan som Crown Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2022, kl. 22.00 CET.

 

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Yoav Ben-Eli, VD, Crown Energy AB

+46 8 400 207 20

+46 76 312 97 93

 

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Förändringar i Castellums styrelse

Published

on

By

Idag har Anna Kinberg Batra meddelat att hon lämnar sin plats i Castellums styrelse på grund av sitt nya uppdrag som landshövding i Stockholm.

Anna Kinberg Batra blev invald i Castellums styrelse vid årsstämman 2021 och lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan. 

”Vi önskar Anna lycka till i sitt nya uppdrag och tackar för hennes stora engagemang och bidrag till Castellum under sin tid i styrelsen”, säger Per Berggren, styrelseordförande, Castellum AB.

 

För mer information vänligen kontakta:

Per Berggren, styrelseordförande, Castellum AB, 070-553 80 48

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör, Castellum AB, 070-206 75 62
 

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 30 september 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 186 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Heba bjuder in till presentation av bokslutskommunikén 2022

Published

on

By

Heba Fastighets AB (publ) presenterar bokslutskommunikén för 2022 via digital sändning onsdag 8 februari kl 14.00. Vd Patrik Emanuelsson och CFO Hanna Franzén kommenterar årets resultat.

Investerare, aktieanalytiker, media och andra intresserade är välkomna att klicka in till sändningen. Ingen föranmälan krävs. Presentationen hålls på svenska över länk.

Länk till sändningen onsdag 8 februari kl 14.00:
Heba presenterar bokslutskommunikén 2022

Bokslutskommunikén i sin helhet kommer att finnas tillgänglig på hebafast.se från onsdag 8 februari kl 12.

Vid frågor vänligen kontakta:

Hanna Franzén, CFO Heba Fastighets AB, 076-64 63 63, [email protected]

Om Heba

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen och Mälardalen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap. Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap. Läs mer på: hebafast.se

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

PowerCell utvecklar nästa generations bränsleceller till flyg som en del av EU-initiativet Clean Aviation Joint Undertaking

Published

on

By

PowerCell har gått med i Newborn-projektet, en del av EU-initiativet Clean Aviation Joint Undertaking som har som mål att utveckla miljömässigt hållbart flyg. Projektet kommer att utveckla ett flygcertifierat bränslecellssystem på flera megawatt som drivs med vätgas.

EU:s Clean Aviation Joint Undertaking omfattar totalt 20 projekt med en sammanlagd budget om mer än 700 MEUR och som syftar till att stödja EU:s Green Deal. Newborn-projektet leds av Honeywell, en ledare inom den globala flygindustrin, tillsammans med 18 partners från tio europeiska länder.

PowerCell kommer att bidra med sin tekniska kunskap och toppmoderna bränslecellsteknologi till Newborn-projektet för att utveckla en ny 300 kW produktplattform. PowerCell har en ledande position inom elektriska drivlinor med bränsleceller för flyg och tecknade nyligen ett kontrakt med ZeroAvia för branschens första serieleveranser av bränslecellstackar för flygplan.

”Jag är mycket glad över att PowerCell har gått med i Newborn-projektet”, säger Lisa Kylhammar, SVP Engineering på PowerCell. ”Jag är övertygad om att samarbetet inom projektet mellan våra ledande bränslecellsingenjörer och experter från flygindustrin kommer göra att vi kan utmana gränserna för hur lätta och energitäta stackar som går att producera.”

Många andra branscher har samma krav på hög effekttäthet för en bränslestack som flygindustrin. PowerCell förväntar sig därför att kunna applicera den framtida produktplattformen även på andra kundsegment som har höga krav på tålighet och slitstyrka.

”Vi är stolta över att ha blivit utvalda att vara en del av Newborn-projektet”, säger Richard Berkling, vd för PowerCell. ”Vi är fast beslutna att bidra till målen i Parisavtalet och en viktig del i detta åtagande är att vara en del av utvecklingen av utsläppsfritt flyg.”

För mer information kontakta gärna:

Richard Berkling                   
Vd                              
Tel: +46 31 720 36 20                
E-post: [email protected]         

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara och därmed lätta att anpassa till kundernas behov.

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: +46 8 503 000 50.

Om Clean Aviation

Clean Aviation Joint Undertaking är EU:s ledande forsknings- och innovationsprogram för att utveckla flyget mot en hållbar och klimatneutral framtid. Genom att sammanföra de bästa talangerna och kapaciteten från den privata och offentliga sektorn och utveckla banbrytande teknik, och göra dessa tillgängliga för en transformation av flygplansprestanda på 2030-talet, kommer Clean Aviation Joint Undertaking att bana väg mot EU:s ambition klimatneutralitet till 2050. Genom att agera i centrum för ett brett och mångsidigt ekosystem av aktörer över hela Europa, allt från flygindustrin, banbrytande små och medelstora företag, forskningsanläggningar och akademier, fungerar det som ett nav för nya idéer och djärva innovationer. Som ett europeiskt offentligt-privat partnerskap driver Clean Aviation vetenskapen inom flyg bortom fantasins gränser genom att skapa ny teknik som avsevärt kommer att minska flygets påverkan på planeten. Det gör att framtida generationer kan dra nytta av de sociala och ekonomiska fördelarna med flygresor långt in i framtiden. Läs mer på clean-aviation.eu

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.