Connect with us

Marknadsnyheter

Daniel Ervér ny vd och koncernchef för H&M-gruppen

Published

on

Styrelsen för H & M Hennes & Mauritz AB har idag utsett Daniel Ervér, ansvarig för varumärket H&M, till ny vd och koncernchef för H&M-gruppen. Han efterträder Helena Helmersson som har beslutat sig för att lämna vd-rollen och H&M-gruppen.

Daniel Ervér, född 1981, har arbetat inom H&M-gruppen i 18 år i olika roller inom flera delar av verksamheten, nu senast som ansvarig för H&M som är det största varumärket inom
H&M-gruppen. Daniel, som tillträder som vd idag, kommer även fortsättningsvis att operativt ansvara för H&M vilket innebär att ingen efterträdare till Daniel som ansvarig för H&M utses.

”Vi i styrelsen vill rikta ett stort tack till Helena för hennes värdefulla insatser under en mycket intensiv tid. Helena, som är en uppskattad ledare, har på ett handlingskraftigt och effektivt sätt lett och navigerat H&M-gruppen genom en period som till stor del präglats av pandemi och geopolitiska och makroekonomiska utmaningar. Vi har under denna tid successivt tagit tydliga steg mot våra långsiktiga mål. H&M-gruppen står stark med en positiv lönsamhetsutveckling och goda förutsättningar att göra ytterligare förbättringar under 2024. Då Helena nu valt att lämna vd-rollen är vi glada över att idag utse Daniel som vd för H&M-gruppen. Daniel är en kompetent, erfaren och respekterad ledare och har de egenskaper som behövs för att fortsätta utveckla H&M-gruppen”, säger Karl-Johan Persson, styrelseordförande H&M-gruppen.

”Jag är både hedrad och väldigt glad över styrelsens förtroende och motiverad och ödmjuk inför uppgiften. Tillsammans med alla engagerade kollegor ska vi fortsätta att skapa oslagbart värde för våra kunder och lönsam tillväxt. Vårt fokus är som alltid att erbjuda våra kunder den bästa kombinationen av mode, kvalitet, pris och hållbarhet i en inspirerande och attraktiv shoppingmiljö”, säger Daniel Ervér, vd H&M-gruppen.

Helena Helmersson, har arbetat i 26 år inom H&M-gruppen varav de senaste fyra åren som vd.

”Jag har tillbringat i stort sett hela mitt yrkesverksamma liv inom H&M-gruppen och är mycket tacksam över att ha haft möjligheten att jobba inom många olika delar av verksamheten, i olika länder och i olika roller. Det är med blandade känslor som jag har meddelat styrelsen mitt beslut att lämna vd-rollen. Jag är mycket stolt över vad vi de senaste åren tillsammans har åstadkommit under denna intensiva tid då vi navigerat igenom en pandemi och flera geopolitiska och makroekonomiska utmaningar. Det har dock stundtals varit en krävande tid för mig personligen och jag känner nu att det är dags att lämna vd-rollen, vilket självklart inte varit ett lätt beslut. 

Jag har uppskattat alla kollegors stora engagemang och allt stöd från Karl-Johan och styrelsen under min tid som vd. Jag har en fortsatt stark tro på bolaget. Vi har starka varumärken, en unik företagskultur och höga ambitioner inom hållbarhet. Jag kommer nu säkerställa en god överlämning och fundera på mitt nästa steg”, säger Helena Helmersson.

Biografi om Daniel Ervér
Daniel Ervér är 42 år och har arbetat inom H&M-gruppen i 18 år varav de senaste fyra åren som ansvarig för H&M. Han började som sommartrainee 2005 för att sedan bli anställd på inköpsavdelningen 2006. Därefter har Daniel bland annat varit ansvarig för merchandising på H&M i Tyskland och USA, landschef för H&M Sverige, inköpschef för H&M och ansvarig för H&M dam och herr. Daniel har läst en magisterexamen i huvudämnet företagsekonomi vid Göteborgs universitet inklusive utbytesstudier vid ESSEC Business School i Paris, Frankrike.

 

 

 

Kontakt:

 

 

H&M Group Media Relations

08-796 53 00

mediarelations@hm.com

 

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.
 

Kommunikation i samband med bokslutskommunikén
Bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2023, 1 december 2022 – 30 november 2023, publiceras kl. 08.00 CET den 31 januari 2024, följt av en presskonferens som hålls kl. 09.30 CET där Daniel Ervér, Helena Helmersson, Adam Karlsson och Joseph Ahlberg medverkar. Presskonferensen hålls på svenska för finansmarknad och media på H&M:s huvudkontor i Stockholm, Ljusgården, Mäster Samuelsgatan 49, 3 tr. För presentationsmaterial, se hmgroup.com/investerare.

En telefonkonferens för finansmarknad och media hålls på engelska kl. 14.00 CET där Helena Helmersson, Adam Karlsson, Joseph Ahlberg samt Daniel Ervér medverkar. För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen vänligen registrera er via länken https://app.webinar.net/JMEj3xp3XR8. 

För bokning av intervjuer i samband med bokslutskommunikén och H&M-gruppens nya vd, vänligen kontakta Anna Frosch Nordin, presschef, telefon 073-432 93 14, anna.froschnordin@hm.com samt mediarelations@hm.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom IR-ansvarig Joseph Ahlbergs försorg, för offentliggörande den 31 januari 2024 kl. 08.00 (CET). Detta pressmeddelande, pressbilder liksom ytterligare information om
H&M-gruppen, finns tillgänglig på hmgroup.com.

 

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET, Afound samt Sellpy. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.