Connect with us

Marknadsnyheter

Delårsrapport 3, 2022: Starkt erbjudande i utmanande tider

Published

on

Speqta AB (publ) delårsrapport för perioden 1 januari–30 september 2022 är offentliggjord och finns tillgänglig på:
https://speqta.com/investors/financial-reports

Under fjärde kvartalet 2021 avyttrades Eone Oy (“Rahalaitos”) och under andra kvartalet 2022 har Mytaste Food & Beverage AB (“Vinklubben”) samt verksamheten i Speqta Affilijet AB och Leads on Top AB (“Affilijet”) avyttrats. Det innebär att resultaträkningarna för 2022 och 2021 i rapporten har omräknats enligt gällande redovisningsregler och exkluderar avyttrad verksamhet som redovisas separat nedan. Finansiell information och kommentarer om verksamheten i denna rapport fokuserar på kvarvarande verksamheter om ej annat anges. 

Sammanfattning tredje kvartalet

  • Intäkterna under tredje kvartalet uppgick till 3 246 tkr (5 636).* Minskningen förklaras av omställningen från Shopello till Bidbrain som har högre marginal och större framtida potential.
  • EBITDA-resultatet uppgick till -6 802 tkr (-4 377). EBITDA-marginalen var -210% (-78).
  • Resultat per aktie (inklusive avyttrad verksamhet) uppgick till -0,37 kr/aktie (3,60).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten (inklusive avyttrad verksamhet) uppgick till -8 532 tkr (-1 746).
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 84 415 tkr (20 666).
  • Betalande Bidbrainbutiker ökade till 19, från 14 i föregående kvartal.
  • Under kvartalet skrevs kvarvarande skuld till Rahalaitos grundare ned med 6 132 tkr via resultatet från avyttrade verksamheter.
  • Bidbrain lanserade ett nytt effektivt kampanjverktyg som möjliggör att sätta olika budgetar och ROAS-mål på olika delar av sitt produktutbud, vilket möjliggör för e-handlare att få mer försäljning till samma annonskostnad.

Händelser efter kvartalet

  • Rahalaitos har presterat starkt i en tuff marknad vilket ökat sannolikheten för Speqta att erhålla en tilläggsköpeskilling. Oktober, som var mätperiodens sista månad, har varit mycket starkare än tidigare månader och slutlig tilläggsköpeskilling beräknas bli mellan 2,5–3,5 meur. Tilläggsköpeskillingen är avhängt godkännande av transaktionens parter. Godkännandet och eventuell utbetalning beräknas ske senast januari 2023.
  • Speqta har ingått avtal med Redeye AB avseende tjänsten som Certified Adviser från 1 december 2022.

VD kommentar
Vårt erbjudande är mer relevant än någonsin i dessa utmanande tider för våra kunder e-handlarna. Omvärlden blir allt mer osäker med lägre köpkraft hos konsumenter samt ökade leverantörs- och fraktkostnader. Vår kundgrupp är försiktiga med att ta sig an nya projekt och därför utmanande att bearbeta för oss, samtidigt är det en möjlighet för oss eftersom vårt verktyg Bidbrain fokuserar tydligt på lönsam tillväxt och bättre kostnadskontroll för e-handlarna. Bidbrain kan hjälpa dem att öka intäkterna med samma annonskostnad eller behålla intäkterna på samma nivå, men till lägre annonskostnad.

Under kvartalet har Bidbrain blivit smartare och mer skalbar. Algoritmerna förfinas kontinuerligt och fokuserar på att leverera ännu bättre resultat till våra nuvarande och kommande kunder. Vi har även lanserat en ny funktionalitet som gör det enkelt för e-handlare att sätta olika ROAS-mål (Return On Ad Spend, avkastning på annonsutgifter) på olika delar av sitt sortimentet.

Jag vill gärna lyfta fram ett exempel på en kund, som nu systematiskt utökar samarbetet med oss. Craft, som säljer sportkläder, började använda Bidbrain för sin svenska butik i samband med vår lansering 2021 och har nu valt att utöka samarbetet för att kunna ta över fler marknader. Bakom beslutet ligger deras ökade försäljning med 63% mot föregående år, till en bra ROAS, samt att Bidbrain bidragit till att öka trafik till deras site med +124%.

I Finland kan vi konstatera att en del av tilläggsköpeskillingen från försäljningen av Rahalaitos med största sannolikhet kommer att tillfalla Speqta. De senaste månaderna har Rahalaitos presterat bra och har stärkt sin position på en tuff marknad. I tredje kvartalets slut hade 11 av 12 månader gått av mätperioden och om den varit fördelat på 11 månader, skulle det motsvarat 1,77 meur i tilläggsköpeskilling. Oktober var sista månaden i mätperioden och trots en marknadsmässigt utmanande månad har Rahalaitos visat på fortsatt starkt momentum. Vi avslutar mycket bättre än tidigare månader och totala tilläggsköpeskillingen förväntas hamna mellan 2,5–3,5 meur. Affärens parter ska nu enas om beräkningarna och beloppet kommer fastställas och betalas till oss senast i januari 2023, vilket kommer stärka Speqtas finansiella ställning ytterligare.

Resan fortsätter planenligt med att utveckla vår AI-baserade SaaS-lösning med vårt kompetenta team, för att målinriktat fortsätta att växa Bidbrain. Vi är stolta och glada över att vara med och bygga framtiden för e-handeln. Samtidigt är det tryggt att i dessa osäkra tider besitta en gedigen kassa och inga räntebärande skulder. Vi är en finansierad startup-verksamhet med ett starkt och attraktivt erbjudande till e-handlare.

Fredrik Lindros, VD Speqta AB (Publ)

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké 2022: 16 februari 2023
Årsredovisning 2022: 20 april 2023
Kvartalsrapport Q1 2023: 11 maj 2023
Årsstämma 2023: 16 may 2023
Kvartalsrapport Q2 2023: 24 augusti 2023
Kvartalsrapport Q3 2023: 9 november 2023
Bokslutskommuniké 2023: 22 februari 2024
 
Denna information är sådan information som Speqta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 kl.07:00 CET.

Kontakt:
Fredrik Lindros
VD, Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66
www.speqta.com

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster inom e-handel med hjälp av data och AI. Bolaget har två produkter; affiliatenätverket Shopello och SaaS-tjänsten Bidbrain och är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50, epost: [email protected].

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nu kommer Coop Mini till Gåvsta nordost om Uppsala

Published

on

By

Coop Butiker och Stormarknader öppnar idag sin tredje Coop Mini. Den första invigdes i Täby i september, den andra som del av Stora Coop Haninge (öppnar inom kort) och den tredje invigs idag i Gåvsta, 1,5 mil nordost om Uppsala.

I Gåvsta nordost om Uppsala har invånarna cirka 1,5 mil fågelvägen till närmaste livsmedelsbutik. Det vill Coop Butiker och Stormarknader ändra på och öppnar idag sitt tredje dygnet-runt-öppna och helt obemannade Coop Mini på platsen. Med hjälp av Coops mobilapp Scan & Pay låser kunden själv upp butiken, scannar sina varor, betalar och går ut. Butiken på cirka 30 kvadratmeter innehåller flera hundra torra, kylda och frysta varor och tycker man att något saknas, beställs det enkelt online på coop.se och hämtas i skåpet utanför butiken.

Varorna till Coop Mini och hämtaskåpet kommer från Stora Coop Boländerna i Uppsala, en av Coop Butiker och Stormarknaders e-handelsnav som även erbjuder hemleverans i Uppsala med omnejd.

– För den lokala marknadsplatsen och Uppsala kommun har Stora Coop Boländerna gjort det möjligt att förstärka vårt erbjudande och att vi når ut till kunder vi tidigare inte har haft möjlighet att nå ut till med enbart våra traditionella fysiska butiker. Stora Coop Boländerna blir mer än bara en fysisk butik, säger Samir Radjai, försäljningschef online på Coop Butiker & Stormarknader.

Konceptet med dygnet-runt-öppet och obemannat ökar inom Coop Butiker och Stormarknader. I Täby öppnade nyligen ett Coop Mini och i Haninge öppnar inom kort ytterligare ett Coop Mini vid sidan av den befintliga Stora Coop. På Coop Tystberga utanför Nyköping håller större delar av erbjudandet och butiken öppet även efter det att personalen har gått hem. Här låser kunden, på samma sätt som i Coop Mini, själv upp butiken, scannar sina varor, betalar och går ut med hjälp av mobilappen Scan & Pay.

– Med Coop Mini och digifysiska lösningar har vi möjlighet att som i Gåvsta nå ut till kunder och medlemmar i ett område som saknar en livsmedelsbutik, som ligger långt från närmaste butik eller där det inte är praktiskt möjlig att etablera en vanlig fysisk butik. Det är också en möjlighet för oss att testa en ny marknad innan beslut tas om en eventuell permanent etablering, säger Meta Persdotter, vd för Coop Butiker & Stormarknader och tillägger:

Vi ser ett ökande behov hos våra kunder att kunna handla livsmedel av hög kvalitet på tider och platser som passar olika livsstilar. Med dygnet-runt-öppna obemannade butiker och hybridbutiker kombinerat med vårt e-handelserbjudande där vi erbjuder stormarknadsutbud till stormarknadspriser, hoppas jag att kunderna upplever Coop som en framåtlutad partner och stöd i att få ihop livspusslet på bästa sätt.

För ytterligare information, kontakta:

Bernd Schmitz
PR & kommunikation
Coop Butiker & Stormarknader AB
076-116 80 99
[email protected]

Om Coop Butiker & Stormarknader
Coop Butiker & Stormarknader AB driver cirka 200 livsmedelsbutiker i Stockholms län, Uppsala, Södermanland och Östergötland, har cirka 5 300 medarbetare och omsätter cirka 13 miljarder kronor per år. Bolaget ingår i Konsumentföreningen Stockholm som med cirka 1,2 miljoner medlemmar är Sveriges största konsumentförening. Sveriges 28 konsumentföreningar äger tillsammans Coop i Sverige, som är en av Sveriges största dagligvarukedjor med fler än 800 butiker från Katterjokk i norr till Smygehamn i söder, har 3,7 miljoner medlemmar, över 22 000 medarbetare och omsätter cirka 43 miljarder kronor per år. För mer information se se.linkedin.com/company/coop-butiker-&-stormarknader-ab, www.coop.se och www.kfstockholm.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Baker McKenzie legal rådgivare till bankerna vid Catenas riktade nyemission om cirka 1,6 miljarder SEK

Published

on

By

Catena AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 1,6 miljarder miljoner kronor där teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar och långsiktigt förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden.

ABG Sundal Collier och Van Lanschot Kempen agerade Joint Global Coordinators och Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till bankerna med ett internationell kapitalmarknads-team bestående av Joakim Falkner och Johanna Flink i Stockholm samt Adam Farlow i London.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
[email protected]

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 000 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och verksamheten är klimatneutral sedan 2020 (egen granskning)www.bakermckenzie.com 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lättare för läkemedelsskadade att erhålla ersättning genom läkemedelsförsäkringen efter yttrande av Läkemedelsskadenämnden

Published

on

By

LO-TCO Rättsskydd AB företräder en medlem i Svenska Elektrikerförbundet om rätt till ersättning för en läkemedelsskada. Medlemmen har ådragit sig en allvarlig hjärnskada vid användande av läkemedel i form av opiater och bensodiazepiner.

I USA förekommer det sedan många år en stor överdödlighet vid användande av läkemedel innehållande opioider. Detta har utöver det personliga lidandet även inneburit ett stort antal rättsprocesser.

Alla som fått läkemedel av en aktör som är ansluten till läkemedelsförsäkringen och som anser sig ha ådragit sig en skada av läkemedlet, har rätt att göra en anmälan till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB. Om man är missnöjd med deras bedömning kan man begära prövning i Läkemedelsskadenämnden.

Läkemedelsskadenämnden behandlar ärenden som överklagas. Såväl den skadelidande som försäkringsgivaren kan lämna ärenden vidare till nämnden. Nämnden är rådgivande. Om försäkringsgivaren och den skadelidande inte blir överens kan talan väckas vid allmän domstol.

Läkemedelsförsäkringen har vid sin prövning av medlemmens rätt till ersättning funnit att det var användandet av läkemedel som orsakat medlemmens personskada, men att personskadan ändå inte utgör en läkemedelsskada. Anledningen till det är att Läkemedelsförsäkringen anser att medlemmen använt läkemedel på ett uppenbart felaktigt eller olämpligt sätt. Läkemedelsförsäkringen ansåg också att det var medlemmen som har bevisbördan för att han omfattas av försäkringen. Någon rätt till ersättning bedömdes därför inte föreligga.

LO-TCO Rättsskydds uppfattning är att Läkemedelsförsäkringen åberopat ett undantagsvillkor från rätten till ersättning som Läkemedelsförsäkringen har bevisbördan för och detta utan någon bevislättnad. Läkemedelsförsäkringen har inte kunnat styrka att undantagsvillkoret är tillämpligt och därför har medlemmen rätt till försäkringsersättning för den mycket allvarliga personskada han drabbats av.

På förbundets uppdrag överklagade LO-TCO Rättsskydd AB Läkemedelsförsäkringens beslut till Läkemedelsskadenämnden, som nu i ett rådgivande yttrande bedömt hur det aktuella försäkringsvillkoret ska förstås. 

Det aktuella försäkringsvillkoret är enligt Läkemedelsskadenämnden ett undantagsvillkor och Läkemedelsförsäkringen har enligt nämndens bedömning bevisbördan för att undantaget är tillämpligt och detta utan någon bevislättnad.

Svenska läkemedelsförsäkringen har efter nämndens yttrande meddelat att de accepterar att skadan är en läkemedelsskada. Ersättning regleras enligt 5 kapitlet skadeståndslagen. Detta innebär att medlemmen ska erhålla full ersättning för sin personskada beräknad på skadeståndsrättslig grund.

I och med att Läkemedelsförsäkringen har accepterat Läkemedelsskadenämndens bedömning, blir yttrandet vägledande. Det betyder att det bör bli väsentligt mycket lättare för personer som drabbats av läkemedelsskada att erhålla ersättning.

Ombud i målet har varit förbundsjurist Ulf Lejonklou, tel. 08-676 63 57.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.