Connect with us

Marknadsnyheter

DELÅRSRAPPORT / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ – Q4 2023

Published

on

CombinedX är en familj av kunskapsbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom nio helägda specialistbolag som vart och ett har marknadsledande teknik- och affärskunnande i sin nisch. Tillsammans erbjuder vi våra kunder en unik kombination av både bredd och expertis.

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december

 • Nettoomsättningen ökade till 210,5 (200,4) MSEK
 • Tillväxten var 5,1% (31,9%) med en organisk tillväxt om -0,7% (16,5%)
 • Justerad EBIT ökade till 25,6 (22,5) MSEK
 • Justerad EBIT-marginal ökade till 12,1% (11,2%)
 • Resultat före skatt ökade till 26,5 (18,7) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 31,9 (20,3) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 1,23 (0,74) SEK

Helåret 2023, 1 januari – 31 december

 • Nettoomsättningen ökade till 765,7 (650,5) MSEK
 • Tillväxten var 17,7% (16,2%) med en organisk tillväxt om 6,4% (7,8%)
 • Justerad EBIT ökade till 80,3 (56,7) MSEK
 • Justerad EBIT-marginal ökade till 10,5% (8,7%)
 • Resultat före skatt ökade till 87,3 (47,4) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 81,4 (40,9) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 4,09 (2,10) SEK
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 (1,05) SEK per aktie

VD JÖRGEN QWIST KOMMENTERAR

Även i Q4 visar vi stark lönsamhet med en EBIT-marginal på 12,1 procent. 2023 blev därmed ett nytt rekordår för oss med ett rörelseresultat på 80 MSEK och en rörelsemarginal på 10,4 procent. Vår decentraliserade organisationsmodell med självgående dotterbolag och vårt helhjärtade fokus på att varje bolag ska leverera bäst expertis i sin marknadsdomän har visat sig fungera bra under ett oroligt 2023. Hatten av för alla koncernens medarbetare som gjort ett jäkla fint jobb 2023, tack!

Mindre nöjda är vi med den organiska tillväxten i Q4 som blev -0,7 procent. Vi hade hoppats slippa det där retfulla minustecknet, men den som läst mitt vd-ord från Q4 2022 kan inte vara helt överraskad. Jag beskriver där att vi just detta jämförelsekvartal hade ovanligt höga intäkter av engångskaraktär från produkt- och licenser samt underkonsulter. Därtill har kvartalet en kalendereffekt med en mindre arbetsdag, vilket innebär ungefär 2,5 miljoner kronor i förlorade timintäkter allt annat lika. Kärnaffären – tidsbaserade och avtalsbaserade intäkter från egna medarbetare – fortsätter alltså att växa. I Q4 når vi också en ny rekordomsättning för ett enskilt kvartal med 210 MSEK i intäkter.

Vi började 2023 med att förvärva CRM-specialisterna Absfront och bolaget har haft en väldigt fin utveckling under året. Nu lägger vi i en växel till i deras tillväxtresa genom att integrera in systerbolaget Redway. Vi gifter därmed samman Absfronts teknikkunskap med Redways verksamhetsförståelse med målet att skapa ett marknadsledande specialistbolag på att digitalisera kundresor. Kundresor låter ju lite diffust men det handlar om att använda mjukvaruplattformar som Microsoft Dynamics 365 och kontaktcenter för att hålla slutkunden nöjd och lojal, från första visade intresse till köp och sedan till service och eftermarknad. Inom detta växande område kommer också flera intressanta AI-verktyg att lanseras.

Vi ser gärna att våra specialistbolag, likt Absfront, jobbar nära en eller ett fåtal väl valda mjukvaruplattformar. Att vara riktigt bra på en affärskritisk mjukvara gör att man skiljer ut sig från de resurskonsulter som oftast får gå först ut genom dörren när kunderna måste pausa sina digitaliseringsinvesteringar. Under kvartalet visade ett annat av våra specialistbolag, Ninetech, vilken djup kompetens de har i e-handelsplattformen Optimizely (tidigare EpiServer) då man blev utsedd till Årets Partner av kunderna i Norden samt vann priset för årets bästa kundupplevelseprojekt genom skapandet av worldofvolvo.com. Ninetech har sedan 2006 tagit emot liknande utmärkelser för ett framgångsrikt digitaliseringsarbete med bland annat Skistar, Würth och Obos. Sådan spetskompetens växer inte på träd och illustrerar vad vi menar med specialistbolag.

Under 2024 fortsätter resan mot det vi kallar Vision 28-8, att 2028 ska 8 av våra bolag vara ett Leading Brand, alltså marknadsledare i sin domän. En väldigt spännande resa om du frågar mig.

Fullständig Q4-rapport finns som bilaga till denna pressrelease eller på vår hemsida https://www.combinedx.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/kvartalsrapporter/.

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Anna Hedström, CFO, anna.hedstrom@combinedx.com, 070-346 76 17

Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som CombinedX är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 7 februari kl. 08:30.
 

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.