Delårsrapport för andra kvartalet samt första halvåret 2021

| 21 juli, 2021 | 0 kommentarer

Läs original

God orderingång och fortsatt resultatförbättring

– Rörelseresultatet lyfter i entreprenadverksamheten. Vi upplever god efterfrågan, stark uthyrning i våra utvecklingsprojekt men Industry kan fortsatt förbättras, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för NCC.

 • Ett bra kvartal för entreprenadverksamheten med god orderingång och högre rörelseresultat
 • Industry visar underliggande förbättringar, men rörelseresultatet tyngs av asfaltsverksamheten i Finland
 • God uthyrning i pågående fastighetsutvecklingsprojekt, inget projekt resultatavräknades i kvartalet
 • Kassaflödet säsongsmässigt negativt i kvartalet

Andra kvartalet 2021

 • Orderingången uppgick till 16 568 (12 730) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 12 745 (14 431) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 487 (483) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 476 (463) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 388 (435) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,61 (4,03) SEK

Första halvåret 2021

 • Orderingången uppgick till 30 822 (28 188) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 22 885 (26 197) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 344 (414) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 324 (373) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 265 (351) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,46 (3,25) SEK

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör (CFO) 073-037 08 74
Maria Grimberg, Kommunikationsdirektör 070-896 12 88

Inbjudan till presentation av kvartalsrapport
NCC:s vd och koncernchef Tomas Carlsson samt ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander presenterar halvårsrapporten vid en audiocast och telefonkonferens den 21 juli kl. 09.00 (CEST). Presentationen hålls på engelska.

Presentationsmaterial kommer att finnas på www.ncc.se/ir från cirka kl. 08.00 (CEST). Länk till audiocast: https://ncc-live-external.creo.se/210721 För att delta per telefon vänligen ring något av följande nummer fem minuter före konferensen startar. SE: +46 8 505 583 58, UK: +44 333 300 9271, US: +1 833 526 83 84

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2021 kl. 07.10 (CEST).

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.