Delårsrapport för Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) perioden januari – mars 2022

| 13 maj, 2022 | 0 kommentarer
Belopp i miljoner kronor 2022 jan-mar 2021 jan-mar 2021 jan-dec Hyresintäkter 37,4 21,0 112,8 Driftnetto 27,2 16,8 82,0 Förvaltningsresultat -1,6 -0,1 8,1 Totalresultat 55,6 -16,5 6,1 Förvaltningsfastigheter 3 141,2 1 807,2 2 993,1 Skulder till kreditinstitut 1 860,2 1 086,5 1 822,0 Emitterat kapitalandelslån 1 252,2 822,0 1 252,2 Eget kapital 139,9 39,3 84,3 Balansomslutning 3 428,3 2 072,8 3 343,2 Nyckeltal Ekonomisk uthyrningsgrad, % 99 99 99 Överskottsgrad, % 73 80 73 Hyresvärde, MSEK 155,9 90,4 148,4 Hyresduration, år 9,8 9,6 10,1 Direktavkastning, % 4,2 4,1 4,2 Medelränta kreditinstitut, % 1,82 1,80 1,74 Belåningsgrad, % 59,2 60,1 60,9 Justerad räntetäckningsgrad, gånger 2,3 3,3 2,8 Justerad soliditet, % 41,2 42,5 41,6 Ränta kapitalandelslån, % 4,00 4,00 4,00 NAV-värde, % 110,6 105,2 109,0 Marknadskurs kapitalandelslån, % 101,6 102,5 104,2

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.