Connect with us

Marknadsnyheter

Delårsrapport för perioden 2022.07.01 – 2022.09.30

Published

on

PolarCool AB (publ) publicerar delårsrapporten för tredje kvartalet. Hela rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://www.polarcool.se). Nedan presenteras en sammanfattning av delårsrapporten.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Genombrott för PolarCool i tyska Bundesliga – TSG Hoffenheim tecknar avtal

Det första avtalet inom tysk toppfotboll markerade ett viktigt första steg på denna marknad

PolarCool tecknar sitt första avtal i finska hockeyligan

Ytterligare ett genombrott på en ny marknad, Finland. Första klubb att teckna avtal blev den klassiska hockeyklubben KalPa

PolarCool erhåller tidsplan för MDR-certifiering

PolarCool tar viktigt steg i processen att erhålla certifikat för ett eget kvalitetssystem.

PolarCool tecknar ytterligare avtal i HockeyEttan med Kalmar HC

Bolaget fortsätter bredda sin närvaro på den inhemska marknaden, i HockeyEttan, den tredje liganivån inom svensk hockey.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Studie som visar att PolarCap® kraftigt reducerar långtidsfrånvaro efter hjärnskakning publicerad i Journal of Neurotrauma

Bolagets hittills största milstolpe i och med publiceringen av resultatet från den det 5-åriga studien med PolarCap System.

PolarCool tecknar ytterligare avtal inom rugby och ishockey

Fortsatt etablering inom rugby och ishockey där topplaget London Irish tecknade ett 2-årigt avtal för användandet av PolarCap System. Bolaget har även tecknat ett tvåårigt avtal med finska proffsklubben Rauman Lukko.

PolarCool väljer ny möjlighet till starkare godkännande i USA

Bolaget väljer att inrikta sig mot ett De Novo godkännande i USA, vilket blir möjligt med de starka resultaten från den 5-åriga studien.

PolarCap® System följer med Wales herrlandslag till fotbolls-VM i Qatar

PolarCool tecknar avtal med Football Association of Wales. PolarCap System kommer att finnas tillgängligt för Wales herrlag redan under förberedelserna till VM. Därutöver kommer damlandslaget samt juniorlagen att ha tillgång till PolarCap System

PolarCool stärker sin finansiella ställning genom en riktad emission av konvertibler om sammanlagt 1.5 MSEK

PolarCool beslutar att genomföra en riktad emission av konvertibler och därmed stärka bolagets likviditet och därmed fortsatta etablering.

Finansiell översikt och nyckeltal

Nyckeltal (tkr)  2022.07.01-
2022.09.30
 2021.07.01-
2021.09.30
 2022.01.01-
2022.09.30
 2021.01.01-
2021.09.30
 2021.01.01-
2021.12.31
Nettoomsättning 757 67 1174 403 746
Summa rörelseintäkter 766 402 1368 1767 2450
Resultat efter finansiella poster -2434 -2199 -9454 -5483 -7102
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
-540 -368 -1622 -1106 -1526
Kassa och bank 4460 4328 4460 4328 4351
Resultat per aktie (kr) -0,2 -0,26 -0,85 -0,64 -0,83

 
VD Erik Andersson kommenterar kvartalet

PolarCools vision är att etablera PolarCap® System som den givna akuta behandlingen av hjärnskakning. Vi vill förändra nuvarande praxis gällande akut behandling, eller om vi ska vara ärliga: brist på behandling.

Att genomföra detta har visat sig vara tidskrävande och vi befinner oss i början på den resan. Under det tredje kvartalet 2022 och inledningen av det fjärde kvartalet så har PolarCool dock tagit viktiga steg framåt på flera fronter. Ytterligare europeiska storlag har tecknat kontrakt och vi har tagit betydande steg framåt i arbetet med certifiering av vårt eget kvalitetssystem. Men framför allt, i början av oktober publicerades en 5-årig klinisk studie med PolarCap System i den väl ansedda medicinska tidskriften, Journal of Neurotrauma.  Det är den hittills viktigaste milstolpen i PolarCools historia och något som vi ser är en av anledningarna till det ökade antalet tecknade hyresavtal under perioden. Vi ser nu framför oss en ökad acceptans från den idrottsmedicinska professionen, vilket är centralt i vårt arbete med att etablera PolarCap System som en akut behandlingsmetod för hjärnskakningar.

5-årig studie med PolarCap® System publicerad i Journal of Neurotrauma

Som ett led i vår strävan att stärka det vetenskapliga underlaget för användning av PolarCap System uppnåddes ett viktigt mål för PolarCool under perioden. En 5-årig studie genomförd av Lunds universitet i samarbete med Svenska Hockeyligan publicerades i den välrenommerade journalen inom området, Journal of Neurotrauma. Studien och kan därmed nu göras publik för den medicinska professionen. Resultaten i korthet är:

  • 132 fall är inkluderade i resultatet, varav 61 kylbehandlats.
  • Mediantiden för Return to Play bland behandlade spelare var 9 dagar och bland icke-behandlade 13 dagar, p<0.001.
  • Andelen spelare som inte återkommit till spel var signifikant högre bland icke-behandlade spelare vid alla uppmätta tider (7, 14, 28, 56, 100 dagar), p<0.05.
  • Efter 3 veckor var 30 procent av icke-behandlade fortfarande frånvarande medan motsvarande siffra bland behandlade var 7 procent.
  • I kontrollgruppen hade 7 spelare frånvaro längre än 100 dagar, varav 5 inte hade återkommit efter 300 dagar. I gruppen som kyldes hade ingen individ längre frånvaro än 31 dagar.

Den minskade långtidsfrånvaron är det mest intressanta då just lång frånvaro är något man väldigt gärna vill undvika som spelare och klubb. Förutom det mänskliga lidandet för spelaren drabbas även klubben, både sportligt och ekonomiskt. Exempelvis visar statistik att en klubb som använt PolarCap System i snitt reducerat det totala antal frånvarodagar på grund av hjärnskakningar med 59 dagar per år.

Storklubbar inom flera sporter väljer PolarCap® System

Allt fler nya storlag tillkommer nu på våra prioriterade marknader. Vi har knutit avtal med flera viktiga klubbar som valt att inkludera PolarCap System i sina rutiner kring hjärnskakningar. Under kvartalet tecknade tyska Bundesligaklubben TSG Hoffenheim avtal, den framgångsrika rugby-klubben Scarlets Rugby blev vår första brittiska rugbykund och strax därefter även storlaget London Irish som tecknat ett 2-årigt avtal. Efter kvartalets slut blev också Wales fotbollslandslag en viktig kund. Det här är nyckelaffärer som skapar både synlighet och trovärdighet. I Sverige, där vi framför allt kommit långt inom SHL, ser vi nu att intresset för PolarCap System också ökar i de lägre divisionerna.

Ökade intäkter under kvartalet

Under slutet av det tredje kvartalet såg vi att den installerade basen av PolarCap Systems ökade. Flera kunder som inväntat den publicerade studien med PolarCap System tecknade avtal. Avtalen motsvarar en omsättning motsvarande 3,2 MSEK för kommande 12 månaderna. Samtidigt ser vi också en viss förskjutning i faktureringen från det andra och tredje kvartalet. Vår affärsmodell bygger på hyresavtal som betalas i årsvis i förskott, generellt i samband med säsongstart för klubben i fråga. Merparten av bolagets prioriterade marknaders säsonger startar i augusti/september vilket innebär att tidigare erhållna avtal fakturerats först under tredje kvartalet. Under det kommande kvartalet kommer avtal som skrivs under pågående säsong faktureras i takt med att systemet levererats.

Tidplan för MDR-certifiering

PolarCool arbetar för att certifiera vårt eget kvalitetssystem som idag sköts i samarbete med BrainCool. I den pågående processen med att erhålla certifikat för detta enligt EU:s nya regelverk Medical Device Regulation (MDR), har vi erhållit en tidsplan av Intertek, en s.k. Notified Boby (NB) för den kommande certifieringsprocessen. Den första delen påbörjas under hösten medan den avslutande revisionen, stage 2 audit, är planerad att ske under juni 2023. Detta är det sista steget för att PolarCool ska kunna erhålla ett eget MDR-certifikat.

Möjlighet till ett starkare marknadsgodkännande i USA

Vi har under det tredje kvartalet valt att i samråd med amerikanska FDA inrikta oss mot ett de Novo godkännande för PolarCap System för den amerikanska marknaden. Anledningen är att den femåriga kliniska studien möjliggör ett godkännande mot en renodlad medicinsk indikation ”concussion”. Eftersom American Medical Association (AMA) i juli utfärdade en första CPT-kod (Current Procedural Terminology) för kylbehandling av hjärnskakningar är beslutet logiskt, då en CPT kod är ett viktigt steg mot möjligheten till försäkringsersättning (”reimbursement”) för behandlingen.

Sammanfattningsvis så är jag nöjd med de framsteg som vi gjort hittills under året, det ökar vårt självförtroende när vi tar oss an de möjligheter som ligger framför oss. Vi har stärkt vår finansiella ställning med en riktad emission av konvertibler under november. Tillsammans med resultatet av den kliniska studien kan vi nu fokusera på att etablera PolarCap System i Europa. Det gör vi genom individuella avtal inom europeiska toppligor för att i nästa steg nå ligalösningar likt den som är på plats i SHL. Parallellt sker förberedelser för att göra oss redo för att kunna ta PolarCap System vidare i Nordamerika och Australien.

För mer information

Erik Andersson –  VD PolarCool AB (publ)                             
+46 – 738 60 57 00                                                          
E-mail: [email protected]

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudsmällar. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Zoomability har skrivit avtal med GoToMarketUSA

Published

on

By

Ett avtal har idag skrivits på mellan Zoomability och GoToMarketUSA gällande utvecklingen av den amerikanska marknaden. Arbetet kommer att starta omgående för att inte spilla någon tid.

Sedan 2015 har Zoomability haft ett dotterbolag i USA, Zoomability Inc, men omständigheter under slutet av 2016 har gjorde att vi inte kunde fortsätta satsningen med full kraft. När vi sedan skulle initiera en ny satsning i slutet av 2019, genom ett avtal med McCabe Outdoor Mobility, kom coronapandemin några månader senare och begränsade våra möjligheter. Trots en kraftig minskning av försäljningen sedan toppåren 2014-2015 är USA det land vi sålt flest Zoom Uphill genom åren, och även under 2022. Det är också världens största marknad för mobilitetsprodukter.

Genom avtalet med GoToMarketUSA kommer vi nu få en partner som kan hjälpa oss att återta det vi förlorar och växa starkt kommande år. Deras huvuduppgift är att rekrytera nya återförsäljare och stötta McCabe Outdoor Mobility.

Bara i Kalifornien, där GoToMarketUSA ska börja fokusera, finns uppåt 100 potentiella återförsäljare och i hela USA räknar vi med ett tusental. Till det kommer alla de välgörenhetsfonder, likt Independence Fund, som varit Zoomabilitys största kund tidigare, och köpt in flera hundra Zoom Uphill genom åren.               

Vårt dotterbolag Zoomability Inc kommer också under nästa år anställa en person till för att på plats koordinera verksamheten och utveckla den vidare. Idag har vi ett logistikcenter i Miami som också sköter service/support för Nordamerika.

GoToMarketUSA är en organisation som hjälper europeiska bolag att komma in på den amerikanska marknaden, och som sedan 2008 hjälpt över 50 företag. Deras expertis ligger i att få företag att växa genom strategiskt marknadsarbete, men också vara ”boots on the ground” tills deras kunder byggt upp sin egen verksamhet. Grundaren Torbjörn Tilläng har svenska rötter och har tidigare arbetat som managementkonsult för en rad större svenska bolag innan han flyttade över till Kalifornien, söder om Los Angeles.

”Vi är mycket motiverade av att se banbrytande och innovativa företag lyckas. Detta beror troligen på att vi är uppvuxna i Skandinavien där teknik och innovation är en stor del av samhället”, säger Torbjörn Tilläng och fortsätter, ”även om teknologin är viktig så är det än viktigare att tydligt kunna kommunicera den kundnytta produkten ger.”

Och Pehr-Johan Fager påpekar; ”För att snabbare kunna expandera på USA-marknaden är det viktigt att samarbeta med personer som förstår den kundnytta Zoomen bidrar med och aktivt kunna rekrytera nya återförsäljare. Det möjliggör i sin tur att potentiella kunder lättare kan få uppleva en Zoom, och därmed ta beslutet att skaffa en. Med det starka team som GoToMarketUSA satt ihop för att genomföra detta har vi stora möjligheter att lyckas.”  

GoToMarketUSA kommer att börja sin bearbetning i Kalifornien och samtidigt samarbeta med vår Ohio baserade distributör McCabe Outdoor Mobility och vårt logistikcentrum i Miami. Avtalet sträcker sig 10 månader framåt i tiden och kan sedan förlängas.

Läs mer om GoToMarketUSA här.

För mer information Kontakta
VD Pehr-Johan Fager
[email protected]
0709-203961

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Newton Nordic AB offentliggör Investment Memorandum med anledning av företrädesemission som tidigare inletts idag

Published

on

By

Idag den 6 december inleds teckningsperioden i Newton Nordic AB:s företrädesemission av aktier, vilket offentliggjordes den 12 oktober 2022. Teckningsperioden löper till och med den 20 december 2022.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Idag, den 6 december inleds teckningsperioden i Newton Nordic AB:s eller (”Bolaget”) företrädesemission av aktier, vilket offentliggjordes den 12 oktober 2022 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löper till och med den 20 december 2022. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 20 december 2022.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 2 december 2022 är registrerad som aktieägare i Newton Nordic AB (”Newton” eller ”Bolaget”) äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Fem (5) innehavda aktier berättigar till teckning av fyra (4) nyemitterade aktier.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier utan stöd av företräde skall ske under perioden 6 december till och med den 20 december 2022.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,18 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske från och med den 6 december till och med den 20 december 2022. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar för teckning med stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konto)

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 2 december 2022 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. Informationsbroschyr kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida newtonnordic.com samt på Aqurats hemsida aqurat.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. Registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto sker utan särskild

avisering från Euroclear.

Förvaltarregistrerade aktieägare (innehav på depå)

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen

emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning skall ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare.

Teckning och betalning av aktier med primär företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med den 6 december till och med den 20 december 2022. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. 

Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller 

e-post. Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 20 december 2022. Eventuell

anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en

anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB

Ärende: Newton

Box 7461

103 92 Stockholm

Tfn: 08-684 05 800

Fax: 08-684 05 801

Email: [email protected] (inskannad anmälningssedel)

Newton Nordic AB

Styrelsen

För ytterligare information:

Jesper Starander
VD/Huvudägare
[email protected]

+46 735 126440

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

S&P bekräftar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s investment grade rating BBB- med negativa utsikter – Brookfieldaffären borde ha positiv effekt

Published

on

By

S&P Global Ratings (”S&P”) har idag bekräftat Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”):s investment grade rating BBB- med negativa utsikter. Några kommentarer från S&P:s betyg:

– Vi tror att transaktionen, om den förverkligas som förväntat, bör ha en positiv inverkan på SBB:s bruttosoliditetsgrader och likviditetsposition, eftersom bolaget kommer att använda kontanta intäkter för att betala tillbaka skulder under de kommande 12-24 månaderna.

– Ändå är vi medvetna om de rådande utmanande förhållandena på fastighetsmarknaderna och SBB:s förhöjda hävstångseffekt från och med tredje kvartalet 2022, trots alla transaktioner som bolaget annonserat under de senaste månaderna före detta tillkännagivande.

– De negativa utsikterna indikerar att vi kan sänka betygen inom 12 månader om SBB misslyckas med att uppnå sina kreditnyckeltal, vilket gör att vår justerade skuldsättningsgrad plus eget kapital förblir på 60 procent eller högre eller att EBITDA-räntetäckningen faller under 2,4x under en längre period.

– Vi fortsätter att införliva en justering nedåt från BBB basratingbetyget, med tanke på SBB:s förhöjda tillgångsrotation, vilket har resulterat i viss volatilitet i kreditnyckeltalen under de senaste månaderna och tillfört komplexitet till den övergripande företagsstrukturen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marika Dimming, IR och Hållbarhetsansvarig, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.