Delårsrapport januari-juni 2022

| 7 juli, 2022 | 0 kommentarer

Sammanfattning andra kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 10,6% till 28 884 (26 126) tkr
 • Bruttoresultatet ökade med 12,0% till 20 347 (18 162) tkr
 • Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) uppgick till 6 796 (7 710) tkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5 269 (6 255) tkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 18,2 (23,9) %
 • Nettoresultatet uppgick till 4 158 (4 902) tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 524 (5 237) tkr
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,52 (0,61) kr

Sammanfattning de första sex månaderna

 • Nettoomsättningen ökade med 14,6% till 54 180 (47 268) tkr
 • Bruttoresultatet ökade med 9,6% till 37 571 (34 274) tkr
 • Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) uppgick till 12 531 (15 084) tkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9 480 (12 170) tkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 17,5 (25,7) %
 • Nettoresultatet uppgick till 7 446 (9 567) tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 145 (21 074) tkr
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,92 (1,19) kr

VD kommenterar

Under andra kvartalet har vi, precis som under första kvartalet, haft en stor efterfrågan på våra produkter och fortsatt vinna flertalet nya kunder. Resultatet är att vi under dessa 6 månader 2022 har vunnit fler nya kunder än vad vi lyckades med under hela 2021. I Sverige har vi fått förtroendet från nio nya stadsnät, i Tyskland och Österrike har vi vunnit ett antal nya kunder samtidigt som våra befintliga kunder fortsätter att ha förtroende för oss och våra produkter.

Att vara en svensk leverantör med produktion i Sverige och som verkligen förstår fibermarknaden ger våra kunder extra trygghet i den i övrigt osäkra värld. Det är viktiga parametrar i och utanför Norden då intresset även ökar för våra produkter i Centraleuropa. Att få förtroende från nya kunder i Centraleuropa är väldigt viktigt för vår långsiktiga tillväxt. Det tar tid att vinna kunder på nya marknader, där vi inte är lika kända. Detta är något vi har med i våra planer och beräkningar och vi är beredda på att göra det jobb som krävs.

Omsättningen under kvartalet ökade med 11% till 29 MSEK (26 MSEK för samma period föregående år), rörelseresultatet blev 5,3 MSEK (6,3 MSEK) med en rörelsemarginal på 18% (24%) och ett negativt kassaflöde på 11,5 MSEK. För årets första 6 månader ökade omsättningen med 15% till 54 MSEK (47 MSEK), rörelseresultatet blev 9,5 MSEK (12,2 MSEK) med en rörelsemarginal på 18% (26%) och ett negativt kassaflöde på 3 MSEK.

Både omsättningstillväxten och rörelseresultatet är en effekt av våra pågående satsningar på försäljning, marknadsföring och produktutveckling. Det ligger helt i linje med våra finansiella mål. Det är just dessa satsningar som ligger till grund för vår tillväxt och de börjar successivt ge resultat. Vi kommer att fortsätta investera i vårt fokus på lönsam tillväxt genom att fortsätta utöka våra sälj-, marknad/kommunikation- och produktteam för att kunna möta efterfrågan. Jag räknar med att vi kommer fortsätta utvecklas positivt de kommande åren.

Under kvartalet och första halvåret har vi haft ett negativt kassaflöde men det är enligt förväntan och kopplat till ett par parametrar;

 • Vi har vid månadsskiftet juni/juli ett större lager än tidigare, vilket är en planerad investering för att kunna ta nya kunder.
 • Vi har gjort förskottsbetalningar till våra underleverantörer på komponenter för att kunna öka vår produktionstakt under andra halvåret, och därmed kunna öka omsättningen ytterligare.
 • Vi hade stor del av vår försäljning i slutet på kvartalet vilket gjort att vi har ökade kundfordringar.

Att vi på Waystream har en god likviditet är extra viktigt och en trygghet i dagens komponentsituation.

Hållbarhet är ett av våra långsiktigt fokusområden på Waystream och vi ser kontinuerligt över hur vi kan utvecklas och vad vi kan göra bättre. Under våren har vi startat ett samarbete med ClimatePartner, för att räkna ut vilket klimatavtryck våra produkter har på miljön. ClimatePartner har räknat på hela vår produktionskedja från råmaterial, produktion, elförbrukning, logistik, förpackning, avfallshantering till transport för samtliga av våra 100-tals komponenter som tillsammans utgör våra produkter. Det gör nu att vi vet exakt vilket koldioxidutsläpp våra produkter har. Som ett resultat av detta har vi beslutat att från och med 1 juli 2022 klimatkompensera hela vår produktion av accesswitchar så de kommer med andra ord att vara klimatneutrala. Så vitt jag vet är det unikt i vår bransch att kunna erbjuda klimatkompenserade produkter till våra kunder. I år stödjer vi ett klimatprojekt med vindkraft i Brasilien och vi kommer kontinuerligt säkerställa att vi hittar spännande projekt.

Gå gärna in på vår hemsida och läs mer om detta.

Under våren har vi deltagit på flera branschrelaterade konferenser och mässor i Sverige och internationellt. I Sverige var det Stadsnätsföreningens årskonferens och internationellt har vi ställt ut på de stora branschmässorna AngaCom i Köln, med inriktning på bredband och media och Fiberdays 22 i Wiesbaden utanför Frankfurt, med inriktning på fiberinfrastruktur och digitalisering. Det har gett oss möjligheten att träffa fler potentiella kunder samt öka vår synlighet internationellt och skapa högre varumärkeskännedom. Detta arbete ligger helt i linje med vår målsättning och vi kommer fortsätta vara synliga där våra befintliga och potentiellt nya kunder finns.

Den globala komponentbristen fortsätter och vi fortsätter att jobba på att minimera konsekvenserna av den för oss och våra kunder. Vi räknar med att rådande situation pågår 2022 och hela 2023. Trots pandemi, krig och komponentbrist har vi lyckats hålla en god produktionstakt under första halvåret och räknar med att kunna öka produktionen under andra halvan av 2022. Som vi kommunicerat tidigare, påbörjade vi under förra sommaren ett arbete för att öka produktionstaken och nu börjar våra underleverantörer få hem de komponenter som krävs för det. Som ett resultat har vi genomfört fler förskottsbetalningar än tidigare till våra underleverantörer då de inte kan agera bank åt oss. Detta ligger helt i linje med våra förväntningar, planer och budget.

Vi har fortsatt en rekordstor orderstock och vår förhoppning är att vi under andra halvåret 2022 och under första halvåret 2023 med den ökade produktionstakten kan möta våra kunders önskemål och leverera ut fler accesswitchar till den väntande marknaden.

Jag önskar alla en skön sommar!

Fredrik Lundberg, VD

För mer information kontakta:

Fredrik Lundberg, VD
Tel +46 (0) 72 509 27 76. E-post [email protected]

Susan Rose, Presskontakt
Tel +46 (0) 73 300 30 10. E-post [email protected]

Om Waystream

Waystream är ett svenskt bolag som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, anpassade för FTTx-marknaden. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda snabba och tillförlitliga tjänster till användaren. Läs mer på  www.waystream.com

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB. [email protected], +46(0)8-528 00 399

Denna information är sådan som Waystream Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2022 kl.08:30 CET.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.